Suomen lentokoneasentajat ja -mekaanikot SLAM ry

  • Suurenna fontin kokoa
  • Fontin oletuskoko
  • Pienennä fontin kokoa
Suomen lentokoneasentajat ja -mekaanikot SLAM ry

Esa Suokkaalle avoin kirje #1

Sähköposti Tulosta PDF

Johdanto:

"Vakautussopimusta" salakähmäisesti suunniteltaessa Esa Suokas toimi Ilmailualan Unionin, IAU:n alayhdistyksen Ilmailutekniikan Ammattiyhdistyksen, ITA:n pää"luottamusmiehenä" . Suokas oli siten merkittävästi osallisena sopimuksen laadinnassa ja hyväksymisessä lentokonemekaanikkojen ja lentokoneasentajien "edunvalvojana". Ammattiyhdistys Suomen Lentokoneasentajat ja -Mekaanikot, SLAM ry ei ollut vakautussopimusneuvotteluissa osallisena. "Vakautussopimuksen" samanlaista 4-sivuista raakamallia tarjottiin muillekin Finnairin Tekniikan, FTS:n ammattiyhdistyksille, esim. PRO:lle, jonka edesmenneen pääluottamusmiehen, Markku Kaukasen kanssa tein hyvää yhteistyötä tietojen ja dokumenttien vaihdossa. ITA:n Suokas ei kuitenkaan "jostakin syystä" itse allekirjoittanut "vakautussopimusta" ja sai vieläpä pestin henkilöstöhallinnosta, HR:stä eli sopimusneuvottelupöydän vastakkaiselta puolelta!!! Suokas ei myöskään vastannut tähän kesäkuun -17 alussa hänelle SLAM ry:n edustajan ominaisuudessa lähettämääni meiliin:

Esa Suokas
-tiedoksi myöskin silloiselle HR:n Mikko Raassinalle, jonka kanssa käydyn kirjelmöinnin kautta paljastui SLAM ry:n kantajien edustajaan kohdistunut kaksoislaskutus (HR vs. Taloushallinto Virossa)
Niin kuin molemmat erittäin hyvin työnantajan HR:n edustajana tiedätte myöskin ammattiyhdistys SLAM ry:n kaikki jäsenet alistettiin vakautussopimuksen sitovuuden piiriin. Tämä siitä huolimatta, että SLAM ry ei ollut sopimusneuvotteluissa mukana eikä näin ollen sen Hallituksen kahden (2) edustajankaan nimeä esiinny "vakautussopimuksen" allekirjoituspöytäkirjassa. SLAM ry on siten ollut "vakautussopimuksen sitovuuden ulkopuolella ollen ns. kolmas osapuoli. Tämän turvaa myöskin Suomen Perustuslain Perusoikeuksien 13 §. Ko. lakia toteutettaessa (ei siis "finnairilaisittain sovellettaessa") mikään  "isompi" ammattiyhdistys (IAU/ITA) ei pelkästään ainoana ammattiyhdistyksenä omista alan "tes-neuvotteluoikeuksia" eikä sillä ole "neuvotteluoikeutta" pienempään ammattiyhdistykseen (SLAM ry.) nähden. Neuvottelihan Finnair tasapuolisesti JET/PROP-lentäjienkin tes:sien yhdenmukaistamisesta. Risto Kuismaa siteeratakseni:"Lyhyesti: neuvotteluoikeus on niillä, kellä on jäsenet". Myöskin Korkein Oikeus, KKO on tehnyt vastaavan ennakkopäätöksen samalla alalla olevien ammattiyhdistysten itsemääräämisoikeuden hyväksi ns. TEHY-oikeudenkäynneissä. Myöskään Työtuomioistuin, TT ei päätöksissään TT:2010-100 ja -120 myöntänyt SLAM:ille valituslupaa, koska SLAM ry ei ollut ko. työehtosopimukseen (="vakautussopimus") sidottu. Eli kääntäen: valitusoikeus olisi ollut jos SLAM ry. olisi ollut "vakautussopimukseen" sidottu! Jos olet asioista eri mieltä niin luepa ko. asiakirjat, niin tiedät asioista etkä vain luule tietäväsi.
Jos olet lainmukaisen kantamme kanssa järkevästi samaa mieltä, niin millä valtuudella vakautussopimusta on sovellettu työnantajan HR:n toimesta pakolla myöskin SLAM ry:n jäseniin? Tämä on toteennäytettävissä yksinkertaisesti sillä, että SLAM ry on todistettavasti useampaan otteeseen reklamoinut "vakautussopimuksen" soveltamisesta jäseniinsä kirjallisesti jopa silloista toimitusjohtaja Mika Vehviläistä myöten (mm. sähköpostikirjelmöintitallenteet). Jos on kieltäytynyt mm. "vakautussopimuksessa", sen "bonusmallissa" ja "soveltamisohjeissa" kuvatusta ylimääräisestä palkattomasta työstä (EI siis palkanalennuksesta työtunteja lisäämällä), vapaapäivinäänkin, niin aggressiot ovat todistettavasti tulleet nimenomaan edustamasi työnantajapuolen taholta! Olet itse ollut ITA:n pääluottamusmiehen ominaisuudessa laatimassa "vakautussopimusta" ensin lentokonemekaanikkojen/asentajien "edunvalvojana" ja heti sen perään valvonut sen toteutumista ja soveltamista työnantajan HR:n edustajan ominaisuudessa.
Arveluttavan juonenkäänteen seurauksena oletkin todellinen asiantuntija "vakautussopimuksen" laatijana ja työnantajan edustajana vastaamaan kysymykseen, miten on mahdollista, että ko. rainaa pakolla sovellettiin myöskin SLAM ry:n jäseniin? Jos et tiedä, niin olet rikosepäilyn välttämiseksi velvollinen kertomaan kuka tietää ja on siten rikosoikeudellisessa vastuussa teoistaan. "Vakautussopimushan" täyttää laittoman palkattoman työn teettämisen lisäksi myöskin pakkotyön tunnusmerkistön (työsuhteen päättämisellä uhkaaminen). Tosiasiahan siis on, että "vakautussopimusta" on nimenomaan työnantajan toimesta pakolla sovellettu myöskin SLAM ry:n jäseniin. Olet aiemmin kirjelmöinyt, että takaisinmaksun perusteet "ilmeisesti" eivät ole täyttyneet ja ko. laskelmat on käyty lävitse kaikkien vakautussopimuksen allekirjoittaneiden järjestöjen edustajien kanssa. "Vakautussopimusta" on kuitenkin sovellettu myöskin SLAM ry:n jäseniin, mutta SLAM ry:n edustajille ei ole esitetty laskelmia. Näin ollen yhdistyksellämme on yhtäläinen oikeus saada tämä selvitys laskelmineen haltuunsa.
Vantaan käräjä"oikeuden" irvikuvassahan puhuttiin Janne Tarvaisen valalla ainoastaan Tekniikan, FTS:n takaisinmaksuvastuusta, mutta "vakautussopimus" kattaa myöskin emoyhtiön kumulatiivisten tilinpäätösten tuloksen v. 2013 asti painotusarvoilla FTS/Emoyhtiö 80/20 tai 50/50, niin kuin sopimuksen yhtenä laatijana hyvin tiedät. Ei siis pelasta, että FTS:n pilkkomisesta saadut tulot on siirretty Emoyhtiöön, mutta sekin seikka auttaa tuloksen kerryttämisessä, että emoyhtiö teki ko. ajanjaksolla tulosta mm. myymällä osuutensa Norwegianista. Vilpillistä/petoksellista toimintaa epäillen  SLAM ry siis vaatii saada käyttöönsä vastaavat selvitykset Finnair/FTS:ltä, mitä muutkin järjestöjen edustajat ovat saaneet. SLAM ry. vaatii kirjallista selvitystä vuosien 2009-10 tilinpäätösten osalta nimenomaan työnantajapuolen edustajalta, sillä "vakautussopimuksen" allekirjoittaneet järjestöt eivät ole toimineet SLAM ry:n jäsenten edunvalvonnan kannalta oikealla tavalla. Pätevien ja julkisiin tilinpäätöksiin perustuvien laskelmien esittäminen on muutenkin nimenomaan työnantajan velvollisuus. Työnantajahan tässä on harjoittanut  kyseenalaista liiketoimintaa eikä ammattiyhdistykset työnantajan nimissä. Selvitysten esittäminen kuuluu "vakautussopimuksen" noudattamisen osalta työnantajan normaaliin toimintaan. Muut ammattiyhdistyssopijaosapuolet eivät ole muutenkaan tilivelvollisia antamaan ko. tietoja kolmannelle osapuolelle. Muilta järjestöiltä ei myöskään saa "henkilökohtaisten säästösummien" kertymiä SLAM ry:n jäsenien pakko-osallistumisen osalta. Allekirjoittaneenkin osuuksien kertyminen erittelyineen kuuluu näkyä vuotuisten tilinpäätösten tase-erittelyissä eikä yhdessä ainoassa "vakautusraportissa". Samoin kuuluu näkyä kumulatiivisista tilinpäätöksistä kertyvät maksuvaraukset konsernin osalta -ei siis vain Tekniikan.
Vakavia rikosepäilyksiä herättää todellakin se seikka, että "vakautussopimus" ei yksinkertaisesti näy FTS/Emoyhtiön virallisessa kirjanpidossa, koska sitä pyörittänyt ainoastaan HR (Raija-Liisa Ahola, jne...) ohi konsernin omistajienkin =osakkeenomistajien tietoisuuden. HR:n rooli "vakautussopimuksen" hoitajana ilmenee näistä Finnair/FTS:n itsensä julkaisemista virallisista asiakirjoista, vaikka niitä laittomaksi epäiltävän sisältönsä takia edelleenkin salataan julkisuudelta! Kääntäen: miksi ihmeessä lain kirjaimet täyttävää tes:siä oheismateriaaleineen pitäisi salata, koska sillä olisi voinut ampua kaiken SLAM ry:n argumentaation seulaksi poteroihinsa jo niiden syntyvaiheessa v.2009? HR:n vuosien varrella laatimat ja sinänsä virallisen näköiset asiakirjat jopa palkkalaskelmien erittelyineen eivät kuitenkaan ole olleet missään tekemisissä konsernin virallisten ja läpinäkyvien taloushallinnon laskelmien kanssa. Tämä on helposti toteennäytettävissä lukemalla kaikki tilinpäätökset tase-erittelyineen v. 2009-13. Niissä ei ole mitään mainintaa Finnair Oyj:n aikana solmitun "vakautussopimuksen" rasitteista ja takaisinmaksuvarauksista. Merkintöjä erittelyineen kuuluisi löytyä n. 1600, mikä oli silloinen Tekniikan miesvahvuus. Kysymys kuuluu myöskin millä tuloutusnimikkeillä ja keiden taskuihin ovat kadonneet vakautusmiljoonat kun niitä ei näy virallisessa kirjanpidossa? HR:n sepustukset eivät ole virallista kirjanpitoa. Niitä ei ole koskaan esitetty yhtiökokouksissa tuloslaskennassa osakkeenomistajille eikä syytä ole vaikea arvata.
Vastausta ja laskelmia odotellen,
Jari Tiainen , SLAM ry. Hallituksen vt.puheenjohtaja
Viimeksi päivitetty 18.07.2017 13:05
 

