Suomen lentokoneasentajat ja -mekaanikot SLAM ry

 • Suurenna fontin kokoa
 • Fontin oletuskoko
 • Pienennä fontin kokoa
Suomen lentokoneasentajat ja -mekaanikot SLAM ry

Finnairin laittomaksi epäiltävä "vakautussopimus"

Sähköposti Tulosta PDF

Nettilehti MV:llä oli ensimmäisenä suoraselkäisyyttä kirjoittaa tästä kansaivälisenkin luokan megaskuupista ja nimenomaan RIKOSepäilyn lähestymistavalla. Muu suomalainen "vapaa ja oikea" media näyttää rämpivän uutisointia manipuloivan sensuurin kourissa, kun kyseessä onkin Finnair Oyj. Samoin poliisi- ja veroviranomaiset ovat täysin halvautuneita kun pitäisikin purra ruokkivaa kättä eli "valtion omistajaohjauksessa" olevaa pörssiyhtiötä! Finnair edelleenkin vaikenee "vakautussopimuksesta" sillä sen julkitulo soveltamistapoineen on poliittinen itsemurha sen alullepanijoille sekä myrkkyä yhtiön imagolle!

Finnairin Tekniikassa solmittiin edelleenkin julkisuudelta salattu ns. "vakautussopimus" elokuussa 2009 ja siihen kirjatut vaikutukset ulottuivat keväälle 2014. Tämä yleissitovan työehtosopimuksen "täydennykseksi" väitetty, julkistamaton sopimus alisti kaikki Tekniikan n. 1600 työntekijää tekemään mm. palkatonta työtä 128h normaalin työajan päälle, vapaapäivinäkin!  Lisäksi työntekijöiltä pimitettiin niinikään suostumusta kysymättä jo kertyneet lomarahat 24:ltä päivältä. Samoin vietiin jo maksuun tulossa ollut työntekijöiden kannustinpalkkio, joka oli vaatimaton vastine johtajien bonusohjelmille. Tällä normaalista täysin poikkeavalla "tessillä" Finnair haki 13,9 miljoonan euron suoraa tulonsiirtoa työntekijöiltä itselleen vedoten "vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen". Työntekijöiden ainoaksi "vastineeksi" jäi ainoastaan irtisanomissuoja v. 2010 loppuun. Tämähän oli muutenkin itsestään selvä seikka, sillä työntekijäthän voitiin ko. aikavälillä pakottaa tekemään palkatonta työtä! Jos ylimääräisestä työstä kieltäytyi, niin Finnair jakoi työsuhteen purku-uhkauksia kirjallisestikin. Tällainen menettely täyttää myöskin pakkotyön tunnusmerkistön (YK: ILO:n artikla 29).

KO-tuomarin alullepanemana Finnair tosin yrittää nykyään väittää kyseessä olevan "palkanalennus työtunteja lisäämällä". Väittämän valheellisuus voidaan näyttötaakan velvoittamana näyttää pitävästi toteen Finnairin omilla "vakautussopimusta" koskevilla julkaisuilla. Työntekijää suojelevan pakottavan työlainsäädännön perusperiaatteen mukaisesti palkattoman/vastikkeettoman työn teettäminen ei ole sallittua eikä siitä voida edes paikallisesti toisin sopia. Alle tes:sin minimien maksetuista palkoista on langetettu jopa vankeustuomioita eri yritysten johdolle!
"Vakautussopimukseen" sisältyy liitteenä erityisen salattu ns. "bonusmalli",  jossa määritellään jokaiselta työntekijältä pimitettyjen ko. "henkilökohtaisten säästösummien" takaisinmaksuperusteet. Finnair ei kuitenkaan antanut vastineessaan sitä Käräjäoikeuden käyttöön. Käräjätuomari toimi lisäksi Finnairin hyväksi, joten puolueellisuudesta ja virkavelvollisuuden laiminlyönnistä on jätetty 20-kohtainen kantelu odottamaan oikeuskanslerin käsitelyä. Mihin oikeuskirjallisuuteen mahtaa perustua se, että oikeuskansleri tutkii kanteen käräjäoikeuden osalta vasta siinä vaiheessa, kun se on ensin käynyt kaikki sitä korkeammat oikeusateet läpi? Tämä siitä huolimatta, että käräjätuomarin puolueellinen toiminta saattaa pahoin rampauttaa alkuperäisen kanteen sisällön eikä sitä voi juurikaan korjata ennen Hovioikeuteen viemistä!
"Bonusmallin" mukaan Finnair olisi nimittäin ollut maksuvelvollinen työntekijöilleen, mutta jo  KO:ssa riidattomaksi seikaksi manipuloitua "vakautussopimusta" takaisinmaksuvarauksineen ei ole koskaan kirjattu Tekniikan/Finnairin vuosikertomuksiin, yhtiökokouspöytäkirjoihin, tuloslaskelmiin eikä tilinpäätöksiin. Koko sopimusta yritetään näin ollen tehdä kirjanpidollisestikin näkymättömäksi ja sen olemassaolo unohtaa aikaa pelaamalla massiivisten irtisanomistenkin saattelemana. YT:t ja massairtisanomisethan alkoivat Tekniikassa välittömästi v. 2011 alussa, kun työntekijöiden palkat oli oikeudettomasti pimitetty ja pakkotyöt teetetty!
"Vakautussopimuksen" allekirjoittajiksi painostetut kaikki Tekniikan työntekijöidenkin ammattiyhdistykset ovat niinikään vaitonaisia, sillä onhan "vakautussopimus" julki tullessaan heidänkin osalta erittäin arkaluontoinen, paikallinen riistosopimus, josta ei esimerkiksi SAK:ssa kiitoksia heruisi. Finnairkin näin ollen kuvitteli selustansa olevan turvattuna tietäessään ammattiyhdistystenkin eli kaikkien sopijaosapuolien pidättäytyvän jälkivaateista. Finnair ja IAU/ITA jättivät kuitenkin huomioimatta vast'ikään perustetun ja nopeasti kasvavan ammattuyhdistys SLAM ry:n, joka syntyi myöskin protestina lahjotulle työntekijöiden edunvalvonnalle.
Salattua "vakautussopimusta" seurauksineen ei kuitenkaan saa tekemättömäksi ja edelleen avoimia kysymyksiä on paljon. Esimerkiksi millä nimikkeillä ja minne Finnair on tulouttanut jokaiselta työntekijältään pimittämänsä, yksilöidysti eritellyt "henkilökohtaiset säästösummat"? Jos ne näkyvät kirjanpidossa, eikä niitä ole vieläkään maksettu "bonusmallin" mukaisesti takaisin, niin on tapahtunut mm. (törkeä) petos. Toisaalta jos ne eivät näy ollenkaan virallisessa kirjanpidossa, niin silloin on tapahtunut lisäksi kirjanpitorikos. Miksi Verohallinto ei toimi, vaikka sitäkin on informoitu palkanpimitysten ja pakkotyön aiheuttamista tuloverojen menetyksistä n.1600:n  työntekijän osalta? Kuitenkin verottaja on suhteettoman kiinnostunut esim. talkootöiden ristiinvaihdon verottamisesta, jossa raha ei edes liiku ja valvonta muutenkin käytännössä mahdotonta! Pörssiyhtiö Finnairin kirjanpito on sentään läpinäkyvää! Vai onko?
Miksi poliisiviranomaiset eivät lukuisista eri henkilöiden jättämistä rikosilmoituksista huolimatta tutki "vakautussopimusta" ja sen soveltamista petoksena, kiristämisenä ja kiskonnantapaisena työsyrjintänä? SLAM ry:n tiedossa on, että rikosilmoituksia ei ole käytetty edes syyttäjien harkinnassa, vaikka täysin pitävä kirjallinen näyttö on todisteina (törkeistä) rikosepäilyistä! Jari Aarnionkin tapaus on pikkujuttu verrattuna "vakautussopimuksen" hyödyntavoitteluun ja kansainvälisenkin kilpailuasetelman (Finnair vs. Lufthansa Technik AG) vääristymiseen. Talousrikollisuus tuntuu olevan hyväksyttävämpää kuin huumerikollisuus. Ketkä painavat jarrua Suomen hallinnossa ja oikeuslaitoksessa, kun kyseessä onkin "valtion omistajaohjauksessa" oleva pörssiyhtiö nimeltä Finnair pelottavine esimerkkeineen "paikallisesta sopimisesta"? Valtamediakaan (viimeksi ALMA) ei uskalla uutisoida "vakautussopimuksesta" rikosepäilyn näkökulmasta, kun kyseessä onkin suuri, "hyvämaineinen" konserni johtajineen ja oheispoliitikkoineen.
On kuitenkin naiivia kuvitella, että esim. Aarnion tapaus olisi ainoa laatuaan Suomessa. Kyse on ennemminkin eri hyvä-veli-rinkien ja lahkojen välisistä pudotuspeleistä. "Vakautussopimuskin" oli jo alunperin tarkoitettu hiljaiseksi työntekijöiden megavedätykseksi, jossa rahoja ei ollut aikomuskaan maksaa takaisin. Em. kirjanpidolliset seikat yksistään todistavat tämän. Sopimus kuitenkin karkasi sopijaosapuolien ulkopuolelle jääneen SLAM ry:n ansiosta Tekniikan johdon hallitsemasta sensuurista vetäen mukaansa myöskin emoyhtiö Finnairin ja myöhemmin koko Suomen eri viranomaistahojakin suojelemaan syyllisiä.
Toukokuussa 2008 perustettu Suomen LentokoneAsentajat ja -Mekaanikot, SLAM ry (slam.fi) ei ollut "paikalliseksi tessiksi" kutistuneen ja edelleen salatun "vakautussopimuksen" neuvotteluihin kutsuttuna ja on siten sen sitovuudenkin ulkopuolella! Kuitenkin IAU/ITA ja Finnair ovat katsoneet omaavansa edustusoikeuden SLAM ry:nkin puolesta ja pakolla soveltaneet sopimusta SLAM ry:n Jäsenistöön ja Hallitukseen! SLAM ry on Suomen Perustuslain Perusoikeuksien 13:nnen §:n turvaamana yhtä oikea ammattiyhdistys muiden ammattiyhdistysten ohella ja sillä on yhtäläinen oikeus neuvotella jäsentensä edunvalvomiseksi -varsinkin paikalliseksi, firmakohtaiseksi sopimukseksi "kutistuneessa" tessissä nimeltä "vakautussopimus". SLAM ry tunnustaa ainoastaan Lentoliikenteen palveluja koskevan yleissitovan työehtosopimuksen (ko. revisio 1.10.2007-20.4.2010) työaikaraameineen ja palkkaminimeineen. Tässä virallisesti julkaistussa (finlex.fi) työehtosopimuksessa on  määritelty lisätyö, jonka kanssa vastaavanlailla teetetty "vakautustyö" on ristiriidassa -juuri pitävästi todistettavan palkattomuutensa takia! Tämä seikka ei koske pelkästään SLAM ry:n intressejä, vaan pakottavan työlainsäädännön turvaamana kaikkia sopijaosapuolia!
Finnairin on kuitenkin erittäin vaikeaa maksaa työntekijöidensä erääntyneitä palkkasaatavia takautuvastikaan. Miten he selittäisivät tämän täysin puun takaa tulevan miljoonien eurojen menoerän osakkeenomistajilleenkaan? Hekin ovat täysin tietämättömiä salaisesta "vakautussopimuksesta" ja sen Finnairia koskevista velvoitteista!
Jari Tiainen, SLAM ry, Hallituksen vt.pj
Viimeksi päivitetty 14.03.2016 12:29
 

