Suomen lentokoneasentajat ja -mekaanikot SLAM ry

  • Suurenna fontin kokoa
  • Fontin oletuskoko
  • Pienennä fontin kokoa
Etusivu

OKV:n Vastaus ammattiyhdistys SLAM ry:n jatkokanteluun (EDIT.1)

Sähköposti Tulosta PDF

Alla on kopioituna OKV:n vastaus ammattiyhdistys SLAM ry:n (EI siis Jari Tiainen yksin laatima kirjoitus/pakina/pamfletti) 03.01.2018 jättämään täysin virallisen ja aiheelliseen jatkoKANTELUUN, joka on myöskin luettavisssa tätä artikkelia edeltävänä artikkelina. Perusteltuja ja erittäin vakavia kannekohtia edelleenkin väistelevän OKV:n vastauksen perusteella ja siinä esille tulleiden uusien seikkojen hälyttämänä on sanomattakin selvää, että  SLAM ry tekee vielä kerran jatkokantelun OKV:n toimimattomuudesta siitä huolimatta, että OKV:ssa on on jälleen kerran uhattu olla enää vastaamatta siihen. Toisin sanoen OKV:ssa on uhattu olla noudattamatta virkavelvollisuuttaan erittäin vakavien tosiasioiden tunnustamisessa ja tutkimisessa. SLAM ry pystyy OKV:n lähettämien KAIKKIEN vastauskirjeiden perusteella pitävästi näyttämään toteen, että OKV:ssa EI OLE TEHTY YHTÄÄN MITÄÄN SLAM ry:n 20-kohtaisen kantelun raskauttavienkin kannekohtien tutkimiseksi, vaikka OKV:ssa muuta väitetään! Noin viikon päästä julkaistava uusi kantelu OKV:lle tulee toimimaan samalla kanteluliitteenä EU:n perus- ja ihmisoikeuksia valvoville elimille. Suomen on korkea aika oppia kunnioittamaan ihmisoikeuksien lisäksi myöskin perustuslakejaan puhumattakaan niinikään työoikeuden pakottavista lakipykälistä. Tämä siitä huolimatta, että "vakautussopimuksesta" vastuussa oleville on tulossa ehdottomia vankeustuomioita, sillä he ovat epäiltyjä törkeistä kiristyksistä, pakkotyön teettämisistä, kirjanpitorikoksista ja törkeistä petoksista. Sen takia "vakautussopimusta" edelleen systemaattisesti salataan julkisuudelta, vaikka sitä väitetään jopa työehtosopimukseksi, jonka kuuluisi siten olla JULKINEN ASIAKIRJA!

Kaikki lähtee siitä, että OKV:ssa kantelukohtien vierestä puhumisen ja PITÄVIEN todisteiden sivuuttamisen sijaan tunnustetaan tosiasiat ja otetaan lakikirjat käteen ja toimitaan niiden pykälien mukaan unohtaen lakien kanssa ristiriidassakin olevat "vakiintuneet käytännöt", joilla suojellaan rikosoikeudellisessa edesvastuussa olevia. Jokaisella Suomen/EU:n kansalaisella on nimittäin ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien turvaamana oikeus kieltäytyä tekemästä palkatonta työtä ja se koskee jopa Finnairin Tekniikkaa! Kaikki palkattomaan työhön velvoittavat sopimukset ovat PAKOTTAVAN työoikeuden mukaan mitättömiä/laittomia, vaikka ne olisi laatinut ja allekirjoittanut itse presidentti -julkisuudelta systemaattisesti salatusta, vain yhtä firmaa koskevasta "vakautussopimuksesta" puhumattakaan!! Kuitenkin sopimusta on jopa työsuhteen (välittömällä!) päättämisellä kirjallisestikin uhkaamalla sovellettu sopijaosapuolien ulkopuolelle jääneen ammattiyhdistys SLAM ry:n jäsenedustajiinkin! Siitä huolimatta oikeuskanslerinvirastossa ei nähdä tällaisen toiminnan vahvasti puolueelliseksi epäiltävän oikeusprosessin laillisuustarkastelussa mitään laittomaksi epäiltävää!! Millä perusteella OKV valitsee virkamiehensä? Pitääkö virkaan hakijan älykkyysosamäärän olla sama kuin kengännumero vai riittääkö vain se, että on laestadiolainen, joita alkaa muutenkin olla joka virassa?? (vastausvaihtoehdot: jaa, ei, tyhjiä). AMMATTIYHDISTYS SLAM RY:N 20-KOHTAINEN VIRALLINEN KANTELU (löytyy aiemmista artikkeleista) ON OLLUT PÄIVITETTYNÄ OKV:SSA JO VUOSIA JA ON KAIKILTA KANNEKOHDILTAAN JA NIITÄ TUKEVILTA PITÄVILTÄ TODISTEILTAAN EDELLEENKIN OKV:SSA KÄSITTELEMÄTTÄ JA SE ON PELKÄSTÄÄN OKV.N LÄHETTÄMIEN VASTAUSKIRJEIDEN SISÄLTÖJEN PERUSTEELLA FAKTA!