Kantelu Poliisihallitukseen Itä-Uudenmaan poliisipäällikkö Kari Rantalasta

Sähköposti Tulosta PDF

Kun on lukenut edellisessä artikkelissa olevan Itä-Uudenmaan poliisipäällikkö Kari Rantalan ontuvat selitykset virkavelvollisuuksiensa laiminlyönneistä, niin on sanomattakin selvää, että hänen toimimattomuudestaan täytyy tehdä jatkokantelu. Valitustie ei todellakaan katkea väitetystä poiketen Rantalaan, vaan seuraavana valitushierarkiassa on vuorossa Poliisihallitus. Vielä sen jälkeenkin on käytössä mm. eduskunnan oikeusasiamies Suomen rajojen sisäpuolella. Poliisien venkoilu on aivan käsittämätöntä rikolliseksi epäiltävien (korkeissa asemissa) olevien henkilöiden suojelua täysin objektiivisesti todistettavissa törkeissä rikosepäilyissä. Poliisit ovat vain tähän mennessä näpränneet tehtyjen rikosilmoitusten määrien laskennassa tai niihin liittyvien kirjallisten todisteiden arvon vähättelyssä. Lisäksi Poliisi vaatii jatkuvasti uutta näyttöä uudempien rikosilmoitusten tueksi, vaikka VANHATKIN todisteet ovat yksilöidyiltä sisällöiltään käsittelemättä! Tämä siitä huolimatta, että todisteet ovat jopa Finnair/FTS:n itsensä laatimia ja siten täysin pitäviä ja tekijöilleen RASKAUTTAVIA.

Ensinnäkin on täysin laitonta ja rikollista teettää palkatonta/vastikkeetonta työtä ja Finnair/FTS:n tapauksessa jopa työsuhteen kirjallisella päättämisellä uhkaamalla (=pakkotyö). Finnair/FTS:n lanseeraama "ehdollistettu palkanmaksu" osana edelleen julkisuudelta salattua "vakautussopimusta" kuuluu niinikään tähän kategoriaan. "Vakautussopimuksessa" puhutaan nimenomaan pakolla pimitetyistä palkoista luopumisesta (ei palkanalennuksista!) eikä niitä ole tähän päiväänkään mennessä maksettu takaisin työntekijöille. Palkattoman työn kriminalisoi mm.PAKOTTAVA työlainsäädäntö ja palkattomaan työhön velvoittavat sopimukset ovat niinikään mitättömiä. Muutoinhan koko työntekijöitä suojeleva TES-järjestelmä mitätöityisi. Jo alle TES:sien maksetuista palkoista on langetettu yritysjohdoille aiemmin vankeustuomioita valvovien viranomaisten ollessa väärinkäytöksissä näkyvissä rooleissa. Kuitenkin ylimääräisestä max. 128 tunnin "vakautustyöstä"  ja lomarahojen pimityksistä ei maksettu työntekijöille euron euroa, mutta nyt oikeudenvalvontaviranomaiset eivät reagoi, kun kyseessä onkin Finnair/FTS!

Ammattiyhdistys SLAM ry ei ollut salatuissa "vakautussopimus"neuvotteluissa osallisena eikä sopimus voi siten Suomen Perustuslain Perusoikeuksien 13 §:n turvin sitoa SLAM ry:tä ja sen yksittäisiäkään jäseniä. Vastaavasta tilanteesta on myöskin olemassa Korkeimman Oikeuden, KKO:n ennakkopäätös jokaisen ammattiyhdistyksen suvereeniteetin hyväksi. Kuitenkin Finnair/FTS sovelsi "vakautussopimusta" aggressiivisesti myöskin SLAM ry:n jäseniin, vaikka ammattiyhdistys tunnusti ainoastaan alalla vallitsevan YLEISSITOVAN TES:sin TURVAAMAT MINIMIT! "Vakautussopimus" oli normaalista tes:sistä täysin poikeava firmakohtainen sopimus ja oli palkattomuudellaan räikeässä ristiriidassa Yleissitovan TES:sin kanssa. Poliisit eivät näe tällaisessa kiskonnantapaisessa työsyrjinnässä, kiristyksessä ja talousrikollisuudessa mitään tavallisuudesta poikkeavaa. "vakautussopimustahan" oli alunalkaenkin pyörittämässä vain Finnair/FTS:n henkilöstöhallinto, HR ohi Konsernin virallisen=julkisen kirjanpidon!! Vieläkään ei tiedetä minne vakautusmiljoonat ovat päätyneet! Poliisi ei näe tällaisessa toiminnassa mitään talousrikollisuuteenkaan viittaavaa! Korruptio ja rikollisuus rehottaa siis myöskin Suomen hallinnossa, jos tällaisia juttuja ei haluta tutkia -muutoinhan se tutkittaisiin siinä missä ex-toimitusjohtaja Mika Vehviläisen asuntokaupatkin...

HUOM! ALLA OLEVAN KANTELUN LOPUSSA OLEVAT LIITTEET EIVÄT AUKEA ITSE LIITETTÄ KLIKKAAMALLA, MUTTA NE LÖYTYVÄT AIEMPIEN SIVUJEN ARTIKKELEISTA JA OVAT NÄIDEN KAIKKIEN ARTIKKELEIDEN OHELLA KENEN TAHANSA TÄYSIN VAPAASTI KÄYTETTÄVISSÄ.