Rinnakkaistapaus "vakautussopimukselle" (edit 1)

Sähköposti Tulosta PDF

Helsingin Sanomissa uutisoitiin 12. kesäkuuta 2015 (sivu A32, talous) Hovioikeudessa jakelualaa koskeneesta oikeudenkäynnistä, joka on jutun tapahtumien osalta hämmästyttävän samankaltainen Finnairin Tekniikkaa alistaneen "vakautussopimuksen" kanssa. Alkajaisiksi molemmat riitautukset olivat saaneet alkunsa v.2009 loppupuolella aloilla, joissa vallitsevat yleissitovat työehtosopimukset. Osa jäljenpänä kirjoitetusta on osittain lainattua ko. artikkelista tai  käräjäoikeuden oikeuskanteesta L12/2132 tai tuomiosta 14/2866, jotka on ystävällisesti luovutettu SLAM ry:n käyttöön.

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan yleissitovaan työehtosopimukseen nojaamana kanteen asiasta oli nostanut jakaja Nico Roiha, joka haluaa, että hänelle maksetaan palkkaa jakelualan yleissitovan sopimuksen mukaan. Hovioikeus oli Roihan kanssa samaa mieltä. Roihan kannetta on ajanut vuodesta 2009 Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU. Helsingin Hovioikeus kumosi torstaina Helsingin käräjäoikeuden päätöksen työsopimuksen aitoudesta. Hovioikeus oli eri mieltä kuin käräjäoikeus, joka piti SKE:n (Suoramainonnan ja kaupunkilehtien erillisjakelun yhdistys ry) ja Suomen Mainosjakajien Etujärjestön eli SME:n tekemää työehtosopimusta aitona ja laillisena työehtosopimuksena, jota jutun osapuolten tuli työsuhteessa noudattaa.
Myöskin edustamani SLAM ry:n alullepanema ja rahoittama kanne "vakautussopimusta" ja sen tes-statusta vastaan hävittiin KO:ssa pitkälti vastaajan eli Finnairin hyväksi puolueelliseksi epäiltävän tuomari Risto Tikan toiminnan seurauksena. Tuomarista on myöhemmin tehty SLAM ry:n toimesta 20-kohtainen kirjallinen kantelu oikeuskanslerille, jonka käsittelyä se EDELLEENKIN odottaa. Kantelu löytyy myös aiempana artikkelina näiltä sivuilta ja sitä täydennetään tarvittaessa ennen käsittelyä, jos/kun uusia seikkoja tulee ilmi. Kantajasta riippumattomista syistä jo KO:ssa vääristetyn kanteen käsittely oli siten Hovioikeudessakin SLAM ry:lle niukka tappio. HO:ssa juttua kuitenkin käsiteltiin huomattavasti ammattimaisemmin ja KO:n toiminnasta löydettiin niinikään moitittavaa. HO korosti tuomiossaan jutun ennakkotapausluonnetta, jolloin se kuuluisi Korkeimman oikeuden ratkaistavaksi. SLAM ry:n valitus onkin vetämässä KKO:een.
Roihan kanne oli samoihin aikoihin HO:n käsiteltävänä kuin SLAM ry:nkin kanne, joten HO:lla ei vielä siinä vaiheessa ollut vastaavanlaista juttua ennakkotapaukseksi, jonka mukaiseksi voisivat pohjustaa toisenkin tuomionsa. Roihan jutussa "vakautussopimus" kulki nimellä "Erillisjakelu-TES". Yleissitovaan työehtosopimukseen on otettu erillisjakelua koskeva erillinen liite (vrt. "vakautussopimus"), jonka soveltamisesta tässä asiassa on kysymys. Sen teki mielenkiintoiseksi se seikka, että lähinnä TYÖNANTAJApuolen intresseistä kiinnostuneet henkilöt perustivat TYÖNTEKIJÄpuolen ammattiyhdistyksen, joka "neuvotteli" oman "erillisjakelutessinsä" heikentäen merkittävästi yleissitovuuden turvaamia palkkaminimejä. Kyseessä on ns. keltainen työehtosopimus, joka on tosiasiallisesti syntynyt työnantajatahon toimesta. Smeryllä ei ollut omaa toimistoa eikä palkattua henkilökuntaa ja sen jäsenmaksu oli vain 5 euroa vuodessa. Nämä seikat osoittivat, ettei kysymyksessä ollut aidosti sellainen edunvalvonta, jota työntekijäyhdistykseltä edellytetään. Kyseinen työehtosopimus on solmittu tosiasiassa yksin työnantajatahon toimesta tarkoituksena saada alalle yleissitovan työehtosopimuksen tason olennaisesti alittava työehtosopimus. Tällainen järjestely ei voi saada oikeussuojaa. Väite siitä, että yleissitovassa työehtosopimuksessa kysymys olisi ollut Itella Oy:n ja PAU ry:n välinen "järjestely" ei pitänyt paikkaansa.(Tätä kohtaa voi hyvin verrata väitettyyn mutta tosiasiassa kirjaamattomaan uuteen 11:nteen §:ään ilmailualan yleissitovaan TES:siin ja väitettyyn SAK:n hyväksyntään. SAK:ssa ei tiedetä/haluta tietää "vakautussopimuksesta". Heidän lakimiehiään on kuitenkin informoitu SLAM ry:n toimesta.)
"Vakautussopimuksessa" ei ollut kyse aivan tästä, mutta lopputuloksen kannalta on aivan sama onko kyseessä työnantajan hyväksi perustettu työntekijöiden ammattiyhdistys vai lahjottu työntekijöiden edunvalvonta. Jakelualallakin palkkoja poljettiin "täydentävällä" työehtosopimuksella ilmaisjakelua koskien palkan suuruuden perustuessa urakkatahtiin ja käytettyihin tuntimääriin. Jakajille maksettiin kuitenkin edes JOTAKIN -eiväthän he muutoin olisi tulleet töihinkään! Finnairin "vakautussopimuksessa" Tekniikan erikoisammattilaisille ei sen sijaan maksettu heidän työehtosopimuksen "täydennyksessä" ylimääräisestä "vakautustyöstä" MITÄÄN TUNTIPALKKAA!! Jos palkattoman työn tekemisestä kieltäytyi, niin uhattiin kirjallisestikin työsuhteen PURKAMISELLA!! Työn palkattomuus on pitävästi osoitettavissa Finnairin OMALLA kirjallisella aineistolla (kts. aiempi artikkeli) ja se on mainittu itse "vakautussopimuksessakin" sivulla 2 kohdan 2 lopussa. Ko. kohdassa mainittu muu johtuminen ei tule kysymykseen, sillä se tarkoittaa niinikään visusti salattua, sopimukseen oleellisena osana kuuluvaa "bonusmallia", joka velvoittaisi Tekniikan JA/TAI Finnairin maksamaan riistämänsä palkat ja lomarahat takaisin n. 1600:lle työntekijälleen!
SLAM ry on Suomen Perustuslain Perusoikeuksien 13:nnen §:n turvaamana perustettu, valistuneista ja nuorekkaista jäsenistä koostuva ammattiyhdistys, Sen toiminta mm. jäsenmaksuja keräämällä, oikeuskirjallisuutta, asiantuntijoiden mielipiteitä (mm. työoikeuden professori Seppo Koskinen) ja yhteikunnallisia tilanteita tutkimalla ja vaikuttamalla jäsentensä edunvalvomiseksi ei liene jäänyt Finnairillekaan epäselväksi. SLAM ry omaa yhtäläiset neuvotteluoikeudet jäsentensä edunvalvomiseksi kuin IAU/ITA:kin -Perustuslain turvaamana! SLAM ry:llä oli täysi OIKEUS jäädä paikalliseksi, salatuksi sopimukseksi kutistuneen "vakautussopimuksen" ja siten sen sitovuudenkin ulkopuolelle! Eihän SLAM ry:tä edes "vakautussopimusneuvotteluihin" kutsuttukaan Finnairin neuvotellessa "ainoastaan suurimman ammattiyhdistyksen kanssa". Rikkoen Perustuslakia, jos kuvitteli soveltavansa "vakautussopimusta" SLAM:iinkin (vrt. eri lentäjäryhmien kanssa käydyt neuvottelut!)! IAU/ITA puolestaan rikkoivat Perustuslakia kuvitellessaan omaavansa SLAM ry:äkin sitovan edustusoikeuden mennessään sopimaan "vakautussopimuksesta". SLAM ry. tunnustaa ainoastaan ilmailualan yleissitovaa työehtosopimusta ja sen turvaamia minimejä paikallisestikin sovittaessa.
