Suomen lentokoneasentajat ja -mekaanikot SLAM ry

  • Suurenna fontin kokoa
  • Fontin oletuskoko
  • Pienennä fontin kokoa
Etusivu

Uuden puheenjohtajan tervehdys

Sähköposti Tulosta PDF

 

Helsingissä 26.12.2011

SLAM:in 24.11.2011 pidetyssä syyskokouksessa yhdistyksen hallituksessa tapahtui muutoksia siten että ansioitunut SLAM:in perustajajäsen ja ensimmäinen hallituksen puheenjohtaja Santtu Juutilainen oli aiemmin ilmoittanut haluavansa pitää toistaiseksi virkavapaata tehtävistään toimien kuitenkin edelleen hallituksen jäsenenä mm. allekirjoittaneen ohella. Otan kokouksessa tarjotun hallituksen puheenjohtajuuden mielelläni vastaan sitoutuen parhaan kykyni mukaan hoitamaan SLAM:in jäsenistön välitöntä edunvalvontaa toimien ehdottomasti jäsenistön luottamuksen arvoisesti, jäsenistön valtuuttamana, vastaten ja tiedottaen toimistani suoraan SLAM:in jäsenistölle ja hallitukselle. Tehtäväkenttä on kuitenkin laaja ja haastava, joten otan ilolla vastaan kaiken avun, kokemuksen ja neuvot niin hallitukselta kuin jäsenistöltäkin jotta saan luottamustehtäväni tehokkainpaan nousukiitoon.

Paljon tähän mennessä on kuitenkin tehtykin ja niistä tärkein vaihe oli 15.5.2008 SLAM:in (www.slam.fi) perustaminen, jossa yhdistyksen hallitus nauttii varauksetonta jäsenistönsä luottamusta toimien heiltä kokouksissa ja äänestyksissä saamiensa valtuutusten turvin, jolloin työnantajapuolikaan ei pysty manipuloimaan eikä uhkailemaan yhdistyksen hallitusta vieraantumaan jäsenistönsä mielipiteistä.

"Vakautussopimus" on SLAM:in ja omalta osaltani ollut alusta lähtien riitautettuna laittomaksi epäiltynä jo ennen ennen liittymistäni SLAM:iin yhteistyönä tekemämme kanteen valmistelemiseksi. SLAM:in Työtuomioistuimeen keväällä 2010 lähettämää kannetta ei aikaa vievän lisäselvitysvitkuttelun jälkeen lopulta otettu lainkaan käsittelyyn vaikka käsittelemättä jättämisen peruste luulisi olleen jo alusta lähtien Työtuomioistuimella tiedossa! SLAM ei yhdistyksenä ollut vakautussopimuksen neuvottelevana osapuolena, mutta sopimusta sovelletaan silti surutta myös SLAM:in jäsenistöön eikä valitusoikeutta Työtuomioistuimeen kuitenkaan ole -ainoastaan sopimiksen allekirjoittaneella IAU/ITA:lla! Kansalaisten tasa-arvoa?!

Olen työnantajapuolelta jo alusta lähtien vaatinut, myös kirjallisesti,  vakautussopimuksen ehtojen täsmentämistä lainvoimaisiksi tai koko sopimuksen purkamista, mutta pyyntöihin ei ole joko vastattu tai niihin ei ole suostuttu. Olen kirjallisesti reklamoinut useaan otteeseen vakautussopimuksesta esimiestaholla hierarkiassa ylöspäin edeten aina konsernin toimitusjohtajaa myöten mutta tuloksetta. Koska erimielisyyttä ei voitu herrasmiesmäisesti hoitaa yhtiön sisäisesti niin kuin riita-asioiden sopimismenettelylyssä hyviin tapoihin kuuluu (näin on myös työnantajapuoli aina painottanut) niin ainoiksi käsittelykanaviksi  jää julkisuudelta salaisena varjellun vakautussopimuksen vieminen tuomioistuinkäsittelyihin lakimiestoimeksiantona sekä sopimuksen saattaminen kansainvälisen julkisen sanan foorumin eli median ja yleisen mielipiteen tuomittavaksi.