Kantelu Poliisihallitukselle, esikunta, laillisuusvalvonta

Kantelu koskee Itä-Uudenmaan talousrikostutkinnan komisario Veijo Liukkosen (jäljempänä Liukkonen) sekä Itä-Uudenmaan poliisipäällikkö Kari Rantalan (jäljempänä Rantala) virkavelvollisuuksien laiminlyöntejä erittäin vakaviksi epäiltävien rikosten tutkinnassa.
Liukkoselle on lähetetty useamman eri asianomistajan toimesta rikosilmoituksia koskien Finnair Oyj:ssa elokuussa 2009 solmitun ns. "vakautussopimuksen" soveltamisalaa ja laillisuutta. Nämä ammattiyhdistys SLAM ry:n edustajien tekemät rikosilmoitukset eivät ole päässeet vanhenemaan, sillä niihin liittyvät oikeudenkäynnit on KO:n ja HO:n läpikäytyään odottamassa oikeuskanslerin käsittelyä itse oikeuslaitoksen toiminnan oikeudenmukaisuuden ja puolueettomuuden osalta. Oikeuskanslerihan tutkii vakiintuneen käytännön mukaan tuomioistuimien toimintaa koskevat kantelut vasta sen jälkeen ja siitä huolimatta, että varsinaiset oikeusprosessit valitusteineen on käyty läpi ts. tuomion tultua jo lainvoimaiseksi. Edeltävät oikeusprosessit valitusteineen ovat saattaneet kestää useitakin vuosia kuten tässäkin tapauksessa. Juuri tätä kantelua ennen KKO hylkäsi SLAM ry:n ylimääräisen valituslupahakemuksen alempien oikeusasteiden tuomioiden purkuperusteella aiemmin tänä vuonna. Tämä siitä huolimatta, että KKO on ratkaissut vastaavan jutun kantajan eli ammattiyhdistyksen hyväksi Perustuslain Perusoikeuksien 13 §:ää kunnioittaen ns. TEHY-tuomioissa.
"Vakautussopimuksesta" on siis tehty ammattiyhdistys Suomen LentokoneAsentajat ja -Mekaanikot, SLAM ry:n jäsenten ja hallituksen toimesta useampiakin täydennettyjä rikosilmoituksia, joita on ilman jatkotoimenpiteitä tutkinut mm. Liukkonen. Liukkonen ei ole lainkaan reagoinut, vaikka kyseessä on ollut useampiakin erilaisia törkeitä rikosepäilyjä "vakautussopimukseen" ja sen soveltamiseen liittyen valtion omistajaohjauksessa olevassa pörssiyhtiössä. Myöskin näyttötaakan edellyttämä kirjallinen todistusaineisto on henkilötodistelun ohella täysin pitävä ja pääosin vastaajan, Finnair-konsernin itsensä laatimaa. Tästä huolimatta Liukkonen on pitänyt rikosilmoituksia lähinnä mielipiteenilmaisuina ja jättänyt kirjalliset todisteetkin huomioimatta. Rikosilmoituksissa Liukkoselle on tuloksetta selvennetty useaan otteeseen päteviä perusteita törkeille ja tuottamuksellisille rikosepäilyille. Seuraavana niistä pääkohtia:
(1) Finnair Oyj:ssä solmittua ja ainoastaan sen Tekniikkaa, FTS:iä koskevaa "Vakautussopimusta" on sopijaosapuolien toimesta väitetty ilmailualan yleissitovan TES:sin "täydennykseksi", vaikka sitä ei ole tänä päivänäkään julkistettu millään TES-protokollan edellyttämistä tavoista. Työehtosopimusten kuuluu kuitenkin olla täysin julkisia asiakirjoja ja niiden esilläpitovelvoite kuuluu työnantajalle. Näin ei ole tapahtunut. "Vakautussopimus" on siis ainoastaan vain Finnairin Tekniikan sisäinen, salainen sopimus koskien laillisuusepäilyissään korkeintaan sen allekirjoittaneita yhdistyksiä. Kyseessä on siis väitetystä poiketen vain paikallinen sopimus suppealla sitovuudellaan. "Vakautussopimuksestahan" ei saa julkisuudesta mitään tietoa millään hakumenettelyllä, esim finlex. fi:stä. Tämän voi jokainen viranomainen itsekin eri hakumenettelyjä kokeilemalla todeta, mikä osaltaan tukee SLAM ry:n argumentaatiota jatkossa. Toisaalta "vakautussopimuksen" pakottaminen sisällöllisesti julkisuuteen eri viranomaisten taholta tukee yhtälailla SLAM ry:n argumentaatiota. "Vakautussopimushan" ei vahvasti laittomaksi epäiltävän sisältönsä ja systemaattisen julkisuudelta salaamisen takia täytä oikean TES:sin tunnusmerkistöä. Finnair on jopa itsekin hakenut "vakautussopimukselle" Vantaan KO:lta peräti 10 vuoden salausta "liikesalaisuuksiin" vedoten! Siis salausta julkisuudelta koskien "työehtosopimusta"! "Vakautussopimus" ei laittomaksi epäiltävän sisältönsä, soveltamisensa ja julkisuudelta salaamisen suhteen voi olla ilmailualan yleissitovan työehtosopimuksen väitetty "täydennys".
(2) "Vakautussopimuksen" systemaattinen salaaminen johtuu mm. "vakautussopimuksen" (liite 1) ja siihen kuuluvan "bonusmallin" (liite 2) sisällöstä. Viralliseksi "tessiksi" naamioitu sopimus pakotti Finnairin Tekniikan, FTS:n kaikki työntekijät tekemään mm. täysin palkatonta, ylimääräistä työtä, vapaapäivinäänkin 128 tuntia pääosin v. 2010 aikana sekä luopumaan lomarahoistaan 24:ltä päivältä. Näiden erien pimitys käy ilmi mm. itse "vakautussopimuksessa" sekä henkilöstöhallinnon, HR:n silloisen apulaisjohtajan, Raija-Liisa Aholan henkilökohtaisista kirjeistä (liite 3) jokaiselle Tekniikkalaiselle. Työn palkattomuus reaalisoituu edelleen maksamattomina palkkoina, vaikka palkattomat työtunnit näkyvät jokaisen työntekijän ansioerittelyissä (liite 4) sekä ns. "vakautusraportissa" (liite 5). Sopimuksessa kyseessä ei ole jälkikäteen väitetty "palkanalennus työtunteja lisäämällä", koska sellaista klausuulia ei ole kirjattu "vakautussopimukseen" eikä muuhunkaan siihen liittyvään materiaaliin (pyydettäessä saatavilla). Tämän voi jokainen itsekin yksinkertaisesti todeta lukemalla "vakautussopimuksen bonusmalleineen". Sopimuksesta on myös olemassa Finnairin laatimat 8- ja 16-sivuiset soveltamisohjeet (liite 6 ja 7) samalla revisionumerolla 1 (??). Soveltamisohjeet osoittavat myöskin Finnairin henkilöstöhallinnon, HR:n erittäin arveluttavan roolin vakautussopimuksen toimintajärjestelmien pyörittäjänä virallisesta taloushallinnosta ja siten myöskin kirjanpidosta eriytyneenä. Näinollen eivät osakkeenomistajatkaan ole "vakautussopimuksesta" tietoisia, vaikka sillä haettiin FTS:n työntekijöiltä 13,9 miljoonan €uron tulonsiirtoa ainoastaan Finnair/FTS:n hyväksi.
Palkattoman työn teettäminen on kuitenkin yksiselitteisesti kriminalisoitu kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa, Suomen Perustuslaissa ja työlainsäädännössä. Jo alle TES:sin maksetuista palkoista on langetettu vankeustuomioita yritysjohdoille lukuisissa tapauksissa. Talousrikostutkinnassa työskentelevä Liukkonen tuskin itsekään tekisi päivääkään palkatonta työtä toisen ammattiyhdistyksen tekemän salatun sopimuksen perusteella! Liukkonen ei kuitenkaan huomioinut näitäkään seikkoja. Vastuullisenahan on useat Finnair/FTS:n silloiset tärkeät johtajat. Herää kysymys suojeleeko heitäkin rakenteellinen korruptio uskonveljineen? Jari Aarnion tapaus on tuskin ainoa laatuaan poliisiorganisaatiossa. koska heidän toimintansa tuntuu olevan käsittämättömän passiivista näissä täysin selkeissä rikosepäilyissä. Ainoatakaan tähän asti jätettyä rikosilmoitusta ei ole käytetty edes syyttäjillä tai jätetty heidän syyteharkintaansa, vaikka tutkinnan laiminlyöntiin on osallistunut lukuisia muitakin poliiseja kuin Liukkonen ja Rantala.
(3) "Vakautussopimus" on siis korkeintaan vain Finnairin Tekniikan sisäinen, salainen sopimus koskien ainoastaan sen allekirjoittaneita yhdistyksiä. Kuitenkin "vakautussopimusta" sovellettiin pakonomaisesti, ilman minkäänlaista suostumusta kysymättä myöskin ammattiyhdistys SLAM ry:n jäseniin! SLAM ry ei ollut "vakautussopimuksen" neuvotteluissa mukana eikä siten esiinny myöskään allekirjoituspöytäkirjassakaan. Tämän on todennut myöskin työ- ja oikeusministeri Jari Lindström SLAM ry:lle suomassaan audienssissa. SLAM ry on ollut ja on edelleen "vakautussopimuksen" suhteen ns. kolmas osapuoli, jota muiden tekemä sopimus ei voi sitoa. Tästä on olemassa mm. Työtuomioistuimen lausunnot: TT:2010-100 ja -120. Suomen Perustuslain Perusoikeuksien 13 §:n mukaan JOKAISELLA ammattiyhdistyksellä on oikeus neuvotella jäsentensä edunvalvomiseksi koskien luonnollisesti TES-neuvottelujakin. Tästä on siis olemassa myöskin KKO:n ennakkopäätös, ns TEHY-tuomioissa. KKO on todennut jokaisen ammattiyhdistyksen suvereenisuuden jäsentensä edunvalvomiseksi TES-neuvotteluissa. SLAM ry tunnustaa ainoastaan ilmailualan yleissitovan työehtosopimuksen turvaamat minimit palkka- ja työaikaraameineen. Paikallisten sopimusten on kunnioitettava yleissitovan TES:sin turvaamia minimejä. Muutoinhan koko TES-järjestelmän antama turva mitätöityy paikallisten sopimusten alttarille! Vakautussopimus on ristiriidassa ilmailualan yleissitovan TES:sin kanssa huomioiden nimenomaan kyseisen ajankohdan edition/revision. Vakautussopimuksen pakonomainen soveltaminen sopijaosapuoleen kuulumattoman ammattiyhdistyksen, SLAM ry:n  jäseniin täytti myöskin pakkotyön tunnusmerkistön (YK ILO:n artikla 29). Jos SLAM ry:n jäsen nimittäin kieltäytyi tekemästä ylimääräistä, palkatonta työtä, Niin Finnair uhkasi kirjallisestikin päättää "niskuroijan" työsuhteen (liite 8). Liukkonen ei nähnyt tällaisessakaan toiminnassa mitään laittomaksi epäiltävää...
(4) Finnair/FTS haki "vakautussopimuksella" 13,9 miljoonan €uron ansaitsematonta suoraa tulonsiirtoa FTS:n työntekijöiltä itselleen. Palkattoman työn teettäminen vääristi Finnairin hyväksi myöskin EU:n sisäistä kilpailua muihin palveluntarjoajiin nähden. Mm. Lufthansa Technik AG Sales and Marketing hävisi FTS:lle tarjouskilpailun Condor-lentoyhtiön ns. Winglet-jälkiasennuksissa. FTS pystyi palkattoman, ylimääräisen työn teettämisen ansiosta tarjoamaan kaksi tuotantolinjaa sekä rekrytoimaan (pimitetyillä palkkasaatavilla?) jopa ulkomaalaisen alihankkijan kymmenine miehineen tekemään tekniikkalaisten kanssa samaa työtä -tosin täysillä palkoilla! Palkanpimitysten lopullinen kohtalo on edelleen hämärän peitossa. Vakautussopimuksen toteutuksen valvonnasta ja kirjanpidosta palkanpimityksineen vastasi nimittäin Finnairin Henkilöstöhallinto eli Human Recources, HR. Finnairilla on tietenkin virallinenkin taloushallinto, mutta "vakautussopimuksen" velvoittama kertymien ja takaisinmaksuvarausten seuranta puuttuu täysin Finnair/FTS:n virallista kirjanpitoa, vuosikertomuksia ja tilinpäätöksiä "rumentamasta". Tämä siitä huolimatta, että "vakautussopimus" koski n. 1600:aa työntekijää! Tämä seikka osaltaan näyttää toteen  "vakautussopimukseen" liittyvän petoshakuisuuden työnantajan toimesta. Jokaisen työntekijän kerryttämiä "henkilökohtaisia säästösummia" ei ollut nimittäin alun alkaenkaan tarkoitusta maksaa työntekijöille takaisin. Petoksellista toimintaa tuki myöskin heti v. 2011 alussa alkanut FTS:n alasajo massairtisanomisineen osaltaan jälkien häivyttämiseksi. Työntekijöiden "henkilökohtaisten säästösummien" kertymän ja tilinpäätösten maksuvarausten kuuluisi kuitenkin näkyä SEKÄ Finnairin ETTÄ FTS:n tase-erittelyissä v. 2009-13 (julkaisu keväällä -14), sillä sopimus velvoitti molempia "vakautussopimus"materiaalin sisällön mukaisesti. "Vakautussopimus"rasitteiden näkymättömyys virallisessa kirjanpidossa näyttää toteen törkeän petoksen tunnusmerkistön. Tällä tavoin yritetään nykyisen salaamisen ohella kirjanpidollisestikin "häivyttää" koko "vakautussopimuksen" ja sen vaikutusten olemassaolo ja seuraukset. Tämä seikka on osaltaan näyttämässä toteen kanneargumentaatiota samoin kuin päinvastainenkin vaihtoehto, jossa "vakautus"miljoonat kohdentumisineen kirjanpidollisesti löydetään. Ne eivät varmasti ole enää työntekijöiden "henkilökohtaisia säästösummia" takaisinmaksuvarauksineen.
On erittäin outoa, että "vakautussopimuksen" seurantaa on hoitanut HR Konsernin virallisesta taloushallinnosta ja siten osakkeenomistajienkin tietoisuudesta täysin eriytettynä. HR ei ole antanut minkäänlaista "vakautussopimukseen" perustuvaa virallista ja taloushallinnollista numeerista selvitystä työntekijöilleen, minkä perusteella he ovat lopullisesti ottaneet itselleen kaikki työntekijöiltään pimittämät takautuvat palkkasaatavat, lomarahat ja kannustinpalkkion (työntekijöiden vaatimaton vastine johtajien bonusohjelmille). HR:n työntekijöilleen tähän asti antamien virallisen näköisten sepustusten kanssa (liitteet) ei ole mitään tekemistä "vakautussopimuksen" edellyttämän virallisen, julkisen talousselvityksen kanssa jokaiselle työntekijälle, koskien KOKO KONSERNIA eikä vain sen Tekniikkaa. Vieläkään ei konsernin johdon ulkopuolella tiedetä millä tuloutusnimikkeillä ja minne ovat kadonneet työntekijöiden vakautusmiljoonat! Komisario Liukkonen ei näe tällaisessa toiminnassa mitään epänormaalia, vaan yrittää takertua jo aiemmin asiasta jo vuosia tehtyjen rikosilmoitusten määrään sekä niiden hylkäämisiin tai takertuu  ainoastaan aiemmissa kanteluissa olleisiin vähemmän tärkeisiin seikkoihin huomioimatta itse  uusimman rikosilmoituksen pääkohtia asianmukaisesti ja jopa sivuuttaa ne.
Liukkonen keksi lopulta tuoreimmassa vastauksessaan jopa väittää kyseessä olevan yksityisen asianomistajajutun, jonka tutkinta ei edes kuulu poliisiviranomaisille. Outoa puhetta sillä tutkihan syyttäjä, siitä ensin vihjeen saatuaan ja täysin itsenäisesti esimerkiksi Finnairin silloisen toimitusjohtajan Mika Vehviläisenkin asuntokauppajutun, vaikka siitä saatava "hyöty" oli vain parin sadan tuhannen €uron luokkaa. "Vakautussopimuksessa" on kyse 13,9 miljoonan €uron (M€!) petoshausta Suomen Perustuslain, ihmisoikeuksien ja työsopimuslakien rikkomisineen. Kyseessä on myöskin valtion omistajaohjauksessa(??) oleva pörssiyhtiö, jonka kuuluisi läpinäkyvällä ja poliisiviranomaistenkin suorittaman laillisuustarkastelun kestävällä eettisellä toiminnallaan toimia esimerkkinä muillekin yrityksille paikallisissa sopimisissa. Palkattoman pakkotyön teettäminen kolmansilla osapuolilla on kuitenkin laittomuudessaan tosiasia, jota Liukkonen ei suostu ymmärtämään saati tutkimaan.
Liukkosen viimeisin väittämä jutun vanhenemisesta on myöskin absurdi. Tuomioistuimien toimintaa koskeva kanteluhan on tällä hetkellä OKV:ssa. Oikeuskansleri tutkii kantelun vasta sen jälkeen ja siitä huolimatta, että tuomio on jo tullut lainvoimaiseksi, vuosienkin päästä. SLAM ry:n oikeudenhaku on siis edelleen kesken johtuen oikeuslaitoksen vastaajan, Finnair/FTS:n hyväksi puolueelliseksi epäiltävästä toiminnasta. "Vakautussopimus" soveltamisineen täyttää työehtosopimusrikkomusten lisäksi myöskin useammankin eri rikosnimikkeen tunnusmerkistön, joten sen sisällön ja soveltamisen tutkiminen kuuluu myöskin rikospoliisille. Siis kaksi erilaista ja toisistaan riippumatonta tutkintalinjaa. Koska rikospoliisi ei johtaja Rantalaa myöten ole edelleenkään reagoinut SLAM ry:n alullepanemassa oikeuskanteessakin mukana olleiden jäsenten jättämiin rikosilmoituksiin, niin välittömäksi vaihtoehdoksi jää jatkaa kantelua Ammattiyhdistyksemme jäsenten edunvalvonnan nimissä seuraavaksi Poliisihallituksen laillisuusvalvonnalle allekirjoittaneen toimiessa edelleen heidän asiamiehenään. On ollut Täysin SLAM ry:n toiminnasta riippumaton seikka, että oikeudenhakumme on kestänyt näinkin monta vuotta. Tämä on ollut nimenomaan vastaajalle Finnair/FTS:lle edullista. Kyseessä on kuitenkin yhteiskunnallisesti ja kansainvälisestikin erittäin suuresta ja arkaluontoisesta asiasta, jonka rikosoikeudellisessa vastuussa on merkittäviäkin henkilöitä ja heitä keskenään suojaava mahdollinen rakenteellinen korruptio uskonveljineen. Jopa "riippumaton vapaa media" on vaiennettu olemaan uutisoimasta tästä megaluokan skuupista, jonka rinnalla Jari Aarnionkin valtavaa huomiota saanut tapaus oli vain amatöörimäistä näpertelyä...
Liukkosen virkavelvollisuuden laiminlyönnistä tehtiin siis kantelu virallisessa valitusportaassa seuraavalle tasolle eli Itä-Uudenmaan poliisipäällikkö Kari Rantalalle. Rantala suhtautui kanteluun todisteineen ja Liukkosen toimintaan yhtä vähättelevästi kuin Liukkonen itsekin. Rantala ei lisäksi itse allekirjoittanut vastauslukirjelmää liiteaineistoineen käsitellyksi muutoin kuin "sähköisesti", mistä ei jäänyt mitään tositetta vastaanottajalle kyseessä olleen nimenomaan Rantalan.  Minkä takia Rantalan täytyi kikkailla "sähköisillä" allekirjoituksilla kun alemmatkin viranomaiset käyttivät omia allekirjoituksiaan? Kirjelmässä esiintyi ainoastaan hänen käyttämiensä muiden poliisien allekirjoituksia Liukkonen vastaajana mukaan lukien. Rantalakaan ei ollut lainkaan huomioinut uusimpien kirjallisten todisteiden arvoa mukaan lukien työoikeuden professori. OTT, VTK  Seppo Koskisen asiantuntijalausunto, vaan takertui ainoastaan Liukkosen toistuvasti esille tuomiin vähempiarvoisiin seikkoihin. Näin ollen tämä kantelu koskee yhtälailla Rantalaa.
Ammattiyhdistys SLAM ry edustajineen haluaa, että Poliisihallitus tutkii tämän kantelun liitteineen, sillä erilaiset rikosepäilyt ovat mitä ilmeisimpiä sekä näyttötaakan velvoittamana aukottomasti toteennäytettävissä. Palkattoman työn teettäminen vieläpä työsuhteen päättämisellä uhkaamalla on kriminalisoitua Suomessa ja se on selkeä fakta, joka koskee kaikkia yrityksiä. Ei muuallakaan sivistyneessä EU:ssa toimita tällä tavalla. Sitä varten on EU-tuomioistuin ja Euroopan Ihmisoikeustuomioistuin, EIT.
Jos tämän kantelun myötä ilmenee tarvetta lisätodistelulle, niin se on pyydettävissä ja runsaan määrän vuoksi täysin kattava sekä kirjallisesti sekä henkilötodisteluin. Koskihan "vakautussopimus" n. 1600:aa FTS:n silloista työntekijää, nyttemmin lähes kaikki irtisanottu allekirjoittanut mukaan lukien. Olen myöskin henkilökohtaisesti käytettävissänne, sillä ammattiyhdistyksemme puheenjohtajan luottamustehtävän ominaisuudessa omaan kattavat tiedot "vakautussopimusta" koskien sekä ammattiyhdistyksemme, SLAM ry:n tähänastisista toimista sen suhteen.
Ystävällisi terveisin, Jari Tiainen, SLAM ry, Hallituksen vt.puheenjohtaja