(Edit:) Sekä "Vakautussopimus" että erillisjakelu-tes olivat tessien irvikuvia! Ne olivat PELKÄSTÄÄN työnantajien hyväksi tehtyjä verottomia tulonsiirtoja firmojen omien työntekijöiden oikeutettuja palkkatuloja riistämällä! Finnairin edustajien kiihkeästi mainostama ainoa "oljenkorsi", minkä "vakautussopimus" tarjosi työntekijälle, oli irtisanomissuoja välille elokuu 2009-v.2010 loppuun. Tämähän on irvokkuudessaan itsestään selvä asia! Eihän työntekijöitä mennä sillä aikavälillä irtisanomaan, kun ammattiyhdistykseen katsomatta heillä voidaan teettää 128 tuntia PALKATONTA TYÖTÄ -rikkoen jopa PAKOTTAVAN työlainsäädännön palkanmaksuvelvoitetta!! YT:t massiivisine irtisanomisineen alkoivat välittömästi tämän "irtisanomissuojan" jälkeen! Irtisanomisilla yritettiin myöskin häivyttää koko "vakautussopimuksen" olemassaolo, kun sen vaatimia kirjauksia EI EDELLEENKÄÄN LÖYDYväitettynä "tessinä" (=julkinen asiakirja, työnANTAJAN esilläpitovelvoite!) eikä Finnairin kirjanpidossa! Millä tuloutusnimikkeillä ja minne "vakautusrahat" päätyivät?! Niiden pitäisi olla LÄPINÄKYVÄSTI KIRJATTUNA näihin julkisiin asiakirjoihin! Joka tapauksessa KAIKKI kirjatut tai kirjaamattomat vaihtoehdot toimivat todisteena SLAM ry:n alullepaneman oikeudenhaun hyväksi! Näiden todistettavien seikkojen luulisi kiinnostavan konserniverohallintoakin sekä hankkimistavan osalta poliisiviranomaisia. Tosin rakenteellinen korruptio hyvä-veli-rinkeineen on hidastanut SLAM ry:n oikeudenhakua jo vuosia. Suomi on tasa-arvoton ja korruptoitunut maa, jos vastaajaksi joutuu riittävän korkea taho. Se on vain valitettava tosiasia. Onneksi kansa alkaa kohta muutenkin saada siitä tarpeekseen, kun valonarkoja paljastuksia ja törkeitä väärinkäytöksiä on alkanut putkahdella esiin muallakin. Se ei todellakaan kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki rikolliseksi epäiltävät jäisivät kiinni. Ensin jäävät kiinni ahneimmat ja tyhmimmät eli kyseessä on jäävuoren huippu. SLAM:inkin tapauksessa tullaan vielä myöhemmin kysymään, miksi ja ketkä viranomaiset ovat jättäneet virkavelvollisuutensa täyttämättä aivan päivänselvässä, törkeässä väärinkäytöksessä, jota ei haluta tutkia vaikka pitävää näyttöä/todisteita on tarjottu SLAM ry:n edustajien toimesta.
Roiha/PAU ry:nkin riitautuksen mukaisesti Finnair noudattaa SLAM ry:n oikeudenhakua vastaan yleissitovaa ilmailualan työehtosopimustamme vain normaalisitovana eli haluten tehdä siihen jatkuvia "täydennyksiä" "jatkuvan neuvottelun periaatteella". Kaikki työehtosopimuksethan ovat aluksi "vain" normaalisitovia. Jos jollakin alalla tietyn normaalisitovan työehtosopimuksen taakse saadaan riittävä määrä ko. alan yrityksiä ja työntekijöitä, niin normaalisitova TES voidaan Yleissitovuuden Valvontalautakunnassa korottaa yleissitovaksi. Näin sopimuksesta tulee ko. alalla VALTAKUNNALLISESTI EDUSTAVA ja se määrittelee heikompaa osapuolta eli työntekijöitä turvaavat MINIMIT, mm. palkkatason. Muussa tapauksessahan TES:sin yleissitovuusjärjestelmällä ei olisi mitään virkaa!! Jos yleissitovaa TES:siä mennään väkisin soveltamaan normaalisitovasti, niin yleissitovuuden turvaamat minimit on silti huomioitava paikallisesti sovittaessa! SLAM ry ei siis ole tässä tapauksessa rettelöimässä, niinkuin työnantajapuoli mielellään haluaa asian vääristää. SLAM ry on ajamassa tällä hetkellä ainoastaan perusasiaa, joka kuuluisi olla itsestään selvä seikka pelkästään PAKOTTAVAN työlainsäädännönkin turvin: PALKKAA TEHDYSTÄ TYÖSTÄ! Yritettyämme Finnairin sisäisesti useampaankin eri kertaan, eri ajankohtina ja eri tahoille täysin tuloksetta neuvotteluyhteyttä vääryyksien korjaamiseksi jäljelle on jäänyt ainoastaan oikeudenhaku oikeusteitse -siitä huolimatta että se on todella työlästä kun vastassa on rakenteellinen korruptio erilaisine hyvä-veli-rinkeineen ja uskonveljiään suojelevine uskonlahkoineen. Tällaiselle työpaikallekin pesiytyneelle piilomafialle jäsenen ammattipätevyyskin on toisarvoinen seikka johtajan paikkoja jaettaessa. Tärkeintä on kuulua oikeaan "seurakuntaan", jotta voi pönkittää muitakin uskonveljiään mahdollisimman rahakkaaseen ja vaikutusvaltaiseen asemaan tai virkaan. Tällaisella sisäänpäin lämpenemisellä vieraannutaan kuitenkin entisestäänkin valtaväestöstä, jota pidetään vain ulkopuolisina tulonlähteinä. Tällainen "edunvalvonta" ei sinänsä liene laitonta, mutta kestääkö kansantaloutemme sen?
Näistä valitettavista tosiasioista eri instansseista on tekeillä vielä artikkeleita tulevaisuudessa, kun saamme kerätyksi riittävästi pohjatietoa. Sivujemme saadessa yhä enemmän lukijoita ja julkisuutta alkaa lopullinen julkisuusläpimurtommekin lähestyä. Kansaa kiinnostaa taatusti kuulla Finnairissa solmitun "vakautussopimuksen" sisällöstä, soveltamistavasta ja alullepanijoista, jos jokin media vain siitä ensin uskaltaa uutisoida -ja nimenomaan rikosepäilynkin näkökulmasta!. Onhan se viimeistään nyt kaikille selvää, että rikollisuutta esiintyy "hyvämaineisissakin" piireissä. Toivottavasti tämän megaskuupin ottaa kuitenkin suomalainen media, ettemme joudu kansainvälisestikin naurun alaiseksi "vapaan" journalismimme kyyristellessä johdon sensuurin ja ohjailumanipuloinnin kurimuksessa! Tieto on valtaa ja nykyään sitä on äärimmäisen helppoa jakaa globaalistikin!
Jari Tiainen, SLAM ry. Hallituksen pj.
Viimeksi päivitetty 11.02.2016 14:14
 

