Suomen lentokoneasentajat ja -mekaanikot SLAM ry

  • Suurenna fontin kokoa
  • Fontin oletuskoko
  • Pienennä fontin kokoa
Etusivu

Rikosilmoituspohja kaikille halukkaille

Sähköposti Tulosta PDF

Vuosien varrella on varmaankin kaikille 1600:lle "vakautussopimukseen" pakolla alistetulle Finnairin Tekniikan työntekijälle tullut selväksi, että se ei edelleenkään kestä päivänvaloa ja se on vahvasti rikolliseksi toiminnaksi epäiltävää. Syitähän on SLAM ry:n jo v. 2009 alkaneen selvitystyön perusteella kertynyt kasapäin ja uutta kertyy jatkuvasti lisää. Mainittakoon, että tällä pelkästään työnantajan hyväksi räätälöidyllä edelleen salassa pidettävällä alamme Yleissitovan Työehtosopimuksen "täydennyksellä" on pidetty pilkkanaan pakottavaa työlainsäädäntöä, Suomen Perustuslakia ja jopa YK:n ihmisoikeussopimuksia! Työsuhteen purkamisella uhkaamalla palkattoman pakkotyön teettäminen on antanut Tekniikalle ansaitsematonta kilpailuetua kansainvälisissä tarjouskilpailuissa EU:n sisällä. "Vakautussopimuksesta" ei solmimisensa jälkeen ole ollut jäljittämättömyytensä lisäksi minkäänlaista rasite- tai takaisinmaksuvarausmainintaa Tekniikan/Emoyhtiön kirjanpidossa, vuosikertomuksissa eikä tilinpäätöksissä v.2009-13 "laskelmia rumentamassa", vaikka sopimuksen noudattaminen sitä edellyttäisi. Ilmeisesti tästä syystä konserniverohallinnon tarkastusyksikkökään ei ole toistaiseksi vedätykseen puuttunut vaikka "vakautussopimus" täyttää palkattoman työn teettämisellä myöskin harmaan talouden tunnusmerkistön. Onhan verottaja osoittanut huomattavaa kiinnostusta pelkästään yksityissektorin erilaisten "palvelus palveluksesta-tilanteiden" verottamisesta, jossa ei liiku raha ollenkaan, mutta jossa kumminkin kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä! "Vakautussopimuksessa ei työntekijät todellakaan olleet tyytyväisiä, kun heiltä alunperinkin petoshakuisesti vietiin jo ennen "vakautussopimusta" ansaitut lomarahat, kannustinpalkkio pelkän "soveltamisohjeen" mandaatilla (itse "v-sopimuksessa" ei mainintaa kannustinpalkkion pimityksestä), sekä pakotettiin palkattomaan pakkotyöhön vedoten "v-sopimuksen" väitettyyn tes-statukseen. Petoshakuisuuden voi kiistatta osoittaa jo sillä, että heti alusta alkaen sopimuksen tuloutus FINNAIRIN tulokseen oikealla lähdenimikkeellä esim "vakautussopimuskertymä" on laiminlyöty samoinkuin tämän velvoittamana "bonusmallin" mukainen takaisinmaksuparametrien ja -varausten seuranta, laskenta ja tilitys! ELI: mitään aikomustakaan työntekijöiden "henkilökohtaisten säästösummien" takaisin maksamiselle ei koskaan ole ollutkaan, vaan kyseessä on törkeä petos!! Jos tämä ei täytä erinäisten rikosten tunnusmerkistöä, niin sitten Tässä sivistys- ja EU:n jäsenvaltiossa nimeltä Suomi on aivan mahdotonta tehdä rikosta -ainakin jos kyseessä on Valtion omistajaohjauksessa oleva pörssiyhtiö!