tel: 044 5668619
Ammattiyhdistys Suomen LentokoneAsentajat ja -Mekaanikot, SLAM ry
ly-tunnus 2201059-2, PRH nro 198.562
Pyökkikuja 11, 01360 VANTAA
Liitteissä esiintyvät salassapitoilmoitukset (mm.CONFIDENTIAL) voi jättää huomioimatta. Ne liittyvät ainoastaan "vakautussopimuksen" salaamiseen julkisuudelta. Väitettyjen "työehtosopimusten" ja niihin liittyvän oheismateriaalin kuuluu kuitenkin olla täysin julkisia asiakirjoja ja kenen tahansa saatavilla esilläpitovelvoitteen kuuluessa nimenomaan työnantajalle! Kaikki liitteet 1-8 ovat Finnair/FTS:n itsensä laatimia (todistusarvo!) ja ovat täysin vapaassa käytössä ja välitettävissä eteenpäin, sillä "vakautussopimusta" on pakolla sovellettu myöskin oikeudenhakijoiden allekirjoittaneeseen edustajaan.
LIITE 1: "vakautussopimuksen raakaversio", josta "bonusmalli" vielä erillään,  vastaaja toimitti Vantaan Käräjäoikeudelle, 4 sivua
LIITE 2: Tekniikan kannustin/bonusmalli, joka kuuluu oleellisena osana "vakautussopimukseen", vastaaja EI toimittanut KO:lle, 4 sivua
LIITE 3: HR:n Raija Liisa Aholan paperinen kirje kaikille FTS:n työntekijöille: 128 h ylimääräistä palkatonta työtä, 2 sivua
LIITE 4: Palkkalaskelmanäyte, jonka uudelle sivulle eriytetty pimitetyt "vakautustyön" palkat, 2 sivua
LIITE 5: "vakautusraportti", jossa näkyvät eri palkanpimitykset vaihtelevalla tarkkuudella. HUOM. laskijana Tekniikan HR!, 1 sivu
LIITE 6: "vakautussopimuksen" soveltamisohjeet, HR, Rev. 1 /25.8.2009. 8-sivuinen versio
LIITE 7: "vakautussopimuksen" soveltamisohjeet, HR, Rev. 1 /25.8.2009, 16-sivuinen versio
LIITE 8: Kirjallinen työsuhteen purku-uhkaus palkattomasta työstä kieltäytymisestä, 1 sivu
LIITE 9: Kantelu rikoskomisario Veijo Liukkosesta, talousrikostutkinta