Kaikki rikosilmoituksia tekemään! (liitteet 1-11 aukeavat aiemmassa artikkelissa)

Sähköposti Tulosta PDF

Alempana esitetyn rikosilmoituspohjan avulla jokaisen "vakautussopimukseen" alistetun, nimenomaan irtisanotunkin tekniikkalaisen kuuluu kansalaisvelvollisuutena jättää oma rikosilmoituksensa paikkakuntansa poliisiviranomaiselle. Tämä ei koske pelkästään SLAM:in jäseniä vaan myöskin esim. IAU/ITA:laisia! Heitäkään koskien ei voida vastoin PAKOTTAVAA työlainsäädäntöä solmia edelleenkin salassa pidettyä, paikallistakaan sopimusta, joka velvoittaa tekemään palkatonta pakkotyötä! Finnairin nykyiset väittämät "palkanalennuksesta" voidaan ampua seulaksi pelkästään heidän OMALLA kirjallisella materiaalilla, joiden viiteliitteet 1-11 rikosilmoituksessa on kopioitavissa suoran aiemmasta palkattomasta työn todistavan artikkelini viitelinkeistä.

SLAM ry:n jäsenten hyväksi on em. seikan lisäksi kysymys myöskin Suomen Perustuslain Perusoikeuksien 13:nnen §:n toteutumisesta. Etusijaa nauttivan Perustuslain ko. pykälä nimittäin turvaa ammattiyhdistyksen perustamisen ja järjestäytymisen sen jäsenten edunvalvomiseksi. Perustuslain turvaamana SLAM ry on siis tasan yhtä yhdenvertainen ammattiyhdistys kuin esim. IAU/ITA:kin, vaikka onkin jäsenmäärältään "pienempi". Yksityisellä sektorilla EI OLE olemassa mitään tietyille ammattiyhdistyksille kuuluvia "tes-neuvotteluoikeuksia" vaan Perustuslain mukaan oikeudet kuuluvat KAIKILLE ammattiyhdistyksille, joilla on JÄSENET! Tapauksemmehan tekee erinomaisen poikkeukselliseksi nimenomaan se seikka, että on perustettu UUSI ammattiyhdistys sen sijaan että protestina erottaisiin IAU/ITA.sta "pelkästään" järjestäytymättömiksi työntekijöiksi! Työnantajapuoli reagoi tähän jättämällä kutsumatta SLAM ry:n vakautusneuvottelupöytään neuvotellen ainoastaan "suuremman" IAU/ITA.n kanssa. IAU/ITA reagoi tilanteeseen siten, että he katsoivat omaavansa edustusoikeudellisesti neuvotteluoikeudet myöskin SLAM ry:äkin sitovasti! Molemmat toimivat räikeästi vastoin  Suomen Perustuslakia! Neuvottelihan Finnair tes-asioista kahden eri lentäjäryhmittymänkin (prop/jet) kanssa erikseen, vaikka toinen oli "pienempi"!

