Suomen lentokoneasentajat ja -mekaanikot SLAM ry

  • Suurenna fontin kokoa
  • Fontin oletuskoko
  • Pienennä fontin kokoa
Etusivu

OKV:n vastaus SLAM ry:n kantelun (4.12.2017) hoidosta

Sähköposti Tulosta PDF

HUOM! Alla oleva vastauskirje on kopioitu alkuperäisestä OKV:n kirjeestä. Kirjeeseen on SLAM ry:n toimesta kommentoitu tätä artikkelia seuraavassa artikkelissa. Alla olevan ja OKV:n lähettämien aikaisempienkin paperisten kirjeiden sisältö näyttävät pitävästi toteen, että OKV:ssa ei ole kertaakaan käsitelty itse KO-tuomari Risto Tikkaa koskevaa SLAM ry:n laatimaa 20-kohtaista kantelua (kts. aiemmat artikkelit) raskauttavine aiheineen, vaan on keskitytty itse kannekohtien ratkaisujen sijaan huomion johtamiseksi täysin toisarvoisiin seikkoihin. Kanteisiin OKV:lle vastauksineen on vielä tulossa jatkoa... Onko valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen ainoa laatuaan?

VASTAUS

OIKEUSKANSLERINVIRASTO                                                                                           08.12.2017                                              Dnro OKV/2236/1/2017

Jari Tiainen, SLAM ry                                                                                                                                                                                                                      1/1

Juhannustie 16 B

00750 HELSINKI

 

Arvostelette oikeuskanslerinvirastolle 4.12. lähettämässänne kantelussa Vantaan käräjäoikeuden käräjätuomarin menettelyä asiassa L 12/16285 tekemienne kanteluiden käsittelyä oikeuskanslerinvirastossa. Toteatte muun ohella, että oikeuskanslerinvirastossa "ei ole käsitelty asianmukaisesti ammattiyhdistys SLAM ry:n lähettämiä kanteluita eikä niitä ole tosiasiassa käsitelty ollenkaan".

Olette kannellut mainitsemastanne asiasta useita kertoja. Oikeuskansleri Risto Hiekkataipale on toimiessaan apulaisoikeuskanslerina ja tämän sijaisena antanut Teille vastaukset 5.8.2013 (OKV/1269/1/2013), 23.9.2013 (OKV/1469/1/2013), 21.2.2014 (OKV/140/1/2014), 2.4.2014 (OKV/418/1/2014) ja 25.9.2015 (OKV/1075/1/2015). Lisäksi apulaisoikeuskansleri Kimmo Hakonen on toimiessaan apulaisoikeuskanslerin sijaisena antanut Teille vastaukset 30.9.2016 (OKV/717/1/2016) ja 29.6.2017 (OKV/424/1/2017).

Valtioneuvoston oikeuskanlerista annetun lain 10 §:n 2 momentin mukaan oikeuskanslerin tehtäviä hoitaa oikeuskanslerin ohella apulaisoikeuskansleri ja tämän ollessa estyneenä apulaisoikeuskanslerin sijainen. Lain 11 §:n  1 momentin mukaan apulaisoikeuskansleri ratkaisee samalla vallalla kuin oikeuskansleri hänen käsiteltäväksi kuuluvat asiat. Pykälän 3 momentin mukaan sijaisen hoitaessa apulaisoikeuskanslerin tehtäviä sijaisesta on vastaavasti voimassa, mitä mainitussa laissa säädetään apulaisoikeuskanslerista.

Oikeuskanslerin, apulaisoikeuskanslerin ja apulaisoikeuskanslerin sijaisen toimivaltaan ei kuulu arvioida toistensa laillisuusvalvontaratkaisuja. Nyt toimittamamastanne kantelusta ei myöskään käy ilmi sellaisia uusia seikkoja, jotka antaisivat aiheen ryhtyä käsittelemään jo ratkaistua asiaanne uudelleen.

Esittelin kantelunne apulaisoikeuskanslerin sijaiselle Petri Martikaiselle. Hän ilmoitti, ettei kantelunne edellä kerrotuilla perusteilla anna aihetta hänen toimenpiteisiinsä.

 

Osastopäällikkö                                                         (allekirjoitus)

Esittelijäneuvos                                                         Markus Löfman

Viimeksi päivitetty 26.01.2018 11:17  

Liittyneet

38 Yhteensä
Kävijälaskuri [+/-]
Tänään:
Eilen:
Toissapäivänä:
101
128
120

+8

Yhteensä
Alkaen... 17.12.2008 230 779