 

Viimeksi päivitetty 10.07.2017 17:00
 

Kantelu rikoskomisario Veijo Liukkosesta, talousrikostutkinta

Sähköposti Tulosta PDF

Johdanto 30.5.2017:

Alla oleva kantelu on laadittu 27.1.2017 ammattiyhdistys SLAM ry:n jäsenten Perustuslain turvaaman edunvalvonnan nimissä erittäin vakavien rikosepäilyjen suhteen koskien Finnairin salattua ns. "vakautussopimusta". Vielä tässäkään vaiheessa emme ole riittävästi korostaneet yhtiön Henkilöstöhallinnon, HR:n roolia "vakautussopimuksen" ainoana pyörittäjänä ohi konsernin virallisen taloushallinnon ja siten ohi virallisen kirjanpidonkin!! Vieläkään ei ole selvillä minne työntekijöiltä pakonomaisesti ja työsuhteen päättämiselläkin kirjallisesti uhkaamalla riistetyt vakautusmiljoonat ovat kohdentuneet niiden päädyttyä "vapaasti sijoitettavaksi rahaksi". Ohi läpinäkyvän ja virallisen kirjanpidon! Tähän voinee antaa vastauksen silloinen Ilmailutekniikan Ammattiyhdistyksen, ITA:n entinen pääluottamusmies, Esa Suokas, joka toimi lentokonemekaanikkojen "edunvalvojana" (pl. SLAM ry.) vakautussopimusta kaikessa hiljaisuudessa laadittaessa ("päätettiin, ettei keskeneräisistä asioista tiedoteta"). Lisäksi sopimuksen läpivienti varmistettiin perumalla aiottu jäsenäänestyskin! Syyn arvaa yksinkertaisesti lukemalla sopimuksen laittomaksi epäiltävän sisällön: palkattoman työn teettäminen on laitonta! "Vakautussopimuksen" solmimisen jälkeen Suokas siirtyi luontevasti HR:n puolelle eli työnantajan puolelle neuvottelupöytää(!!!) valvomaan luomuksen täytäntöönpanoa ja valvontaa käytännössä. Kuka muukaan olisi ollut työnantajapuolelta parempi mies siihen pestiin tuntien "vakautussopimuksen" ja sen tiukasti suljetussa hallinnassa pitämisen molemmin puolin kunnes Tekniikka on myöhemmin ajettu pääosiltaan alas? Ainoa perustavaa laatua oleva ongelma on vain ollut se, että virallisen näköisistä julkaisuistaan huolimatta HR on toiminut täysin erillään virallisesta taloushallinnosta ja siten omistajienkaan (osakkaiden) tietämättä. HR ei ole tähän päiväänkään mennessä tuonut julkisuuteen mitään numeerista selvitystä, jonka perusteella vakautusmiljoonat olisi lopullisesti pimitetty työntekijöiltään sopimukseen kuuluvan bonusmallin mukaisesti. "Vakautussopimukseen" oleellisena osana kuuluvan, erittäin salatun  "bonusmallin" sekä "soveltamisohjeiden" mukaan työntekijöiden "henkilökohtaisten säästösummien" takaisinmaksuvarausten suhteet ovat 80/20 tai 50/50 Tekniikan/Emoyhtiön kumulatiivisissa tilinpäätöksissä v. 2009-13 sen mukaan kumpi vaihtoehto antaa paremman tuloksen. SLAM ry:n oikeudenhaun aikana vastapuoli on kuitenkin puhunut pelkästään Tekniikan tuloksesta, joka on pidetty "verosuunnittelulla" kuralla... Luulisi Konserniverohallintoakin kiinnostavan, minne Tekniikan työntekijöiden takautuvat palkkasaaatavat ovat päätyneet, mutta salauskupla vastaajan "uskottavuuden" ohella on toistaiseksi pitänyt.

Alla olevan kantelun liitteet eivät aukea suoraan indeksiä klikkaamalla, mutta ne löytyvät sivun alapalkista klikkaamalla auki aiempien sivujen artikkeleiden liitteitä.

Luulisi näin raskauttavan ja pääosin Finnair/FTS/HR:n itsensä laatiman todistelun turvin talousrikostutkinnan rikoskomisarion hälytyskellojen soivan täysillä. Mutta ei. Samaa linjaa noudatti myös Itä-Uudenmaan poliisipäällikkö, Kari Rantalakin Liukkosesta tehdyn valituksen suhteen. Rantalan allekirjoittaman(??) vastauksen alla esitettyyn kanteluun julkaisemme seuraavaksi tämän artikkelin jälkeen. Keitä uskonveljiään poliisiviranomaiset oikein suojelevat Finnair/FTS:ssä? Eikö Jari Aarniosta opittu mitään korruption ja hyvä-veli-rinkien saralla. Aarnion tapaus on tosin vain amatöörimäistä näpertelyä "vakautussopimukseen" ja sen pakonomaiseen soveltamiseen (=pakkotyö!) verrattuna. Suomen "vapaa ja riippumaton" media joutuu kuitenkin olemaan edelleenkin hiljaa "vakautussopimuksen" laittomuusepäilyistä, mikä osoittaa korruption valtavat mittasuhteet 100-vuotista itsenäisyyttään juhlivassa Suomessa. Juhlia voisi aluksi noudattamalla maan omia Perustuslakeja aloittaen Perusoikeuksien 6, 13, 21, 22 ja 106 §:istä. Ne eivät ole toteutuneet SLAM ry:n aloittaman ja rahoittaman oikeudenhaun aikana, jota allekirjoittanut edustaa.

 

 

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisipäällikkö Kari Rantalalle