Vastaajana Finnair oli varmaankin jo huomannut kardinaalimunauksensa "vakautussopimuksen" pakkotyömäisessä soveltamisessa, sillä SLAM ry:n EDELLEEN jatkuvan oikeusprosessin aikanakin on havaittu eri instansseissa selkeitä yrityksiä erottaa minut "yksittäiseksi" kantajaksi ja siten erilleen SLAM ry:stä. Kuitenkin NIMENOMAAN SLAM ry:n jäsenkokousten äänestysten perusteella päätettiin, että SLAM ry. haastaa itse ja omalla rahoituksellaan Finnairin oikeuteen! Minut valittiin niinikään jäsenäänestyksellä SLAM ry:n ja sen jäsenten edustajaksi ja ääntenkäyttäjäksi. Tämä sen takia, että tietoomme saatettiin, että "yhdistys ei voi toimia kantajana" vaan täytyy nimetä henkilökantajat, joita oli 18 SLAM:in edustajaa. Lopulta manipuloinnin seurauksena oikeusprosessin aikana puhuttiin "pelkästään" Jari Tiainen vs. Finnair "unohtaen" SLAM:in tyystin pois! Tämän liittyen edeltävä "asianajajani" ja jopa KO:n tuomari käytti minusta nimitystä "järjestäytymätön työntekijä". Väittämänsä he perustelivat "tässä tapauksessa" sillä, että en ollut järjestäytynyt "vakautussopimuksen" taakse, sen neuvottelijoihin!! Järjestäytymätön työntekijä EI OLE synonyymi sopijaosapuoliin kuulumattomalle järjestäytyneelle työntekijälle! Sen väittäminen ja soveltaminen "villinä työntekijänä" on vastoin Perustuslain 13:tta §:ää!!

Näiden seikkojen valossa kaikkien "vakautussopimukseen" alistettujen, yhdistyksestäkin riippumatta, kannattaa tehdä oma rikosilmoituksensa! Kysehän on kiistatta laittomasti ja petoksenomaisesti (mm. kirjanpidollinenKIN näkymättömyys) maksamatta jääneistä palkkasaatavista, joista jokainen on ITSE asianomistajana "henkilökohtaisine säästösummineen"! Vaikka ei olisi tehnyt tuntiakaan vakautustyötä, niin jokainen menetti kuitenkin lomarahansa ja rahallisesti määritellyn kannustinpalkkionsa (kts. liitteet!)! Painava ja perusteltu rikosilmoitus ei kalliista oikeusprosessista poiketen maksa ilmoittajalleen mitään ja sen voi tehdä jopa netissä! Lapsenkin ymmärrettävissä oleva ja pitävä näyttö eri rikosepäilyille on kaikilla asianomistajilla olemassa tai omistani vapaasti referoitavissa ja muokattavissa! Jos ette viimeistään nyt tee rikosilmoitusta tai liity SLAM ry:een, niin liittykää edes esim. YTK:hon! Sen jäsenmaksu kuukautta kohden on alle 10€ ja työttömyyden sattuessa ansiosidonnaiset päivärahat korotusosineen tulevat vähintään yhtä pitkään ja luotettavasti kuin muistakin ammattiyhdistyksistä. Lisäksi YTK ei ole ainakaan suhmuroimassa mitään yleissitovaa tes:siä mitätöiviä salaisia "vakautussopimuksia" jäsentensä pään menoksi laiminlyöden täysin rahojen takaisinvaatimisenkin!! Muussa tapauksessa olette juuri sellaisessa ammattiyhdistyksessä kuin olette ansainneetkin!

RIKOSILMOITUS

Kaikki jäljempänä esitetty voidaan hyvin yksinkertaisella ja pitävällä tavalla näyttää toteen alustavilla kirjallisilla (liitteet 1-11) todisteilla, joka on kokonaisuudessaan Finnairin itsensä henkilöstölleen tuottamaa materiaalia. Mahdollisesti tarvittava henkilötodistelukin on täysin kattava, sillä "vakautussopimukseen" alistettiin kaikki n.1600 Tekniikan työntekijää, sopimuksen noudattamisen jälkeen pääosin irtisanottuja...

Finnairilla solmittiin sen tekniikan ammattiyhdistyksiä sitonut ns. "vakautussopimus" elokuussa 2009 ja sen vaikutukset ulottuivat kevääseen 2014. "Vakautussopimuksen väitettiin olevan osa ilmailualalla vallitsevaa Yleissitovaa Työehtosopimusta, joka turvaa mm. työajat ja palkkaminimit. Todellisuudessa "vakautussopimus" on edelleenkin salattu paikallinen (tulonsiirto)sopimus Finnairin hyväksi, joka oli räätälöity AINOASTAAN FINNAIRIN senhetkisen taloudellisen tilanteen ympärille.

"Vakautussopimuksessa" Tekniikan työntekijät pakotettiin työsuhteen kirjallisestikin (liite 11) uhkaamalla tekemään palkatonta työtä 128 tuntia säännöllisen työaikansa päälle, vapaapäivinäkin. Tämä on yksiselitteisesti vastoin PAKOTTAVAA työlainsäädäntöä, minkä mukaan työntekijöiden suojeluperiaatteella palkatonta pakkotyötä ei saa teettää -edes paikallisesti sopimalla! "Vakautussopimuksessa" ei niinikään kuultu yksittäisten työntekijöiden mielipiteitä eikä suostumusta.
Finnair on viimeisimmässä vaiheessa keksinyt väittää, että kyseessä ei ollut palkaton työ vaan "vähäinen palkanalennus" työtuntimääriä lisäämällä. Tämä ei pidä paikkaansa, sillä "vakautussopimuksen" eri versioissa ja soveltamisohjeissa ei ole mitään mainintaa sopimuksen manipuloitumisesta palkananalennukseksi, jos takaisinmaksukriteerit eivät muutoin täyty. Päin vastoin: Finnairin omassa materiaalissa puhutaan useampaankin otteeseen PALKATTOMAN työn teettämisestä ja palkkasaatavista LUOPUMISESTA (liitteet 2,5,6). Työntekijöiden ansaitsemat konkreettiset palkkaerät on jätetty ajallaan ja myöhemminkään maksamatta (liitteet 7-10).
Lisäksi Finnair on Vantaan KO:lta pyytänyt tälle "tessille" jopa 10 vuoden salausta "liikesalaisuuksiin vedoten" ja väittänyt lähinnä kosmeettisen takaisinmaksun perustuvan PELKÄSTÄÄN sen Tekniikan tilinpäätöksiin. "Vakautussopimukseen" kuuluvan "bonusmallin" (liite3) sekä soveltamisohjeiden (liitteet 1,4) mukaan takaisinmaksuvastuussa on Tekniikan LISÄKSI myöskin Finnair! Näistä seikoista huolimatta "vakautussopimuksen" kirjallinen seuranta takaisinmaksuvarauksineen on täysin laiminlyöty Tekniikan ja Finnairin kirjanpidoissa eli sopimusta on salattu kirjanpitonäkymistäkin vuosilta 2009-13! Pelkästään tästäkin voidaan yksiselitteisesti päätellä, että Finnair/Tekniikalla ei ole alunpitäenkään ollut aikomustakaan maksaa palkkapimityksiä takaisin työntekijöilleen (petosepäily)!
Työntekijäpuolen ammattiyhdistyksistä vakautussopimusneuvotteluiden ulkopuolelle jäi AINOASTAAN toukokuussa 2008 perustettu ammattiyhdistys: Suomen LentokoneAsentajat ja -Mekaanikot, SLAM ry. Olen toiminut SLAM ry:ssä pääsääntöisesti hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana 2:n vuoden vuorottelujaksoin. Tällä hetkellä toimin vt. puheenjohtajana toistaiseksi.
Suomen Perustuslain Perusoikeuksien 13.§, kokoontumis- ja yhdistymisvapaus, turvaa ammattiyhdistyksen perustamisen ja vapauden järjestäytyä muiden etujen valvomiseksi. Perustuslain turvaamana SLAM ry on yhdenvertainen ammattiyhdistys esim. IAU/ITA:n kanssa vaikka olisikin jäsenmäärältään pienempi! Yksityisellä sektorilla EI OLE mitään tietyille ammattiyhdistyksille kuuluvia "neuvotteluoikeuksia", vaan neuvotteluoikeus on Perustuslain turvaamana kaikilla ammattiyhdistyksillä, joilla on JÄSENET! SLAM ry ei ollut neuvottelemassa "vakautussopimuksesta" eikä sitä ole neuvotteluihin kutsuttu. SLAM ry tunnustaa ja noudattaa AINOASTAAN ilmailualan Yleissitovan Työehtosopimuksen turvaamia minimejä. Jos muut ammattiyhdistykset (mm. IAU/ITA) katsovat olevansa edustusoikeudellisesti oikeutettuja sopimaan "vakautussopimuksella" myöskin edustamani SLAM ry:n jäseniäkin sitovasti, niin silloin on rikottu Suomen Perustuslain 13:tta §:ää!!
Vaadin SLAM ry:n jäsenistön ja hallituksen oikeuksien nimissä ja erittäin painavin perustein rikostutkintaa Finnairin "vakautussopimuksen" laillisuudesta ja soveltamisesta, mitkä ovat olleet vastoin pakottavaa työoikeutta ja Suomen Perustuslain Perusoikeuksia ihmisoikeuksista puhumattakaan (palkaton pakkotyö)! Se, että kyseessä on yhteiskunnallisesti vaikutusvaltainen yritys, Finnair johtajineen ja kytköksineen Valtioon ja sen virkamiehiin, ei voi olla perusteluna hidastelulle jutun tutkinnassa, niinkuin tähän asti on useammassakin eri viranomaisinstanssissa tapahtunut! Tämä pelkistetty rikoskanne on vakavuudestaan huolimatta  hyvin ytimekäs kenen tahansa sisäistettäväksi ja todistelu täysin pitävä.
LIITTEET: alustava kirjallinen todistelu, liitteet 1-11;  8-,4-.4-,16-,1-,2-,1-.2-.1-,1-.1-sivuiset
YHTEYSTIEDOT
Viimeksi päivitetty 08.03.2016 16:43
 