VASTAUS
APULAISOIKEUSKANSLERI                05.01.2018            Dnro OKV/21/1/2018
Jari Tiainen, SLAM ry                                                                                                                                                1/2
Juhannustie 16 B
00750 HELSINKI
KANTELU
Arvostelette oikeuskanslerinvirastoon 3.1.2018 lähettämässänne kirjoituksessa Vantaan käräjäoikeuden menettelyä asiassa, josta olette kannellut aikaisemmin useita kertoja ja olen antanut viimeksi vastaukset 30.9.2016 (OKV/717/1/2016) ja 29.6.2017 (OKV/424/1/2017). Toteatte muun ohella, että "oikeuskanslerinvirastossa ei ole edelleenkään käsitelty asianmukaisesti ammattiyhdistys SLAM ry:n lähettämiä kanteluita eikä niitä ole tosiasiassa käsitelty ollenkaan".
Palaatte lisäksi oikeuskanslerinviraston menettelyä kyseisten kanteluasioidenne käsittelyssä koskevaan asiaan, jossa Teille annettiin vastaus 8.12.2017 (OKV/2236/1/2017). Kummeksutte muun ohella sitä, että kyseisen vastauksen on allekirjoittanut vain asian esittelijä sekä muutoinkin sitä, että aiemmat kantelunne eivät ole päätyneet oikeuskanslerin ratkaistaviksi.
RATKAISU
Siltä osin kuin käsillä oleva uusi kirjoituksenne koskee Vantaan käräjäoikeuden menettelyä. olette esittänyt samoja väitteitä jo aiemmissa kanteluissanne ja olen vastauksessani Teille 29.6.2017 todennut, että mahdolliset samaa asiaa koskevat uudet kirjoituksenne arkistoidaan niihin enää erikseen vastaamatta.
Kirjoituksenne muilta osin totean yleisesti seuraavan.
Valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 10 §:n mukaan oikeuskanslerin tehtäviä hoitaa oikeuskanslerin ohella apulaisoikeuskansleri ja apulaisoikeuskanslerin ollessa estyneenä apulaisoikeuskanslerin sijainen. Tehtävien jakamisessa oikeuskanslerin ja apulaisoikeuskanslerin kesken päättää oikeuskansleri apulaisoikeuskansleria kuultuaan. Oikeuskansleri on vahvistanut oikeuskanslerinviraston työjärjestyksen kuultuaan oikeuskanslerin ja apulaisoikeuskanslerin välistä työnjakoa koskevan työjärjestyksen 2 §:n osalta apulaisoikeuskansleria. Työjärjestyksen 2 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaiset asiat, jotka koskevat oikeuskanslerille tehtyjä kanteluja sikäli kuin ne eivät kuulu oikeuskanslerin ratkaistavaksi, ratkaisee apulaisoikeuskansleri.
Mainitun lain 11 §:n mukaan apulaisoikeuskansleri ratkaisee samalla vallalla kuin oikeuskansleri hänen käsiteltäväkseen kuuluvat asiat. Sijaisen hoitaessa apulaisoikeuskanslerin tehtäviä sijaisesta on vastaavasti voimassa, mitä kyseisessä laissa säädetään apulaisoikeuskanslerista.
2/2
Totean lisäksi selvyyden vuoksi, että Teille annettu vastaus 8.12.2017 on ns. esittelijän kirje, jonka siis vain asian esittelijä on allekirjoittanut. Kyseisestä vastauksesta ilmenee, että esittelijä oli esitellyt kantelunne silloiselle apulaisoikeuskanslerin sijaiselle Petri Martikaiselle, joka oli ilmoittanut, ettei kantelunne vastauksessa kerrotuilla perusteilla antanut aihetta hänen toimenpiteisiinsä.
Oikeuskanslerinviraston työjärjestyksen 22 §:n mukaan esittelijän kirjeen allekirjoittaa esittelijä yksin. Milloin esittelijän kirje on oikeuskanslerin tai apulaisoikeuskanslerin ratkaisusta laadittu toimituskirja, tämän tulee käydä kirjeestä ilmi.
Kirjoituksenne ei edellä kerrotuista syistä anna aihetta toimenpiteisiini.
Asian käsittely päättyy kaikilta osin tähän. Mahdolliset samaa asiakokonaisuutta koskevat uudet kirjoituksenne arkistoidaan niihin enää erikseen vastaamatta.
(allekirjoitus)
Apulaisoikeuskanslerin sijainen                             Kimmo Hakonen
(allekirjoitus)
Kansliapäällikkö                                                     Markus Löfman
Viimeksi päivitetty 20.02.2018 10:32  

Liittyneet

38 Yhteensä
Kävijälaskuri [+/-]
Tänään:
Eilen:
Toissapäivänä:
96
145
185

-40

Yhteensä
Alkaen... 17.12.2008 235 974