Olen jättänyt ammattiyhdistys Suomen LentokoneAsentajat ja -Mekaanikot, SLAM ry:n hallituksen nimissä viimeisimmän, lisätodistelulla päivitetyn rikosilmoituksen (+liitteet 1-5) koskien Finnairissa solmittua ja julkisuudelta edelleenkin salassapidettyä ns. "vakautussopimusta" (liite 1). Rikosilmoitusta on tutkinut mm. Veijo Liukkonen, joka viimeviikkoistenkaan kirjelmöintiensä perusteella ei näe asiassa edelleenkään rikosta. Tämä siitä huolimatta, että "vakautussopimuksen" edellyttämät rasitteet kuuluisi näkyä Finnair/FTS:n virallisessa kirjanpidossa ja tase-erittelyissä v. 2009-13. Olihan kyseessä 13,9 miljoonan €uron palkanpimitykset Finnairin n. 1600:lta työntekijältä mukaanlukien sopimuksen ulkopuolelle jäänyt SLAM ry:n jäsenet. Tuskinpa itsekään suostuisit tekemään 128:aa tuntia ylimääräistä työtä runsaan vuoden aikana salatun "tessin" perusteella, jossa oma ammattiyhdistyksesi ei ole edes sopijaosapuolena (liite 1)! Palkattomasta pakkotyöstä kieltäytyminen aiheutti allekirjoittaneellekin työsuhteen kirjallisen purku-uhkauksen (liite 4)! "Vakautussopimuksessa" ei myöskään ole mitään mainintaa sen manipuloitumisesta "palkanalennukseksi", mikä on todistettavissa yksinkertaisesti lukemalla sopimuksen ja siihen kuuluvan ns. "Bonusmallin". "Vakautussopimuksen" yhteydessä puhuttiin ainoastaan ylimääräisestä palkattomasta työstä (liite 2).
Ainoastaan Finnairia koskeneen paikallisen  "vakautussopimuksen" sitovuuden ulkopuolelle jäämisen turvaa yksiselitteisesti myöskin Suomen Perustuslain Perusoikeuksien 13 §! Ko. lain etusijaa kunnioittaen on myöskin olemassa Korkeimman Oikeuden vastaava ennakkopäätös, ns. Tehy-tuomiot (liite 5), jonka ratkaisun Liukkonen täysin sivuutti viimeisimmässä rikosilmoituksessa! Onko Liukkosen menettely KKO:n päätösten yläpuolella? "Vakautussopimuksen" kaltainen ns. erillisjakelu-tes on niinikään saanut täystyrmäyksen Helsingin HO:ssa (kantajina Nico Roiha/PAU). Tuomioissa kunnioitetaan ammattiyhdistysten TES-neuvotteluoikeutta sekä yleissitovien TES:sien turvaamia palkkaminimejä. TES:sien polkeminen on tähän asti aiheuttanut jopa vankeustuomioita työnantajapuolelle (liite 3)! Palkattoman työn pakolla teettäminen kolmannen osapuolen, SLAM ry:n jäsenillä oli vieläkin rikollisempaa puuhaa!
Palkattoman/vastikkeetoman työn teettäminen on nimittäin yksiselitteisesti kriminalisoitu pakottavassa työsopimuslainsäädännössä koskien siten nimenomaan paikallista, salattua "tessiäkin", joka on sisällöllisesti ristiriidassa ilmailualan Yleissitovan TES:sin määrittelemän lisätyön kanssa! Yleissitova TES määrittelee palkkaminimit! Lisäksi Liukkonen väittää jutun kanneoikeuden jo vanhentuneen, mikä ei pidä paikkaansa. SLAM ry on aktiivisesti jäsenkanteillaan pitänyt ja pitää edelleenkin "vakautussopimuksen" riitautettuna tuomioistuimissa sekä KO:n toiminnan osalta oikeuskanslerilla. SLAM ry:n jäsenet ovat tehneet alusta lähtien useita rikosilmoituksia vuosittain poliisiviranomaisille -tuloksetta!
Liukkonen väittää kyseessä olevan myöskin siviiliriita-asia (?!), johon poliisilla ei ole toimivaltaa (??!) suorittaa esitutkintaa. Tämän kortin poliisi on keksinyt vetää esiin hihastaan vasta nyt, vuosia jatkuneiden rikosilmoitusten jälkeen! Tämäkin Liukkosen väittämä on suorastaan surkuhupaisa, sillä muussa tapauksessa suuremmat toimijat kuten valtion "omistajaohjauksessa" oleva pörssiyhtiö Finnair saisi mellastaa miten huvittaa ja rajoituksetta, elleivät yksittäiset henkilöt tai instanssit nostaisi omalla kustannuksellaan ja vastuullaan oikeuskannetta sitä vastaan. Aiheen erittäin aran sisällön ja negatiivisen julkisuuden pelossa Finnair pitää kuitenkin edelleen salatusta "vakautussopimuksesta" ja varsinkin sen soveltamisesta erittäin matalaa profiilia ja suorastaan vaikenee siitä. Miksi He eivät ammu SLAM ry:n kannetta seulaksi ja haasta SLAM ry:tä oikeuteen perättömistä ilmiannoista? Finnair on tosin voittanut toistaiseksi oikeudenkäynnit, mutta KO:n tuomarin Finnairin eduksi puolueellisesta toiminnasta on vetämässä 20-kohtaisen kantelun täydennys oikeuskanslerille.
Poliisitutkinnan aloituskynnykseen liittyen muistutanpa mieleenne Finnairi taannoisen toimitusjohtaja Mika Vehviläisen n. 180 000€:n hyödyntavoittelun asuntokaupastaan, jota poliisi ja syyttäjä ryhtyivät vinkistä itsenäisesti tutkimaan. Liukkonen sekä muutkin poliisitutkijat ovat poikkeuksetta pantanneet rikosilmoituksen viemistä syyttäjän harkintaan, vaikka kyseessä on Finnair/FTS:n virallisessa kirjanpidossa näkymätön eli alunperinkin petoshakuinen 13 900 000 €uron tulojen pimitys Tekniikkansa n. 1600:lta työntekijältä! Millä tuloutusnimikkeillä ja MINNE ovat kadonneet "vakautus"miljoonat konsernin virallisen kirjanpidon ulkopuolelta?? Talousrikostutkija Liukkosen toimimattomuuden mukaan tämä lienee täysin normaalia toimintaa Valtion pörssiyhtiössä. Kumma vain, ettei muualla EU-maissa toimita samoin. "Vakautussopimuksessa" on siis kyseessä virallisen syytteen alainen rikos, josta syyttäjä voi nostaa syytteen vaikka kukaan ei olisi edes vaatimassa rangaistusta! Kyse on vain siitä, että rikosepäily täytyy ensin saattaa syyttäjän tietoisuuteen. SLAM ry vaatii jäseniltään rikolliseksi epäiltävällä tavalla vietyjä palkkasaataviaan takaisin viivästyskorkoineen sekä syyllisiä rikosoikeudelliseen edesvastuuseen. Palkattoman pakkotyön teettäminen ei ole sallittua Suomessa eikä muualla EU:ssa!.
Poliisilla on siis erittäin raskauttava syy alkaa tutkia Finnairin "vakautussopimusta" mm. talous- ja kirjanpitorikoksena, petoksena, kiskonnanomaisena työsyrjintänä, sekä ottaa tutkinnassa avukseen veroviranomaisetkin ("vakautussopimus" on harmaata taloutta). Todisteet SLAM ry:n nimissä jätetyn rikosilmoituksen tueksi ovat täysin kattavat sekä henkilötodisteluin sekä kirjallisesti. Suuri osa kirjallisista todisteista on jopa Finnair/FTS:n itsensä laatimia. Kaikkia niitä ei ole todisteiden runsaasta määrästä johtuen liitetty rikosilmoituksiin eikä tähän kanteluun, mutta ne ovat pyydettäessä kanneargumentaation tukena. Poliisi EI siis voi vedota todisteiden puuttumiseen tai niiden "huonoon arvoon". Muussa tapauksessa herää kysymys mitkä instanssit jarruttavat tarkoituksella jutun tutkintaa ja estävät sitä tulemasta julki esim. tiedotusvälineissä? Eikö poliisillekin riitä yksi "jariaarnio" organisaationsa johdossa? Aarnionkin tapaus oli vain amatöörimäistä näpertelyä verrattuna Finnairin edelleenkin salatulla"vakautussopimuksella" työntekijöiltä pimitettyihin miljooniin €uroihin! Jos poliisijohtajat estävät alaisiaan hoitamasta virkavelvollisuuksiaan ja suojelevat "vakautussopimuksesta" vastuussa olevia "uskonveljiään" Finnairilla, niin he syyllistyvät törkeisiin laittomuuksiin ja virka-asemansa väärinkäyttöön siinä missä Aarniokin.
Ei ole mikään salaisuus, että julkisten hallintoelimien lisäksi Finnairinkin johdossa on runsaasti laestadiolaisia, vaikka heidän pääpainonsa on toistaiseksi Oulun seudulla. Tämä suljettu yhteisö pitää tunnetusti omiensa puolta "muita" vastaan ja pyrkii nostattamaan jäseniään yhteiskunnallisesti vaikutusvaltaisiin asemiin. Tässä ei sinänsä ole mitään laitonta, vaikka tietyissä tehtävissä uskonlahkon jäsenyys syrjäyttäisikin todellisen osaajan, mutta kaikkien on oltava yhdenvertaisia lain edessä. Sen määrää Perustuslakikin!
Allekirjoittanut vaatii EDELLEEN mm. ammattiyhdistyksensä SLAM ry:n puheenjohtajan ominaisuuden velvoittamana, työ(ehto)sopimuslainsäädännön, ihmisoikeussopimusten sekä mm. Perustuslain perusoikeuksien 13 §:n, 21 §:n, 22 §:n, 106 §:n sekä 107 §:n nimissä poliisiviranomaisia ottamaan Finnairin "vakautussopimuksen" tutkittavakseen erilaisten (törkeiden) rikosepäilyjen perusteella sekä komisario Veijo Liukkosta vastaamaan virkavelvollisuutensa toistuvasta laiminlyönnistä useissa samaa asiaa koskevissa rikosilmoituksissa vuosien varrella. Oikeusasteissa SLAM ry:n kannetta on tutkittu AINOASTAAN työehtosopimusasiana, vaikka kirjanpidollisestikin salatun "vakautussopimuksen" edellyttämän pakkotyön soveltaminen siihen kuulumattomaan ammattiyhdistyksen jäseniin täyttää myöskin rikosten tunnusmerkistöt! Pakkotyöhän on kielletty Suomen perustuslaissa ja Suomenkin ratifioimassa YK:n ILO:n artiklassa 29. Poliisilla tuntuu muutenkin riittävän resursseja paljon vähäpätöisempienkin rikosten tutkintaan kuten liitteessä 6 ilmenee. Onneksi kyseessä ei kuitenkaan ollut metsästyskauden ulkopuolella olohuoneen maisemaikkunan peilikuvaansa vauhdilla puskenut hirvi...
Odotamme toimenpiteitänne jatkotoimiamme silmälläpitäen. Yhteydenpito mieluiten sähköpostitse sen helpomman arkistoinnin ja jakelun vuoksi.
Jari Tiainen, SLAM ry, Hallituksen vt. puheenjohtaja

SLAM ry: ly-tunnus 2201059-2, PRH n:o 198.562,
Pyökkikuja 11, 01360 VANTAA
Viimeksi päivitetty 30.05.2017 11:44
 

Itä-Uudenmaan poliisipäällikkö Kari Rantalan vastaus SLAM ry:n kanteluun (edit.1)