Oikaisu (edit.)

Sähköposti Tulosta PDF
SLAM ry:n nettisivuilla artikkelin 'Vakautussopimuksen aikajana' kohdassa 33 oli tapahtunut henkilöiden nimeämisiin kohdistunut virhe. Ko. kohdassa mainittiin virheellisessti Tuula Ojaluoma, jolla ei todellisuudessa ollut mitään tekemistä kyseisen Käräjäoikeuden istunnon kanssa eikä muutenkaan SLAM ry:ä koskien. Nimen olisi tietenkin kuulunut olla Raija-Liisa Ahola, silloinen henkilöstöhallinnon (HR) apulaisjohtaja. Muut Finnairin todistajat oikeudenkäynnissä olivat: Janne Tarvainen, Jarkko Ruohoniemi sekä Petri Verronen eli peräti 4 kpl tuomarin hyväksymää ainoata todistajaamme vastaan...
Tähän tilanteeseen ei voi sanoa stubbimaisesti "tsori siitä" vaan olen äärimmäisen pahoillani syntyneestä virheestä sillä ko. artikkelin editorina olen myöskin vastuussa sen asiasisällön oikeellisuudesta. Virheellinen kohta korjataan kyseisestä artikkelista mahdollisimman pian. Muutoinhan artikkeli on sisällöltään totuuden ja todistelun kestävä
Toisaalta täysin aiheellista kirjallista oikaisupyyntöä näille sivuille sekä meilitse vaatinut Ojaluoma on itse mennyt kirjelmöinnissään väittämään ko artikkelia "valheelliseksi tarinaksi", joka sisältää "virheellisiä osioita" ja "perättömiä kirjoituksia". Ojaluoma ei kuitenkaan ole täsmentänyt, mistä kohdista oli tarkkaan ottaen kyse. Nämä kaikki ovat niinikään vakavia väittämiä toisaalta ammattiyhdistys SLAM ry:n jäsenten edunvalvontaa vastaan.
KAIKKI SLAM:n artikkeleissa olevat väittämät pystytään tarvittaessa TÄYSIN pitävästi osoittamaan toteen joko kirjallisesti, suullisesti tai äänitallentein. Koskihan edelleen salattu "vakautussopimus" n. 1600:aa tekniikkalaista. Jos heistä yksi ainoa %:kin on edelleen aktiivisena vaatimassa "henkilökohtaisia säästösummiaan" takaisinmaksuun, niin se tekee 16 henkilöä. Pelkästään SLAM ry:n alullepanemassa oikeudenhaussa Korkeimpaan oikeuten on lepäämässä 18 kantajaa!
Esimerkiksi ko. artikkelissa mainitusta Janne Tarvaisen valapohjaisesta todistelusta on olemassa KO:n oma istunnosta tekemä äänitallenne! Siitä kiistattomasti kuullaan (sekä tarvittaessa oikeuden yleisön todisteluin) Tarvaisen jättäneen mainitsematta Finnairin maksuvastuusta Tekniikan "vakautussopimuksesta". Valakaavan yksi kohtahan on: "...mitään siitä pois jättämättä...".
Jos oikeasti olisimme väärin perustein loukanneet Finnairia tai sen edustajien tunteita, niin eiköhän he olisi jo ITSE vaatineet meitä oikeudenhaustamme vastuuseen jo heti vuodesta 2009 alkaen eivätkä siten tarvitse Ojaluomaa bulvaanikseen "valheellisen tarinan" korjauskäskytysyrityksiin. Miksi sitten  Finnairilla on oltu hiljaa kaikki nämä vuodet -ja päinvastin: monet "vakautussopimukseen" sekaantuneet Finnairin johtajat ovat joutuneet lähtemään Finnairilta tai siirretty "toisiin tehtäviin". Syy on ERITTÄIN YKSINKERTAINEN. Väitetty työehtosopimuksen "täydennys" nimeltä "vakautussopimus" ei yksinkertaisesti kestä päivänvaloa tarkastelipa sitä työntekijä- tai työnantajapuolen keskusjärjestöjen, oikeuslaitoksen, työsuojelupiirin, verottajan, kilpailuviraston, ihmisoikeuksien, jne. näkökulmasta.
"Vakautussopimuksen" tulo julkisuuteen minkä hyvänsä (riita)tilanteen seurauksena on polittinen itsemurha kaikille siihen sekaantuneille sekä Finnairin imagolle. Ojaluoma voi itsekin todeta sen lukemalla aiemman artikkelini "Vakautustyö oli todellisuudessa palkatonta työtä!!!" liitteineen. Kaikki liitteet ovat vieläpä Finnairin omia julkaisuja!
Työntekijöiden ammattiyhdistys SLAM ry. ei aio pyytää anteeksi sitä, että sen jäsenillä on PAKOTTAVAN TYÖLAINSÄÄDÄNNÖN turvaamana oikeus saada palkka tekemästään "vakautustyöstä". On olemassa useitakin esimerkkitapauksia, että (yleissitovan) TES:sin turvaamat minimit alittavien tuntipalkkojen takia yritysjohdolle on tullut VANKEUStuomioita! Näissä tapauksissa on kuitenkin maksettu edes JOTAKIN palkkaa...
Työntekijöiden ammattiyhdistys SLAM ry. ei aio pyytää anteeksi sitä, että etusijaa nauttivan Suomen Perustuslain Perusoikeuksien 13:nnen §:n turvin se on yhtä OIKEA ammattiyhdistys kuin IAU/ITA:kin, ja sillä on täysi oikeus neuvotella jäsentensä edunvalvonnan nimissä työehtosopimusneuvotteluissa ja jäädä "paikallseksi kutistuneen vakautussopimuksen" neuvotteluiden ja siten sen sitovuudenkin ulkopuolelle! Sopimuksen pakonomaisella soveltamisella SLAM ry:n jäseniin ja hallitukseen on rikottu Suomen Perustuslakia ihmisoikeuksista puhumattakaan! SEN TAKIA KAIKKI HALLINTOTAHOT HALUAVAT OLLA HILJAA -ne jotka oikeasti tietävät asioista.
Jari Tiainen, SLAM ry, Hallituksen vt.pj
Viimeksi päivitetty 28.12.2015 11:24
 

Vakautussopimuksen aikajana

Sähköposti Tulosta PDF

 

Finnair tekniikassa tehtiin vuonna 2009 ns. vakautussopimus, joka kattoi myös vuodet 2010 -2013.