Vakautussopimuksen laittomuusepäilyn perusteet ovat hyvin yksinkertaiset ja selkeät: Valtakunnallisesti YleisSITOVAA (www.finlex.fi) Työehtosopimusta EI VOI "avata" sen sisältöä huonontavasti ja laittaa siihen vakautussopimusta "liitteeksi" tai "lisäpöytäkirjaksi" vain yhtä firmaa koskien. Sopijapuolet mielellään yrittävät perustella vakautussopimuksen "laillisuutta" vedoten sen olevan osa Yleissitovaa TES:iä, mutta se ei millään tavalla liity TES:siin, koska sitä ei ole JULKISESTI TES:siin koskaan liitetty ja allekirjoittaneetkin ovat eri henkilöitä kuin Yleissitovassa TES:sissä (mm. Lauri Ihalainen). Mitää toisten allekirjoittamia sopimuksia ei voi mennä omiin nimiinsä peukaloimaan alkuperäisen allekirjoittajan piikkiin! NÄIN OLLEN kyseessä on siis vain PAIKALLINEN työnantajan ja OSIN työntekijäpuolen edustajien solmima TAVALLINEN sopimus, jolla ei ole työehtosopimuksen arvoasemaa. Tavallisessakin sopimuksessa työntekijälle kuuluu maksaa sopimuksessa teetettävästä (vakautus)työstä TAVANOMAISTA/KOHTUULLISTA palkkaa kuten TyösopimusLAIN 10. § määrää, ilman mitään "reunaehtoja" tai "ehkä tulevaisuudessa"-rasitteita. Alallamme vallitseva kohtuullinen palkka on vuorostaan määritelty voimassaolevassa TES:sissä (EI siis vakautussopimuksessa!) ja jokaisen henkilökohtaisessa työsopimuksessa.

Olen jo runsas vuosi sitten ollut ensimmäistä kertaa yhteydessä konserniverohallinnon johtoon ja myöhemmin heidän lakimiehiinsäkin, mutta heidän kantansa vakautussopimukseen veroteknisesti on ollut toistaiseksi varovainen, ilmeisesti koska kyseessä on "valtio valtiossa", toisaalta kyseessä on erittäin suuri (13,9M€ hyödyntavoittelu) ja julkisuusarka (palkattomaan työhön pakottaminen) tapaus Valtion omistajaohjauksessa olevassa pörssiyhtiössä. Verottaja perustelee toimimattomuuttaan sillä, että vakautustulot eivät näy konkreettisesti verotettavana rahaliikenteenä työnantajan tuloslaskelmissa tai palkanmaksuina työntekijöille, vaikka vakautuspottiin on pimitetty jokaisen työntekijän 24:n päivän lomarahat ja vuoden 2009 tulospalkkio, selvää ansaittua ja verotettavaa rahaa! Suhtautuisiko veroviranomaiset yhtä suopeasti, jos yksitysssektorilla, vaikkapa rakennusalalla urakoitsija sanoisi työntekijöilleen potkuilla uhkaamalla, että nyt rakennetaan rivitalot palkattomina ylitöinä valmiiksi jotta aikataulut ja yrityksen tuloskunto liikearvoineen (myyntiarvo!) säilyvät. Jos asuntojen myynnistä saa yli tietyn rajan menevän voiton niin duunarit saavat ylityöpalkkaansa jälkikäteen, jos ollenkaan. Samanlaista verovilppiä, harmaata taloutta, palkattomaan työhön pakottamista ja kilpailuasetelman vääristämistä äskeinen esimerkkikin, mutta nyt verottaja USKALTAISI toimia kun on pienemmästä tapauksesta kyse. Toimiiko siis veroviranomaisetkaan tasapuolisesti?!

FTS sai vakautussopimuksen ansiosta siis käytännössäkin ansaitsematonta kilpailuetua muihin palveluntarjoajiin nähden, mikä vääristää alalla vallitsevaa kilpailuasetelmaa, mikä on EU:ssa tiettyyn protokollaan sidottua valvovien viranomaisten taholta. Tässä tapauksessa viranomaiset ovat vakautussopimuksen vaikutuksista tietämättömiä, koska sen sisältöä ei ole vieläkään uskallettu tuoda julkisuuteen, vaikka sen pitäisi olla avoin, läpinäkyvä ja lainvoimainen sopimus, jolla pitäisi pystyä ampumaan kaikki vastaväitteet seulaksi jo poteroihinsa. Olen vakautussopimukseen liittyen toimittanut aiemmin SAS/BLUE1-konsernin lakimiehille kopion koostamastani rikosilmoitus/tuomioistuinkanteestani, jotta heillä on myös potentiaalisina asianomistajina aikaa reagoida omalta osaltaan SLAM:in edunvalvonnan nimissä heti vuoden 2012 alussa lakimiestoimeksiantona nostettavaan tuomioistuinkanteeseen.

Kesän 2011 alussa olin tehnyt myös Vantaan Poliisille rikosilmoituksen vakautussopimuksesta ja sen soveltamismenetelmistä eli riippuvuussuhteessa olevan työntekijän pakottamisesta työsuhteen purkamisella uhkaamalla tekemään mm. 128h palkatonta työtä merkittävän (verottoman) edun saavuttamiseksi, mikä mielestäni täyttää ainakin työsyrjinnän ja kiristämisen tunnusmerkistön. Poliisitutkinta siirtyi niinikään vitkastellen tutkijalta toiselle, jotka lomailivat vuoronperään tutkinnan siirtyessä Vantaan Tikkurilan poliisista lopulta lentoasemaqn Liikkuvan poliisin alaisuuteen tutkinnanjohtajalle. Kanteeni etenemisestä viranomaiset eivät itse tiedottaneet kertaakaan, vaan jouduin jatkuvasti peräänkuuluttamaan tutkijoita ja etenemistä. Lopulta tutkinnanjohtaja, kuten itsekin tein, vei kanteeni lausuntokierrokselle Uudenmaan työsuojelupiirin Aluehallintovirastolle, AVI, missä lopulta päädyttiin tutkinnanjohtajankinkin jo alusta lähtien myötäilemään ratkaisuun, ettei mitään rikosta ole tapahtunut, koska vakautussopimus oli solmittu hyvässä yhteisymmärryksessä sopijapuolten välillä ja näinollen työnantajalla on täysi oikeus irtisanoa niskuroiva työntekijä -ja näin on myös tapahtunut! Poliisin ohella AVI oli vain tyystin unohtanut heidän nettisivuillaankin olevat toimintansa pääargumentit puhumattakaan työsopimus- ja työaikalaeista, joita ei mitätöidä sopimalla paikallisesti muuta ja vieläpä kolmattakin osapuolta velvoittavasti!