Sähköposti Tulosta PDF
Alustukseksi kannattaa lukea tätä artikkelia edeltävä artikkeli, joka on osoitettu myöskin kanteluna Itä-Uudenmaan poliisipäällikkö Kari Rantalalle koskien poliisin talousrikosyksikön komisario Veijo Liukkosen virkavelvollisuuden laiminlyöntejä SLAM ry:n edustajien tekemien kanteiden hoitamisessa. Em. artikkelin lukemalla kuka tahansa ymmärtää, että täysin selkeässä ja näyttötaakan velvoittamien pitävien todisteiden turvin on todella perusteltuja syitä olettaa vakavien rikosten tapahtuneen Finnair/FTS:ssä. Kuitenkaan poliisi ei tähän mennessä toiminut millään tavalla täysin selkeiden rikosepäilyjen tutkimiseksi. Juttuhan on laajuudessaan ja törkeydessään käsittämättömän suuri. "vakautussopimukseen" ja sen soveltamisen on jo sekaantunut vuosien varrella yhä korkeampia tahoja syyllisten suojelemiseksi. Kuuluuko Poliisiviranomaisetkin rakenteellisen korruption ja ja hyvä-veli-rinkien piiriin?
Poliisilaitoksen sihteerin lähettämä vastaus koostuu kolmesta liitteestä. Niistä ensimmäinen on Liukkosen antama selonteko, josta edelleenkään ei ole kohta kohdalta käsitelty rikosilmoitusten todellisia perusteita vaan on pikemminkin keskitytty näpräämään laskemalla jätettyjen ilmoitusten tähänastista määrää! Eikö eri henkilöiden jättämät rikosilmoitukset samasta aiheesta pitäisi jo yksistäänkin saada hälytyskellot soimaan Liukkosen päässä?!
Toinen liite rikosylikomisario Timo Nyyssösen lausunto Liukkosen vastineesta.
Kolmas liite on Kari Rantalan edellisistä poiketen "sähköisesti" allekirjoittama lausunto hänelle lähetetystä kantelusta.
Siinä Rantalakin keskittyy samaan jaaritteluun kuin Liukkonenkin kiertäen kanteen liitteinä olevat kiperät todisteet täysin. Rantala on tosin keksinyt lisäksi väittää, että kyseessä on vain esitetty subjektiivinen väite rikoksen tapahtuneen. Eikö Rantala ole lukutaitoinen hänelle esitettyjen, Finnair/FTS:n itsensä laatimien alustavien kirjallisten todisteiden suhteen, jotka kanteessa oli? Vai eikö hän ole lukenut niitä ollenkaan kun puhuu noin pehmeitä. Lukekaa ja tehkää itse omat johtopäätöksenne, mihin kalakerhoon Rantalakin kuuluu. Hänen siipiensä suojassahan on Liukkonenkin turvassa.
(Edit:) Valitustie ei kuitenkaan todellakaan pysähdy Rantalaan, vaikka sitä yritetään vastineessa esittää. Seuraavana ja toiseksi viimeisenä vaiheena (Suomessa) on vuorossa poliisihallitus ja heidän vastauksensa näillä sivustoilla. Kantelijana toimii edelleen SLAM ry. Myöskään liitteessä esiintyneet Vantaan Käräjä"oikeuden" riitaisuus/riidattomuusseikat eivät pidä paikkaansa joka kohdalta. Tuomari Risto Tikka muutti väkisin osan kanteen YDINkohdista riidattomiksi seikoiksi vastoin kantajan ehdotonta tahtoa. Tämä on näytettävissä toteen tuomarin kanssa käydyllä sähköpostikirjelmöinnillä. Myöskin Hovioikeus oli kirjallisesti havainnut oikeuskanteen osapuolten olleen erimielisiä riitaisuus/riidattomuusseikoista. HO:n olisi silloin kuulunut ehdottomasti palautaa keskeneräinen juttu takaisin KO:een, sillä riitaisuusseikat korjaamalla kantajan haluamaksi jutun sisältö olisi oleellisesti muuttunut!! HO kuitenkin itse "ratkaisi"  KO:n Finnair/FTS:n hyväksi rampauttaman kanteen ja antoi siihen "tuomionsa" -jälleen Finnair/FTS:n hyväksi! Täysin käsittämätöntä Perustuslakien loukkaamista kantajan kuulemisenkin osalta! Finnairin hyväksi räätälöity käräjäfarssi on 20-kohtaisena SLAM ry:n kanteluna todisteineen edelleen oikeuskanslerinkin tutkittavana itse oikeusprosessin oikeudenmukaisuuden osalta. Oikeuskanslerihan tutkii vakiintuneen käytännön mukaisesti itse oikeuden tekemät oikeudenkäyntivirheet vasta ja siitä huolimatta, että kaikki valitustiet on käyty ensin läpi ja tuomio on tullut "lainvoimaiseksi". Olisi kylläkin paljon enemmän aikaa, vaivaa ja rahaa säästävämpi ratkaisu, jo oikeuskansleri tutkisi itse oikeuden tekemät prosessivirheet heti ko. oikeusasteen (KO, HO, KKO) käsittelyn päätyttyä. SLAM ry:n tapauksessa Jari Tiaisen toimiessa yhdistyksen ja sen  37:n muun kantajan edustajana Suomen Perustuslain Perusoikeuksia alettiin todistettavasti rikkoa jo KO:n valmisteluistunnon jälkeen oikeuskanteen rampauttamiseksi.
Alkuperäiset kanteen pääkohdathan olivat:
(1) Onko "vakautussopimus" osa yleissitovaa TES:siä? (sopimus on sisällöltään ja oikeasta TES:sistä täysin poiketen edelleenkin mm. julkisuudelta salattu!)
(2) Onko sopijaosapuolilla ollut edustusoikeutta sopia kantajaakin sitovasti? (vastoin Perustuslain Perusoikeuksien 13 §:ää!).
(3) Voidaanko "vakautussopimuksella" velvoittaa tekemään palkatonta työtä? (palkat pakkotyöstä ovat sopimuksen sisällönkin seurauksena edelleen maksamatta! "Vakautussopimusta" on pyörittänyt vain HR ohi Finnair/FTS:n virallisen=julkisen kirjanpidon)
Vieläkään ei tiedetä keiden toimesta ja minne työntekijöiltä pimitetyt "vakautus"miljoonat ovat päätyneet? Poliisiviranomaistenkin mielestä tämä on kuitenkin täysin normaalia toimintaa. Suomessa ei siis voi tehdä törkeitä rikoksia -jos kyseessä on riittävän korkeat herrat. Onneksi jäljellä on lisäksi myöskin EU, joka pitää palkattoman työn pakolla teettämistä edelleenkin rikollisena toimintana eikä kumartele Suomen sisäänpäin lämpeneviä "kalakerhoja". Rikoksen on oltava AINA rikos, tekijöistä riippumatta, jopa 100-vuotisjuhlavuottaan viettävässä Suomessa. Onneksi vastaavanlaiset rahan- ja vallanahneet nilviäiset eivät olleet jo silloin pesiytyneinä Suomen hallintoon ja termi sisukas ja rehellinen suomalainen oli vielä arvossaan jääkäristä johtajaan -muutoin Venäjän länsiraja päättyisi Suomen kohdalla Itämereen!
Jari Tiainen, SLAM ry. Hallituksen vt. puheenjohtaja
Viimeksi päivitetty 05.07.2017 12:13
 

Minne ja kenen toimesta katosivat vakautusmiljoonat?

Sähköposti Tulosta PDF

Jokaiselle Finnairin "vakautussopimukseen" alistetulle tekniikkalaiselle on päivänselvä asia, että heille ei ole tähän päiväänkään mennessä maksettu takaisin heiltä vietyjä vakautusrahoja, ns. "henkilökohtaisia säästösummia". Ko. summahan koostui pääasiassa palkattomasta "vakautustyöstä", jota haluttiin työnantajan toimesta teettää 128 (!!!) tuntia enimmäkseen v.2010. Lisäksi työntekijöiltä vietiin jo ennen "vakautussopimuksen" solmimista aiemmin kertyneitä lomarahoja 24:ltä päivältä sekä n. tuhannen euron kannustinpalkkio, joka olisi ollut työntekijöiden vaatimaton vastine yhtiön johtajien suhdanteista riippumattomille bonusohjelmille.

"Vakautussopimuksesta", sen kahdestakin erilaisesta soveltamisohjeesta samalla julkaisupäivämäärällä ja revisionumerolla 1(??) sekä muusta Finnairin ainoastaan yhtiön sisäisesti julkaisemasta oheismateriaalista ilmenee pitävästi, että "vakautussopimuksen" TA-osapuolena on ollut FINNAIR Oyj. Sopimuksen sitovuuden piiriin on siis kuulunut Finnair, siitä sopimuksen jälkeen tytäryhtiöksi lohkaistu Finnair Technical Services, FTS sekä työntekijäpuolelta kaikki 5 Tekniikan ammattiyhdistystä, poislukien SLAM ry! Suomen Perustuslain Perusoikeuksien 13 § sekä sitä noudattava Korkeimman Oikeuden ennakkopäätös turvaavat SLAM ry:lle ja sen yksittäisille jäsenille oikeuden olla kuulumatta paikallisiin, salattuihin "tesseihin", jollainen "vakautussopimus" on.