Suomen Lentokoneasentajat ja – Mekaanikot ry:n nettisivuilta, www.slam.fi, löytyy aiheesta paljon kirjoituksia.

 

Www-sivujen artikkelit saattavat olla vaikeaselkoista luettavaa asiaan perehtymättömälle, joten olen lyhennellyt ja laittanut aikajärjestykseen kummastusta herättäneitä pääkohtia. Keskeisiä toimijoita Vakautussopimuksessa ovat olleet Finnairin johto, Ilmailualan Unioni IAU ja Ilmailutekniikan ammattiyhdistys ITA ry., joka on IAU :n paikallisosasto Finnairin tekniikassa.

Alempien oikeusasteiden käsittelyissä on käynyt selkeästi ilmi, ettei perus-, tai edes ihmisoikeuksia ole otettu huomioon mitenkään, vaikka juridisesti tämänlainen vakautussopimus on täysin pätemätön. Vakautussopimuksen rahallinen arvo oli 13,9 MEUR, mutta seikka ei saisi vaikuttaa oikeustoimiin millään lailla, ei myöskään vastaajan valtion enemmistöosakkuus ja vaikutusvalta.

 

Asia on saatettu ensin aluehallintoviraston tietoon, sitten työtuomioistuimeen, verottajalle ja poliisille, jotta asian käsittelyyn saataisiin vauhtia ennen kuin laitettiin alulle oikeuskanteen valmistelu. Jokainen valtion instanssi vastasi kyselyihin kiinnostuneena kunnes selvisi yrityksen nimi. Siitä lähtien asian hoitaminen on ollut hidasta, kiertelevää ja leväperäistä. Parhaana esimerkkinä veroviranomaisen kommentti ettei mitään laitonta ole tapahtunut kun työnantaja ei ole maksanut tehdystä työstä palkkaakaan, eli rahaa ei ole siirtynyt.

 

Tässä ovat riita-asian pääkohdat alkaen vanhimmasta uusimpaan:

 

 