SLAM:in hallituksen 9.1.2012 pidettävän kokouksen jälkeen tulen tiedottamaan asian käsittelyn etenemisestä tuomioistuinkäsittelyssä ja julkisuudessa aktiivisesti SLAM:in yleiseen ja median käyttöön tarkoitetuilla nettisivuilla ja olen aineistoineni henkilökohtaisesti kaikkien asiasta kiinnostuneiden käytettävissä. On tietysti äärimmäisen valitettavaa, että vakautussopimus joudutaan julkisesti riitauttamaan, mutta muut tiet järjestyksessä läpikäytyämme se on enää ainoa vaihtoehto oikeuden saamiseksi. On siis ymmärrettävä ettemme ole rettelöimässä vaan hakemassa perusoikeuksiamme eli tehdystä työstä kuuluu sivistysvaltiossa saada käypä palkka, etenkin kun kyseessä on markkinatalousmaa ja valtion omistajaohjauksessa oleva pörssiyhtiö! Palkka on ainoa työnteon motivaattori ja avain työrauhaan saekä kaikinpuoliseen menestykseen. On vain muistettava että menestyksen kakku on on vain tietynkokoinen: jos joku on rohmuamassa siitä itselleen isompaa viipaletta, niin se on muilta pois, vaikka kuitenkin jokainen välittömästi lentoliikenteeseen vaikuttava taho on ketjussa yhtä tärkeänä lenkkinä oli sitten kyseessä mekaanikko, lentäjä, lentokonesiivooja, kuormaaja, red cap, vain muutaman luetellakseni. Kaikkia näitä tarvitaan yhtälailla ettei ketju katkea aiheuttaen lennon peruuntumisen eli ydinpalvelun epäonnistumisen.

Turvallinen olo pitäisi olla niilllä ammattiryhmillä, jotka tienaavat kohtuullista palkkaa ja tietävät koneen jäävän maahan elleivät he mene töihin. Tekniikan tulos ei muutenkaan ole koskaan ollut ainakaan huoltohenkilöstön palkoista kiinni (allekirjoittaneellakin tuntipalkka on 19,91€ yli 25:n työkokemusvuoden ja 2:n ammattikouluvuoden jälkeen) mutta siitä huolimatta he ovat aina olleet ensimmäisenä tulilinjalla sovellettaessa talon kivikautista alistamis- ja sanelupolitiikkaa säästöohjelmissa. Muissa  pohjoismaissa koulutettu, asiansa osaava, motivoitunut ja työnantajaansa sitoutunut henkilöstö koetaan investointina siinä missä koneet ja laitteetkin sekä heihän hyvinvoinnistaan pidetään huolta. Näin toimientyöilmapiiri ja -motivaatio pysyvät korkeina, työn tehokkuus ja tuottavuus paranevat, tapaturmat, sairauspoissaolot ja työuupumukset vähenevät, mikä merkittävästi karsii "kustannuspaikkakuluja", mikä taas kasvattaa tuottavuutta eli isompi kakku jaettavaksi. Kyseessä ei siis ole naiivi idealismi vaan täysin toteutettavissa oleva visio, joka toimii lukuisissa maissa -ja mikä parasta: kaikki hyötyvät! Milloin FTE:n henkilöstöpolitiikka ja organisaatio siirtyy 2000-luvulle?

Haasteita on meillä ainakin edessä jo heti vuoden 2012 alusta alkaen. Kuitenkin niin kauan kuin lentokoneet maailmalla lentävät, työtäkin on meille tarjolla kunhan vain kysyntä ja tarjonta asettuvat taas tasapainoon. Kiinalaiset tai jordanialaiset robotit eivät tule meitä tässä käsi- ja aivotyöammatissa elinaikanamme korvaamaan.

Ansiokasta Uutta vuotta 2012!!

 

Viimeksi päivitetty 26.07.2015 14:58  

Liittyneet

38 Yhteensä
Kävijälaskuri [+/-]
Tänään:
Eilen:
Toissapäivänä:
107
128
120

+8

Yhteensä
Alkaen... 17.12.2008 230 785