"Vakautussopimuksen" takaisinmaksuvelvoitteista vastaavat siis sopimusmateriaalin velvoittamana sekä emoyhtiö Finnair sekä Tekniikka, eikä pelkästään Tekniikka kuten Janne Tarvainen valalla väitti Vantaan käräjä"oikeuden" irvikuvalle. Näin ollen "vakautussopimuksen" aiheuttamat rasitteet ja takaisinmaksuvaraukset kuuluisi näkyä sekä Tekniikan että emoyhtiön VIRALLISESSA KIRJANPIDOSSA TASE-ERITTELYINEEN VUOSILLA 2009-2013! VAAN EI NÄY!! Takaisinjäljitettävyys kuuluisi johtaa erittelyineen ja vuosikertymineen jokaiseen Tekniikan n. 1600:aan silloiseen työntekijään. Varsinkin SLAM:in jäseniin, jotka eivät olleet perus- eikä työoikeudellisesti edes koko sopimukseen sidottuja!
Tekniikan tuloshan voitiin aggressiivisella "verosuunnittelulla" pitää kuralla mm. emoyhtiön sanellessa huoltohinnat ja pumppaamalla Tekniikan alasajosta kertyneet myyntitulot emoyhtiöön. Emoyhtiön tuloksen piilottelu ei sen sijaan onnistu samalla tavalla. Myyntituloja tuli myöskin Norwegianin osuuksista luopumisesta. Emoyhtiö siis tuotti tulosta ja osakkeenomistajien mieliala koheni. Se ei todellakaan olisi kohentunut, jos osakkaat olisivat tietäneet "vakautussopimuksesta" ja emoyhtiönkin velvoitteista sen suhteen... Tämän seikan takia "vakautussopimuksen" vaikutukset eivät lainkaan näy "rumentamassa" Finnair/FTS:n virallista kirjanpitoa!! "Vakautusrahoja" ei ollut alunperinkään tarkoitus maksaa takaisin, koska kaikki FTS:n ammattiliitot pl. SLAM ry. oli saatu siihen mukaan. Pelkästään näkymättömyys konsernin virallisessa kirjanpidossakin osoittaa tämän!
Miten "kirjanpito" ja "vakautussopimuksen" edellyttämä takaisinmaksuvarausten kertymä erittelyineen on sitten hoidettu, jotta on saatu pidettyä työntekijät vakuuttuneina tämän "tessin" oikeellisuudesta ja"lainmukaisuudesta", mitä se ei todellisuudessa täytä? Vastaus löytyy niinikään mm. "vakautussopimuksen" soveltamisohjeista! Vastaus on HR, Human Resources eli Henkilöstöhallinto! HR on seurannut konsernin virallisen kirjanpidon rinnalla omalla epävirallisella "varjokirjanpidolla" "vakautussopimuksen" tuloksellisuuden toteutumista, joka ei siis näy konsernin oikeassa = virallisessa kirjanpidossa. HR on julkaissut vakuuttavan väköisiä "vakautusraportteja" kertymäerittelyineen jokaiselle työntekijälleen. Työntekijöiden henkilökohtaisissa palkan ansioerittelyissä teetetty palkaton pakkotyö, jota myöskin "vakautustyöksi" kutsutaan näkyy tuloutuksina myöskin nollasaldoina, joita ei tarvitse "viedä" eteenpäin. Työntekijälle on vain näytetty, että näin paljon "olisit tienannut" tällä kertaa. Hyvin virallisen näköistä. Vaan ei ole.
Mistä lähtien HR on hoitanut Konsernin taloushallinnon tehtäviä pitäen omaa, epävirallista "kirjanpitoaan" ohi konsernin kirjanpidon. Minne ihan oikeasti ovat hävinneet vakautusmiljoonat?! Selitykseksi ei kelpaa FTS:stä lähteneen johtaja Jaakko Schildtin epämääräinen kirje, jota lähetttiin epäilijöille. Ko. kirje löytyy aiemmista artikkeleitamme. Ei todellakaan riitä, että hatarasti mainitaan yhtiön tuloksen olleen niin heikko, että "säästösummien" takaisinmaksulle ei ole edellytyksiä. Väittämän pitää perustua faktoihin koko konsernin virallisiin vuositilinpäätöksiin perustuen sekä "vakautussopimuksen" kytkeytymiseen niihin tietyillä painotusarvoilla, jotka ilmenevät mm. 16-sivuisessa soveltamisohjeessa. Joka ainoalla "vakautussopimukseen" alistetulla työntekijällä on oikeus saada nämä viralliseksi kuuluvat tiedot käyttöönsä omalla osallistumispanoksellaan eriteltynä. Työehtosopimusten ohella myöskin yhtiöiden tilinpäätösten kuuluu olla julkisia asiakirjoja. Niissä kuuluu näkyä läpinäkyvästi kaikki "vakautussopimukseen" liittyvät seikat!
Toiseksikin palkattoman työn teettäminen Suomessa ja muuallakin EU:n kaltaisessa sivistyneessä maailmassa on kriminalisoitua. Sama koskee myöskin "ehdollistettua takautuvaa palkanmaksua", mikä on sidottu yhtiön tulevien vuosien tulokseen. Tähän eivät työntekijät itse voineet millään tavalla vaikuttaa, koska Finnairia johdettiin edestäpäin ja ylhäältä alaspäin, jolloin työntekijöiden ääni ei kuulu. Mistään väitetystä palkanalennuksesta ei ole kyse, koska sitä ei ole kirjattu "vakautussopimukseen". Sopimuksessa oheismateriaaleineen puhutaan nimenoman palkattomasta työstä ja ansioistaan "luopumisesta".  Jo alle TES:sin maksetuista palkoista on langetettu vankeustuomioita yritysjohdoille. Siis kun on maksettu edes jotakin. "Vakautustyöstä" ei maksettu mitään!
Hoitaako Finnair-konsernissa myöskin HR kirjanpitoa Taloushallinnon rinnalla ja miten ne ovat kytköksissä keskenään, jotta vaadittava julkinen läpinäkyvyys säilyy? SLAM ry:n oikeudenkäynnin laskutukseenkin liittyen minuun oli yhteydessä kaksikin eri tahoa: toinen oli HR:n silloinen Mikko Raassina sekä ilmeisesti Taloushallinto, joka lähetti kirjeen Virosta. Taloushallintoa on muutoinkin erittäin vaikea tavoittaa laskutuksen oikeaan kohdentamiseen liittyen. Nämä kaksi instanssia eivät kokeillessani tuntuneet olevan yhteyksissä/kytköksissä keskenään.Minullakin on henkilökohtaisesti oikeus saada käyttööni Konsernin viralliset asiakirjat oman vakautustyösuoritteeni sekä sen erittelyiden osalta v. 2009-13, joiden perusteella takaisinmaksuvarauksia seurataan ja kerrytetään tilinpäätöksittäin. Vaatimukseni on täysin oikeutettu, sillä "vakautussopimusta" on työsuhteen kirjallisella päättämisellä uhkaamalla (production manager Hannu Purola) pakolla sovellettu (=pakkotyö) myöskin minuun. Tämä siitä huolimatta, että kuulun sopijaosapuoliin kuulumattomaan ammattiyhdistys, SLAM ry:een.
Mistä saan käyttööni ne tiedot, jotka koskevat Konsernin taloushallinnon laatimia virallisia tilinpäätöksiä "vakautussopimukseen" kytkettynä sekä tase-eritelynä henkilökohtaista osallistumistani niihin? Ei siis mitään HR:n laatimia ja julkisuudelta salattuja sepustuksia! Osaako Kysymykseen vastata FTS:n silloinen toimitusjohtaja Kimmo Soini, joka lähti FTS:stä ennen eläköitymistään huolimatta pitkästä työurastaan Finnairille? Soini toimi työnantajan edustajana "vakautussopimusta" laadittaessa kaikessa hiljaisuudessa. Maksettiinko "vakautusrahoilla" FTS:stä irtisanottujen työntekijöiden "paketteja", jotka Finnairin olisi ehdottomasti kuulunut itse maksaa? Osaako kysymykseen vastata silloinen ITA:n pääluottamusmies Esa Suokas, joka oli työntekijäpuolella laatimassa vakautussopimusta -kuitenkaan allekirjoittamatta sitä! Suokkaan ollessa "muualla" allekirjoituksen hoiti yksittäisenä allekirjoittajana kahdesta vaadittavasta sihteeri Jukka Salonen, josta tuli uusi pääluottamusmies. Suokas pääsi "vakautussopimuksen" jälkeen neuvottelupöydän vastakkaiselle puolelle -työnantajapuolelle ja HR:ään! Räikeydessään käsittämätöntä toimintaa! Osaako Mikko Raassina neuvoa minut oikean instanssin pakeille silloisen HR:n ominaisuudessa. Minulla on täysi oikeus saada haltuuni minuun pakolla sovelletun paikallisen "tessin" Finnairin toimintaan vaikuttavat laskelmat osaltani. Tähdennän vielä että tällaisten julkiseksi kuuluvien ja talousseikkoihin liittyvien asioiden salailu täyttää myöskin erilaisten rikosepäilyiden tunnusmerkit.
Jos "omistajaohjauksen" ja sensuurin kurimuksessa kamppaileva suomalainen "vapaa" media kiinnostuu tästä kansainvälisenkin luokan megaskuupista nimeltä "vakautussopimus", niin olemme SLAM ry:ssä käytettävissänne 24/7. Tekoa ei voida salata julkisuudelta loputtomiin. Onneksi muukin Suomen kansa alkaa havahtua tässä maassa tapahtuvaan hölmöilyyn ja rakenteelliseen korruptioon. Keskiverto suomalainen ei ole mikään tyhmä. -Silmukka kiristyy...
Jari Tiainen, SLAM ry. Hallituksen vt.puheenjohtaja
Viimeksi päivitetty 12.03.2017 15:50
 


Sivu 5 / 25

Liittyneet

38 Yhteensä
Sivustolla on 27 vierasta 
Kävijälaskuri [+/-]
Tänään:
Eilen:
Toissapäivänä:
101
128
120

+8

Yhteensä
Alkaen... 17.12.2008 230 779