1600 Suomen kansalaista ei kuitenkaan voi olla väärässä tällaisen paikallisen ja työehtosopimuksen irvikuvaksi väitetyn salaisen "vakautussopimuksen" edessä, jolle on yritetty hakea jopa Vantaan Käräjäoikeudeltakin 10 VUODEN SALAUSTA vedoten liikesalaisuuksiin! TYÖEHTOSOPIMUKSESSA?!!! Vastaavanlaisia oikeudenkäyntejä Finnairin erilaisia sopimusrikkomuksia vastaan on eri oikeusasteissa useitakin ja jopa Finnairin omat ASIAKKAAT eli todelliset yhtiön PALKANMAKSAJAT ovat joutuneet nostamaan oikeusjuttuja -ja Yhtiö tappelee hampaat irvessä heitä vastaan!! Suomalaisilla ei muutenkaan ole tapana valittaa turhista -varsinkaan oikeuteen! Olin juuri itsekin kutsuttuna kuuntelemassa erään 7-tuntisen Hovioikeuskäsittelyn havainnoidakseni Yhtiön menettelytapoja. Strategiana yhtiöllä on oikeudessa aggressiivinen ja kallis asianajajapari, joka kaikin mahdollisin keinoin yrittää venkoilla vastaan ja pelata aikaa koettaen jo kustannuksillaankin pelottaa jutun Kantajaa väsymään oikeustoimiensa jatkamisesta. Finnair marssittaa oikeuteen "mielipiteenesittäjätodistajia", joilla ei itse jutun kanssa ole mitään tekemistä. Näin kävi myöskin SLAM:n käräjäoikeuskäsittelyssä, vaikka tuomarin kuuluisi raksia joutavanpäiväiset lässyttäjät pois istuntoa pitkittämästä! Todistajakaartinsa Finnair on laskenut sen varaan ettei kantaja tiedä mitään esim. koneen huoltotoiminnasta, mitä tämäkin juttu sivusi. Itse kuuntelin lähinnä huvittuneena sitä ylidramatisoivaa maalailua vastaajien todistajilta, joiden puhe pisti jo valaehtoisuudenkin koetukselle. Kantajalla sen sijaan oli vain yksi erittäin pätevä todistaja periaatteella "osui ja upposi"! Tämäkin juttu jatkuu vielä samoin kuinj SLAM:inkin oikeushaku Hovissa v.2015 alusssa.

Vaikka tässä tapauksessa oli kyse "vain" Boeing 757-lastillisesta matkustajia oman juttumme tosiasiassa 1600:n asianomistajaan verrattuna, on visusti muistettava se tosiasia, että korvauksia tulee saamaan vain, jos niitä osaa oikeudellisin perustein vaatia. Kuten mainitsinkin, niin nimenomaan ajanpeluu ja väsytystaktiikka kuuluvat oloennaisena osana vastuussa olevien strategiaan jo pelkästään asian juridisen vanhenemisen toivossakin. "Vakautussopimuksen" työntekijöiden saatavavaatimukset alkoivat passiivisten osalta vanheta viime elokuussa ja v.2015 vanhenee saatavien pääösakin, jos juttua tarkastellaan pelkästään työoikeudellisesti. Rikoslain perusteella vanhenemisaika on kuitenkin huomattavasti pitempi riippuen tapauksen törkeysasteesta. Tässä tapauksessa kyse on todella törkeästä jutusta, mikä ei liene kellekään epäselvää. Sen takia jokaisen vakautussopimukseen alistetun kannattaakin jättää oman paikkakuntansa poliisille rikosilmoitus aivan henkilökohtaisesti omissa nimissään. Rikosilmoituksen myötä syntyvät syytetoimet syyttäjän kautta on ylivoimaisesti halvempi vaihtoehto kuin suoraan oikeuteen haastaminen. Jos joku henkilö tai yhteisö haluaa nostaa oikeuskanteenkin ,niin olen henkilökohtaisesti materiaalieneni, todisteineni ja todistajieni kanssa täysin käytettävissä. 1600 Suomen kansalaista ei voi olla väärässä: tehdystä työstä kuuluu maksaa palkka!!