 1. Ilmailualalla oli voimassaoleva IAU:n yleissitova työehtosopimus, joka määritti sopimuksen minimit.
 2. Finnairilla neuvoteltiin IAU/ITA: n kanssa vakautussopimuksesta, joten sopimus oli paikallinen, mutta sopijat väittivät sen olevan osa valtakunnallista Raskaan Lentoliikenteen työehtosopimusta.
 3. ITA ry. päätti jäsenäänestyksen pitämisestä sopimuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.
 4. Jäsenäänestys peruttiin, kun selvisi, ettei sitä hyväksyttäisi. Sopimus kuitenkin allekirjoitettiin ilman jäsenten hyväksyntää.
 5. Vakautussopimuksella velvoitettiin tekemään 128 tuntia palkatonta työtä ja luopumaan vuoden 2010 kesälomarahoista ja kannustinpalkkioista ilman henkilökohtaista sopimusta tai hyväksyntää, voimassaolevista sopimuksista huolimatta. Vuoden 2010 kesälomarahat olivat kyllä lainsäädännöllisesti tienattu osittain edellisen vuoden aikana, jolloin sopimusta ei ollut olemassakaan, normaalin kertymän mukaan, mutta tämäkään ei ketään kiinnostanut.
 6. Sopimus sisälsi takaisinmaksuehdot, mutta jostain syystä koko vakautussopimus muutti muotoaan ajan kuluessa. Sopimuksen soveltamisohje oli aluksi kahdeksansivuinen, mutta itse sopimus oli vain neljäsivuinen. Toimintatapa oli täysin naurettava ja muistutti amatöörien kiireellä kyhättyä puuhastelua.
 7. Henkilökohtaista suostumusta ei siis kyselty, vaan kieltäytymisen todettiin olevan peruste työsuhteen purkamiselle, mikä teki siitä pakkotyönomaisen. Lähdekirjallisuutena on käytetty perustus- ja rikoslakia, otettu huomioon Suomen valtion hyväksymät ihmisoikeudet ja kansainvälisen työorganisaation ILO :n sopimus.
 8. Työnantaja merkitsi työvuorolistaan 1-2 ylimääräistä työpäivää/kk, jotka sijoittuivat työntekijän vapaapäiville ja siitä ei maksettu palkkaa. Vakautussopimuksen väitettiin siis olevan osa Raskaan Lentoliikenteen valtakunnallista työehtosopimusta, mutta todellisuudessa se koski vain Finnair Oyj:tä ja sen tytäryhtiötä Finnair Technical Services Oy:tä. Yhtä firmaa koskeva sopimus antaa kilpailuedun muihin samaa sopimusta noudattaviin, kun palkkaa ei tarvitse maksaa lisäpäiviltä, mutta kilpailuviranomainen ei ottanut asiaan mitään kantaa, vaikka se oli kilpailulainsäädännön vastainen.
 9. Ajan kuluessa sopijaosapuolet muuttivat kantaansa, että vakautussopimus oli paikallinen ja ylimääräiset päivät ns. lisätyötä. Jos henkilön kuukausittainen työmäärä on alle 160h, voi työnantaja teettää erotuksen lisätyönä, mutta siitä kuuluu maksaa normaalia tuntipalkkaa. Erikoista oli, että myös 160h/kk työtä tehneet joutuivat tekemään lisäpäivät viikonloppuina. 128 tuntia työtä viikonloppuina tehtyinä pilasi 1,5 vuoden aikana melkoisen määrän vapaa-aikaa.
 10. ITA ry :n pääluottamusmies Esa Suokas sai paikan Finnairin HR osastolta ilmeisesti hyvin hoidetusta sopimuksesta.
 11. Pasi Seppä teki sopimuksesta tutkintapyynnön, joka sisälsi 96 työntekijän allekirjoitukset.
 12. Lentokentän poliisin komisario Tapio Santonen hautasi tutkintapyynnön, eikä sitä käsitelty.
 13. Jari Tiainen teki asiasta yhteensä kaksi rikosilmoitusta.
 14. Komisario Tapio Santosen kanta oli, ettei asiassa ole aihetta tutkintaan.
 15. Jon Krogerus teki tutkintapyynnön liittyen vakautussopimuksen ihmisoikeusrikkomukseen ja työhön pakottamiseen.
 16. Komisario Tapio Santosen kanta oli jälleen, ettei asiassa ole aihetta tutkintaan. Yleensä viranomainen kiinnostuisi asiasta kun kyseessä oli näinkin painavat syytökset, mutta ei näemmä aina.
 17. Jon Krogerus valitti oikeuskanslerille ihmisoikeusrikkomuksen tutkimattomuudesta ja virkamiehen (Tapio Santonen) velvollisuuksien täyttämättä jättämisestä.
 18. Oikeuskanslerinvirastossa Tom Smeds, vanhempi oikeuskanslerinsihteeri, hautoi asiaa  6 kk ja totesi Santosen toimineen oikein. Eli ohitti täysin ihmisoikeusrikkomuksen.  Allekirjoittajina kantelun vastauksessa oli Tom Smeds ja Risto Hiekkataipale, apulaisoikeuskanslerin sijainen.
 19. SLAM ry. kanteli asiasta työtuomioistuimeen.
 20. Työtuomioistuin totesi  viiveellä, ettei SLAM ry. voi sopimuksen ulkopuolisena olla kantelija. Kuitenkin sopimusta sovellettiin SLAM ry:n jäseniin. Kantelua ei siis käsitelty.
 21. SLAM ry:n jäsen kanteli työtuomioistuimeen, joka ei taaskaan käsitellyt asiaa, koska henkilö ei kuulunut sopijaosapuolien yhdistyksiin.
 22. ITA :n jäsen kanteli työtuomioistuimeen ja työtuomioistuin totesi sopimuksen olevan laillinen ja ettei sopimus sido sopijaosapuolien ulkopuolisia työntekijöitä. Kuitenkin sopimusta sovellettiin täysimääräisesti ulkopuolisiinkin ja työtuomioistuin ohitti täysin  ihmisoikeudet.
 23. Jari Tiainen haastoi Finnairin oikeuteen Suomen Lentokoneasentajat ja  - Mekaanikot ry:n edustajana.
 24. Jari Tiaisen ensimmäinen lakitoimisto Bird & Bird vetäytyi toimeksiannosta. Syytä tähän kerrottu, mutta oletettavasti asianajotoimistolla oli jääviysongelma.
 25. Jari Tiaisen uusi lakitoimisto Bützow toimi valmistelevassa oikeudenkäynnissä vastoin päämiehensä ohjeistusta ja etua. Itse vakautussopimuksesta tuli oikeuskäsittelyn riidaton seikka, vaikka juuri sehän tässä riidan aiheena olikin.
 26. Valmisteluistunnossa Käräjäoikeuden tuomari Risto Tikka ei kelpuuttanut työoikeuden Professori Seppo Koskista antamaan lausuntoa asiasta oikeudessa, mutta Finnair sai puolestapuhujakseen ulkopuolisen asiantuntijan.
 27. Tuomari Risto Tikka pyysi lausuntoa virkansa puolesta työtuomioistuimesta, mutta hänen sinne muotoilemat kysymykset olivat käsittämättömän irrelevantteja, vaikka pyysi osapuolilta lausuntoa  vaativia argumentteja.
 28. Bützowin edustaja Timo Jarmas vetosi luottamuspulaan hiukan ennen pääkäsittelyä, joten lakitoimisto vaihtui taas ja oikeudenkäynti viivästyi. Luottamuspula ilmeni siten, että Timo Jarmas kieltäytyi toimimasta Jari Tiaisen ohjeistuksen mukaan ja saadakseen vakautussopimuksen takaisin riidalliseksi aiheeksi Käräjäoikeuden pääkäsittelyyn.
 29. Jari Tiainen yritti korjata Bützowin virheen neuvottelemalla itse tuomari Tikan kanssa asian muuttamiseksi takaisin riidalliseksi.
 30. Risto Tikka kieltäytyi asiasta, vaikka lain mukaan se olisi ollut mahdollista.
 31. Jari Tiainen valitti Risto Tikan toiminnasta oikeuskanslerille, koska Tiaisen perustuslaillinen oikeus tulla kuulluksi ei toteutunut. Jälleen  Risto Hiekkataipale oli allekirjoittanut vastauksen, ettei asia vaadi toimenpiteitä. Oikeuskansleri Jaakko Jonkka ei siis käsitellyt asiaa missään vaiheessa.
 32. Uusi asianajotoimisto löytyi.
 33. Oikeudessa todisti Finnairin Janne Tarvainen joka valan velvoituksesta huolimatta jätti kertomatta koko totuutta, joka on todistettavissa. Myös (EDIT.) Raija Liisa Ahola oli todistamassa Finnairin puolesta ja molemmat henkilöt kertoivat muunneltua totuutta vakautussopimuksen bonusmallin sisällöstä.
 34. Oikeudenkäynti oli farssi, josta oli ensisijaisesti vastuussa Risto Tikka. Jari Tiainen ei siis saanut asiaansa oikeuskäsittelyyn haluamassaan muodossa.
 35. Vakautussopimuksen väärinkäytökset olivat sellaisia, että siitä on ilmoitettu konserniverohallinnolle, työsuojeluun, poliisille, kilpailuvirastolle, oikeuskanslerille ja kansanedustajille täysin tuloksetta.
 36. Kun vakautussopimus oli tehty, alkoivat saksalaisen Condor- lentoyhtiön Boeing 757 winglet- muutostyöt. Niissä käytettiin kallista ulkomaista lisätyövoimaa ja Finnairin oma työntekijä joutui tekemään samaa työtä kokonaan ilman palkkaa vapaapäivinään.
 37. Myös Lufthansan tekniikka olisi ollut kiinnostunut noista winglet-töistä, muttei menestynyt kilpailutuksessa Finnairin pakkotyöntekijöistä johtuen. Kyseessä on kilpailulainsäädännön vastainen toiminta, jota viranomainen ei syystä tai toisesta ole halukas tutkimaan.
 38. Veroviranomainen oli hyvin kiinnostunut asiasta niin kauan kunnes selvisi, että kyseessä oli ns. hyvämaineinen ja valtion osaomistuksessa oleva pörssiyhtiö. Kun ihmettelin kuinka palkatonta työtä voi tehdä missään olosuhteissa, verottajan vastaus asiaan oli: Jos rahaa ei ole maksettu, ei mitään verottajaa kiinnostavaakaan ole tapahtunut. Kukaan virkailija ei tietenkään halunnut vastata kyselyihin sähköpostitse, enkä ihmettele sitä lainkaan. Jos ilmaisen työn teettäminen ei ole harmaata taloutta parhaimmillaan, niin mikä sitten on?

 

Vuodesta 2009 lähtien asiassa on tapahtunut rikoksia, sopimusrikkomuksia, virkamiesten virkavelvollisuuksien täyttämättä jättämisiä, muita epäselvyyksiä ja kaikki nähtävästi hyvävelijärjestelmästä johtuen. Nämä seikat pystytään myös todistamaan, jos ne vain suostutaan käsittelemään normaalisti oikeudessa.

 

Vakautussopimus poiki sopimuksen kätilöille sievoiset bonukset, joista myös valtamediat kirjoittivat. Sen lisäksi vuosien varrella on myyty Finnair Oyj:n omaisuutta kaikessa hiljaisuudessa ilman kilpailutusta esim. NV Property Fund ky 1:delle, joka on suljettu rahasto, ja jonka pääoma on mittava. Se on myynnin jälkeen 7-hallin omistaja, jossa Finnair tekniikka vuokralaisena pääasiassa huoltaa koneitaan. Kommandiittiyhtiömuodostaan johtuen sen osakkaat ovat tuntemattomia, mutta sen vuotuinen tuotto-odotus on käsittämättömät 11 % vuokratuloista saatavalla voitolla. Vuokralainen saa huonoja sopimuksia tietysti tehdä, mutta asia hiukan tuoksahtaa ravintoketjun alapään tuotokselle. Ketkä ovat siis NV Property Fund ky 1:den taustalla?

 

7.12.2015 Jari tiaisen ja Slam ry:n oikeuskanne Finnair Oyj:tä vastaan on vielä vireillä Korkeimmassa Oikeudessa.

 

Jon Krogerus

 

 

 

Viimeksi päivitetty 19.12.2015 22:52
 


Sivu 8 / 25

Liittyneet

38 Yhteensä
Sivustolla on 25 vierasta 
Kävijälaskuri [+/-]
Tänään:
Eilen:
Toissapäivänä:
101
128
120

+8

Yhteensä
Alkaen... 17.12.2008 230 779