Suomen lentokoneasentajat ja -mekaanikot SLAM ry

  • Suurenna fontin kokoa
  • Fontin oletuskoko
  • Pienennä fontin kokoa
Etusivu

Vakautustyö oli todellisuudessa palkatonta työtä!!!!

Sähköposti Tulosta PDF

Vantaan Käräjäoikeuden tuomari, Risto Tikka päätyi SLAM ry:n alullepaneman oikeuskanteen tuomiossaan omasta päästään sepustamaan, että "vakautussopimuksessa" on palkattoman työn sijaan kyse "vähäisestä palkanalennuksesta". Tästä rohkaistuneena myös vastaaja Finnair/FTS uskaltautui sepittämään samaa satua Hovioikeudessa. Tämän artikkelin linkkejä klikkaamalla jokainen voi yksiselitteisesti todeta, että kyseessä on ollut muiden palkanpimitysten lisäksi NIMENOMAAN PALKATON TYÖ tuomarin ja vastapuolen uusimmista vääristelyistä huolimatta! Mikä parasta, pystymme näyttämään palkattomuuden useillakin tavoilla toteen nimenomaan Finnairin ITSE eri tavoin julkaisemilla dokumentaatioilla. Palkattoman työn teettäminenhän on EHDOTTOMASTI vastoin pakottavaa työlainsäädäntöä ja vastoin koko markkinataloujärjestelmän periaatteita!

 

Jos kuka/ketkä tahansa "vakautussopimukseen" alistetut tekniikkalaiset haluavat tehdä omankin rikosilmoituksensa Finnair/FTE:ä vastaan, niin tämä aineisto linkkeineen on aivan vapaasti kopioitavissa ja käytettävissä missä vain. Materiaalin  "Confidential/luottamuksellisuus"-ukaaseista ei tarvitse välittää, sillä TES:ien kuuluisi olla täysin JULKISIA asiakirjoja! Tämä suositus koskee nimenomaan JO irtisanottujakin tekniikkalaisia, joilla jäi viimeinen sana sanomatta tämän salaisen, vain yhtä Firmaa koskeneen "tessin" sisällöstä ja soveltamisesta! Finnair yhä vaikenee "vakautussopimuksesta", sillä sen julkitulo on täyttä myrkkyä yhtiön imagolle! Pääministeri Sipilänkin suosima "paikallinen sopiminen" on tässä saanut varoittavan "esimerkin" vieläpä valtion "omistajaohjauksessa" olevassa pörssiyhtiössä!

 

Julkaisen vielä lähitulevaisuudessa kevennetyn rikosilmoituksen vapaasti muokattavan pohjan, joka aukottomasti osoittaa mm. petosepäilyn toteen. Myös tapahtuma-aikaan voimassa olleen viitetyöehtosopimuksen sähköisen kopion saa kuka tahansa halukas käyttöönsä. Jos potentiaalisilla uusilla rikosilmoituksen tekijöillä ei ole kaikkia tässä kuvattuja dokumentteja hallussaan, niin näitäkin voi käyttää referenssinä. Esim. Raija Liisa Aholan julkaisuja voi kopioida suoraan omiksi todisteiksi, sillä ne on julkaistu kaikille tekniikkalaisille samanlaisina joko meilitse tai paperikirjeitse. Olen pyydettäessä myös itse valmis henkilötodistajaksi aineistoineni, sillä jututhan olivat kaikkien n. 1600:n tekniikkalaisen osalta hyvin samankaltaiset.

 

PALKATTOMAN "VAKAUTUSTYÖN" TODISTELU:

 

"Vakautussopimuksestahan" on olemassa kaksi (2!) erilaista, allekirjoitettua versiota ainakin ITA:n pääluottamusmieskierrossa, vailla kopiointimahdollisuutta. Ensimmäinen oli sivumäärältään ja tekstiasultaan lähes identtinen 8-sivuisen soveltamisohjeensa (LIITE 1) kanssa. Sen heikkous oli siinä, että työnantajalle raskauttava "bonusmalli" oli integroitu ko. sopimuksen (ja soveltamisohjeen) sisään. Vantaan Käräjäoikeudelle sitten luovutettiinkin  "alkuperäinen vakautussopimus", joka oli ammattiyhdistyksille alunperin esitetty 4-sivuinen "raakamalli" (LIITE 2), jota yhdistykset eivät sellaisenaan hyväksyneet. 4-sivuisessa oli se merkittävä ero 8-sivuiseen verrattuna, että "bonusmalli" (LIITE 3) oli eriytetty pois sopimuksesta erilliseksi liitteeksi! Liitteen olemassaolosta on kuitenkin maininta sopimuksen sivulla 3! Tätä liitettä Finnair ei sattuneesta syystä koskaan toimittanut Vantaan Käräjäoikeuteen. Motiivina tähän oli se, että "vakautussopimuksen" vastuuta yritetään sälyttää PELKÄSTÄÄN  Tekniikan,FTE:n "piikkiin" Emoyhtiön jäädessä maksuvastuun ulkopuolelle. Tämän takia FTE:stä saadut myyntivoitotkin pumpattiin emoyhtiö Finnairin tulokseen, vaikka FTE oli oma tytäryhtiö! Myöskin soveltamisohjeista on olemassa kaksi (2!) versiota: 8- ja 16-sivuiset (LIITE 4). Molemmat on julkaistu samalla päivämäärällä 25.8.2009 ja SAMALLA revisionumerolla 1. Niissä ei ole kummempia eroavaisuuksia keskenään, mutta molemmat ovat ylivoimaisesti yksityiskohtaisempia kuin 4-sivuiseksi kutistunut itse "vakautussopimus". Tässäkin vaiheessa pitäisi jo hälytyskellojen soida! Lisäksi 16-sivuisessa  soveltamisohjeessa on mainittu neljäkin erilaista esimerkkitaulukkoa, "skenariota" Finnairia velvoittavasta takaisinmaksusta Tekniikan JA/TAI Emoyhtiön tilinpäätösten mukaan vuosina 2009-13.