Liitän alle oheen rikosilmoituspohjan, joka on kenen tahansa asianomistajan tai valtuutetun käytettävissä ja vapaasti editoitavissa tarpeen vaatiessa, Kaikki tapauksethan ovat sinänsä hyvinkin samankaltaisia. Liitteeksi kannattaa myös laittaa "vakautussopimuksen soveltamisohjeet", "vakautusraportti", ansioerittelyt, joissa pimitykset näkyvät, jne.

Jari Tiainen, SLAM ry, Hallituksen varapj.

RIKOSILMOITUS

Taustaa:

Finnair Oyj:ssa (myöh. Finnair) solmittiin 26.8.2009 siitä 1.1.2010 tytäryhtiöitettyä Finnair Tekniikkaa (myöh. FTE) koskeva vakautussopimus, jonka ajanjaksollisesti päättyi Finnairin v. 2013 tilinpäätökseen eli vuoden 2014 keväällä. Sopimuksen allekirjoittajaosapuolina olivat työnantajapuolelta Finnairin edustajat ja työntekijäpuolelta kaikki FTE:n eri toimialojen ammattiyhdistykset kuten IlmailuAlan Unionin, IAU:n edustajat, poislukien Ammattiyhdistys Suomen LentokoneAsentajat ja -Mekaanikot, SLAM ry:n hallitus ja jäsenet.
Vakautussopimusta valmisteltiin hyvin salailevalla ja epämääräisellä tavalla. Sen sisältö vaikutusvelvoitteineen ovat olleet sopimuksen allekirjoittamisestakin lähtien aina nykypäivään asti nimenomaan Finnairin tarkoituksellisesta toiminnasta johtuen täysin julkisuudelta salattua toimintaa. Vakautussopimuksen ja varsinkin siihen oleellisena osana kuuluvan ns. bonusmallin vaikutuksien systemaattinen salaaminen on sikälikin outoa, koska heti alussa sopijaosapuolet ovat kirjallisestikin väittäneet sopimuksen olevan osa ilmailualan yleissitovaa työehtosopimusta, joka on Yleissitovuuslautakunnan hyväksymänä tallennettu Valtion Säädöstietopankkiin (finlex.fi). Yleissitovat, normaalisitovat ja paikallisetkin työehtosopimukset ovat kuitenkin täysin julkisia asiakirjoja niiden laadintaan ohjaavan pakottavan lainsäädännön ohella. Jos poliisiviranomainenkin haluaisi nyt alkaa etsiä tätä alamme yleissitovan työehtosopimuksen "täydennystä", niin joutuisi toteamaan, että sitä ei löydy mistään muualta kuin soijaosapuolien ja heidän lakimiestensä hallussa, edelleen tarkoituksenmukaisesti salattuna. Tämä on sikälikin erittäin arveluttavaa, koska vakautussopimukseen alistettuna oli n. 1600 FTE:n työntekijää -vailla oikeutta saada henkilökohtaisesti haltuunsa kopiota ("työehto")sopimuksesta, jota heihin pakolla sovellettiin.
Vakautussopimuksen sisältö oil tiivistettynä seuraavanlainen:
"Vaikeasta taloudellisesta tilanteesta johtuen" Finnair halusi FTE:n rajulle säästökuurille. Halutut "säästöt" (todellisuudessa tulostavoite) haluttiin kuitenkin normaaleista pakkoloma- ja irtisanomismenettelystä täysin poikkeavalla tavalla pimittää työntekijöiden jo ennen sopimuksen syntyä ansaitsemistaan palkkasaatavista. Jokainen työntekijä menetti Finnairille ns. "henkilökohtaiseen säästösummaan" vuoden 2009 lomarahat 24:ltä päivältä sekä työntekijöiden kannustinpalkkion (=vaatimaton vastine johtajien bonusohjelmalle). Tosiasia on on siis, että työntekijät joutuivat konkreettisesti maksamaan suoraan jo ennakkoon ansaitsemistaan