 

Henkilöstöhallinnon apulaisjohtaja Raija Liisa Ahola julkaisi "vakautussopimuksen" laatimisen aikaan 17.6.2009 sähköpostitse tekniikkalaisille kirjelmän jossa puhutaan "taksvärkkityöstä", mikä tarkoittaa palkatonta (velka)työtä työnantajan hyväksi (LIITE 5). Myöhemmin, 5.8.2009 jokaiselle tekniikkalaiselle lähetetyssä 2-sivuisessa paperikirjeessä R.L. Ahola tarkensi termin "ylimääräiseksi palkattomaksi työksi" (LIITE 6), joka on yhtä yksiselitteisesti palkatonta työtä! Tätä linjaa täydentää raskauttavalla tavalla myöskin 4-sivuisen "vakautussopimusversion" sivun 2 puolivälissä oleva lause: "työntekijä/toimihenkilö luopuu edellä mainituista palkka- ja työaikapankkiin siirtämistään eristä ellei tästä sopimuksesta muuta johdu". Kaikista pimitetyistä palkoista ja "vakautustöiden" palkoista joutui siis luopumaan!

 

Niinikään Finnair/FTE.n jokaiselle vakautustyöhön alistetulle toimittama ns "vakautusraportti" (LIITE 7) osoittaa eritellyin rahasummin erilaiset palkanpimitykset -tosin summien oikeellisuuksissa on toivomisen varaa... Tässä tapauksessa esimerkkinä on käytetty omaa raporttiani avoimuuden nimissä.

 

Teetetty "vakautustyöpäivä" näkyi tuntimäärineen ja palkkamäärineen asianmukaisesti seuraavassa työntekijän ansioerittelyssä eli "palkkakuitissa" (LIITE 8), mutta sitä ei ennakkopidätyksineen koskaan tilitetty työntekijälle ajallaan vaan siirrettiin "henkilökohtaiseen säästösummaan", jonka Finnair pimitti lopullisesti itselleen! Millä tuloutusnimikkeellä kaikkien "henkilökohtaiset säästösummat" on merkattu FTE/Finnairin kirjanpitoon, sillä "vakautussopimus" ei näy siellä vaikka pitäisi!

 

Pimitetyt lomarahat näkyvät myöskin ansioerittelyssä (LIITE 9)

 

Pimitetty kannustinpalkkio (työntekijän vaatimaton vastine johtajien bonuksille) näkyy ansioerittelyssä (LIITE 10)

 

Jos kieltäytyi tekemästä palkatonta "vakautustyötä" vedoten yleissitovan viitetyöehtosopimuksen turvaamiin minimeihin, niin sai kirjallisen varoituksen työsuhteen purkamisesta (LIITE 11).

 

"Vakautussopimusta" ei v. 2009 eikä EDELLEENKÄÄN ole julkaistu eikä siitä saa mitään tietoa julkisuuteen. Tämä ainoastaan yhden Firman taloudellisen tilanteen ympärille räätälöity paikallinen, salainen tulonsiirtosopimus työntekijöiltä työnantajalle ei voi olla ylipäätään edes väitetty työehtosopimuksen "täydennys", jolla vieläpä voitaisiin sopia palkattoman työn teettämisestä vastoin pakottavaa työlainsäädäntöä! Sopimuksen ja sen seurausten systemaattinen salaaminen toimii todisteena teetetystä palkattomasta työstä, mikä ei kestä päivänvaloa julkisuudessa, kun siitä on vastuussa vieläpä Finnair Oyj! "Vakautussopimushan solmittiin ENNEN FTE:n tytäryhtiöittämistä Finnairista!

 

 

Jari Tiainen, SLAM ry. Hallituksen varapuheenjohtaja

Viimeksi päivitetty 01.11.2015 21:18  

Liittyneet

38 Yhteensä
Kävijälaskuri [+/-]
Tänään:
Eilen:
Toissapäivänä:
20
175
180

-5

Yhteensä
Alkaen... 17.12.2008 227 324