palkoistaan säästöohjelman Finnairin siitä millään tavalla työntekijän suostumusta kysymättä. Normaalisti yritykset nostavat vastaavassa tilanteessa palvelujensa hintoja eivätkä peri tavoitteitaan työntekijöiltään! Tätä vieläkin raskauttavampaa on, että jokainen joutui yleissitovan TES:sin määrittelemien työaikojensa LISÄKSI tekemään FTE:n sanelemana täysin palkatonta työtä 128(!!) tuntia  -vapaapäivinäänkin! Tämä vastasi noin yhden kuukauden ilmaista työsuoritetta ja se piti jokaisen suorittaa runsaan vuoden aikana. FTE oli hyvin epämääräisin perustein luvannut maksaa työntekijöiltään pimittämänsä takautuvat palkkasaatavat tulevina vuosina 2011-13 jopa 1,25-kertaisella "bonuksella" (=oikeammin korko pimitysten johdosta!) höystettynä, jos FTE/Finnairin tulos on riittävä kyseisten vuosien tilinpäätösten yhteiskertymien jälkeen. Tämä FTE/Finnairia velvoittava ns. "bonusmalli" on kuvattu vakautussopimukseen oleellisena osana kuuluvana liitteenä, mutta se on on Finnairin toimesta itse vakautussopimustakin tarkemmin varjeltu salaisuus. Bonusmallin mukaisista takaisinmaksuperusteista on kerrottu myös vakautussopimuksen kahdessakin erilaisessa mutta kuitenkin samalla päivämäärällä julkaistussa(??) virallisessa, kirjallisessa soveltamisohjeessa. Vakautussopimus oli voimassa "ylimääräisen" vuoden 2013, koska FTE:n väittämän (mm. Vice President Jaakko Schildt) mukaan aikaisemmilta vuosilta ei ole tullut yhtään takaisinmaksukertymää. Itse Finnairin taholta tytäryhtiön vakautussopimusta tai sen vaikutuksia/velvoitteita ei ole virallisesti kommentoitu millään tavoin. Kyseessähän on Valtion omistajaohjauksessa oleva "hyvämaineinen" pörssiyhtiö!
Juuri kirjanpidollisesta salaamisestakin johtuen sekä harmaan taloudenkin tunnusmerkistön kiistattomasti täyttävä salainen "vakautustyöehtosopimus" ei toistaiseksi ole herättänyt konserniverohallinnonkaan huomiota, ilmeisesti juuri salaamisesta johtuen, vaikka työntekijöiltä on pimitetty heidän konkreettisia palkkasaatavia ja tällä "tessillä" on teetetty mm. pakolla palkatonta työtä AINOASTAAN työnantajan hyväksi! Koko sopimuksen sisältö ja sen toteutus kuitenkin ymmärrettävästi herätti valtaosalle työntekijöden oikeudentajulle, lainmukaisuusajattelulle ja moraalikäsityksille valtavaa ristiriitaa. Jos kuitenkin esimerkiksi rohkaistui palkattoman työn pakkotyönkin tunnusmerkistön omaavasta työnteosta, niin FTE uhkasi kirjallisesti työsuhteen purkamisella vedoten vakautussopimuksen "työehtosopimustäydennyksen" suomaan valtuuteen toteuttaa sitä Yleissitovan työehtosopimuksemme arvovaltaan verhottuna. Tämän seikan protokollanmukainen toteennäyttäminen on kuitenkin siis edelleenkin laiminlyöty vakautussopimuksen edelleenkin jatkuneesta salaamisesta johtuen. Vakautussopimuksen työehtosopimusstatus voidaan tarvittaessa osoittaa perättömäksi yli 20-kohtaisen kirjallisen aineiston turvin samoin kuin muutkin tässä kanteessa esitetyt seikat. FTE/Finnair kuitenkin kuvitteli selustansa olevan turvattu kun oli saanut painostettua  kaikki työntekijäpuolen ammattiyhdistykset vastikään rekisteröityä SLAM ry:ä lukuunottamatta vakautussopimukseen mukaan. Myöskin verosuunnittelulla pystyttiin muokkaamaan tytäryhtiöitetyn FTE:n tulosta työnantajalle edulliseen suuntaan takaisinmaksuvelvoitteiden mitätöimiseksi. Täydellisen kirjanpitosalaamisten ohella FTE/Finnairin vuosikertomuksissa, tilinpäätöksissä, yhtiökokouksissa osakkeenomistajilta jälkeen alkoi FTE:n systemaattinen alasajo sen toimintojen myymisineen ulkomaille sekä muine ulkoistamisineen. Tämän ohella myöskin vakautussopimuksen oli tarkoitus ajautua hiljaisesti historian hämäriin vaikka kyseessä on vähintään FTE:n sisäisesti epäiltävä petos.
Rikosilmoituksen perusteena on laittomien palkanpimitysten ohella harmaan talouden ja pakkotyön tunnusmerkistön täyttävän palkattoman työn teettäminen kirjallisesti irtisanomisella uhkaamalla sekä kirjanpidolliset väärennösepäilyt, joiden turvin on haettu erittäin huomattavaa taloudellista hyötyä -nämä kaikki FTE/Finnairin omien työntekijöiden kustannuksella. Vakautussopimuksen sisällön muutenkin eläessä FTE on väittänyt vakautustyön olevan mm. lisätyötä, jota voidaan teettää, jos yleissitovan viite-TES:sin määrittelemät minimitunnit eivät esim. työaikamuodosta johtuen muutoin toteudu. FTE:ssä on kuitenkin osastoja, joissa minimituntimäärät kuitenkin toteutuvat täysimääräisenä ja siitä huolimatta on teetetty  vakautustyötä! Joka tapauksessa pakottavan työlainsäädännön lisäksi minimit määrittelevä yleissitova TES  velvoittaa maksamaan palkan myös lisätyöltä eikä näin ole tapahtunut! Rikosnimikkeenä näiden seikkojen osalta voisi käyttää mm. kiskonnantapaista työsyrjintää. Petoksen tunnusmerkistöt täyttyvät siinä, kun FTE:n ulkoistuksesta saadut myyntivoitot on kuitenkin kirjattu ainoastaan Finnairin tulokseen. Näin esimerkiksi Finnairin vuoden 2012 tilinpäätös oli reilusti positiivinen, ei tosin ydinliiketoiminnalla vaan siis FTE:n toimintoja myymällä ja alasajamalla. Näin ollen vakautussopimuksen edelleenkin salatun bonusmallin mukaan vähintään tästä vuodesta olisi pitänyt tulla takaisinmaksukertymää työntekijöille, vaikka heistä oli jo suuri osa irtisanottukin. Kuitenkin FTE/Finnairin takaisinmaksuvelvoitetta on yritetty jälkikäteen siirtää pelkästään FTE:n kontolle, vaikka salatussa bonusmallissa puhutaan SEKÄ FTE:n ETTÄ Finnairin tuloksista eri painotusarvoilla ja takaisinmaksu perustuu parhaimman tuloksen antavaan vaihtoehtoon. Tytäryhtiöittämisen jälkeen FTE:n tulos on saatu pidettyä verosuunnittelulla sekä Finnairin sanelemilla huoltohinnoilla heikkona, minkä ollessa ainoana perusteena takaisinmaksu ei olisi reaalisoitunut minään vuosista 2011-13. Työntekijät ammattiyhdistyksineen on siis petoksenomaisesti saatu pimitettävien säästösummien takaisinmaksun luulossa pakotettua vakautussopimukseen, jonka takaisinmaksuperuste on jälkikäteenkin käsitelty lähinnä kosmeettiseksi. Lopuksi vakautussopimusta on alettu salaamaan kokonaan ja sen koko olemassaolo yritetään häivyttää kokonaan pitämällä sopimusta bonusmalleineen salassa ja pelaamalla systemaattisesti aikaa vuosissa. Palkkasaatavathan vanhenevat työoikeudellisesti 5:ssä vuodessa eli tässä tapauksessa vuoden 2015 loppuun mennessä eli FTE/Finnairin motiivi tässäkin valossa on täysin selvä!
Rikosoikeudellisesti vanhnemisaika on luonnollisesti pitempi varsinkin jos epäilyyn tulee käyttöön törkeä-etuliite. FTE/Finnair nimittäin haki petoksenomaisesti yksipuolisesti itselleen 13,9 miljoonan €uron (M€) taloudellista hyötyä n. 1600:n työntekijänsä kustannuksella salaisella, nyt paikalliseksi kutistuneella "työehtosopimuksella". Tästä vakautussopimuksesta ei kuitenkaan ole sen voimassa ollessan vuosien aikana tehty minkäänlaista merkintää tai takaisinmaksuvarausta FTE/Finnairin vuosikertomuksiin, taseisiin tai tilinpäätöksiin. Tällainen täysin puun takaa tuleva takautuva palkkasaatavasumma herättäisi mitä luultavimmin suuttumusta myöskin osakkeenomistajissakin, jos salattu vakautussopimus sisältönsä mukaisesti "karkaisi" FTE:ltä Finnairinkin viralliseksi "rasitteeksi". Sopimuksen huolellisesti salattu bonusmalli kuitenkin olisi toiminnallisten tulosten perusteella velvoittanut tekemään niin esim. v. 2012 tilinpäätöksen osalta. Sopimus, josta ei näy mitään jälkiä on ehkä helppo yrittää salatakin mutta se ei kuitenkaan tee sitä tekemättömäksi. Allekirjoittanut ja 1600 muuta jo pääosin irtisanottua tekniikkalaista odottaa edelleen ansaitsemiaan, takautuvia palkkasaataviaan sekä syyllisiä rikosoikeudelliseen edesvastuuseen teoistaan! Sopimusta sovellettiin pakolla myös SLAM ry:n kaikkiin jäseniin, vaikka alan viitetyöehtosopimuskin sisältää ns. järjestöehdon (velvoittavuuden) vain sen allekirjoittajayhdistysten osalta, eikä SLAM ry. allekirjoittanut vakautussopimusta. Pakonomaisesta soveltamisesta huolimatta valitusoikeus esimerkiksi työtuomioistuimeen, TT, puuttui SLAM:in jäseniltä kokonaan, vaikka sopimusta sovellettiin täysimääräisesti myöskin SLAM ry:n jäseniin. Tasa-arvoa?
Salattu vakautussopimus soveltamisineen, sisältöineen ja erityisesti siihen kuuluva bonusmalli osoittavat kanteen olevan täysin aiheellinen, jos viranomaiset vain ensin saavat sen pakotettua sopimuksesta vastuussa olevilta käyttöönsä. Tehtävän pitäisi sinänsä olla helppo, sillä kyseessä on vastaajankin jatkuvasti väittämä työehtosopimus, joka on täysin julkinen asiakirja! Vastaajana toimivat mm.FTE/Finnair Oyj: Ville Iho, sekä heidän lakimiehenään (bonusmallin systemaattinen salaus!) Seppo Havia asianajotsto Dittmar & Indreniukselta. Liiteaineito tämän kanteen kaikkiin kohtiin liittyen on täysin kattava, mutta se on jätetty vielä tässä rikosilmoitusvaiheessa liittämättä. Pyydettäessä toimitan kaiken tarvittavan kirjallisen ja suullisenkin todistelun/todistajat jatkokäsittelyä varten.
Viimeksi päivitetty 29.12.2014 16:37  

Liittyneet

38 Yhteensä
Kävijälaskuri [+/-]
Tänään:
Eilen:
Toissapäivänä:
20
175
180

-5

Yhteensä
Alkaen... 17.12.2008 227 325