Suomen lentokoneasentajat ja -mekaanikot SLAM ry

  • Suurenna fontin kokoa
  • Fontin oletuskoko
  • Pienennä fontin kokoa
Suomen lentokoneasentajat ja -mekaanikot SLAM ry

SLAM ry:n kantelu Eduskunnan oikeusasiamiehelle

Sähköposti Tulosta PDF

Johdanto:

Poliisiviranomaisten toimimattomuus eri hallintoportaissa täysin selkeiden ja pitävästi todistettavien rikosepäilyjen suhteen on ollut täysin luokatonta syyllisiksi epäiltävien suojelua suurrikoksessa nimeltä "vakautussopimus". Kantelutie on edennyt Itä-Uudenmaan poliisipäällikkö Kari Rantalasta lopulta poliisihallitukseenkin. Siinä samalla kantelun kohteiden määrä on noussut huomattavasti talousrikostutkinnan komisario Veijo Liukkosen lisäksi. Myöskin monet muut "ruohonjuuritason" poliisit olivat saaneet "vakautussopimusta" koskevia rikosilmoituksia käsiteltäväkseen, ennen kuin tutkinta on vihelletty poikki. Poliisit halusivat nimenomaisia rikosilmoituksia käsiteltävän ainoastaan tutkintapyyntöinä... Näin ollen oli täysin perusteltua viedä kantelu Suomen rajojen sisäpuolella vielä Eduskunnan oikeusasiamiehen käsittelyyn, vaikka jopa poliisiviranomaiset ovat väittäneet, että asiasta ei voi enää jatkokannella. Miksi he valehtelevat?

On erittäin outoa, että poliisiviranomaiset eivät näe mitään rikolliseksi epäiltävää siinä, että valtion "omistajaohjauksessa" oleva pörssiyhtiö Finnair teetätti Tekniikkansa työntekijöillä suostumusta kysymättä täysin palkatonta, ylimääräistä työtä jopa työsuhteen kirjallisesti päättämällä uhkaamalla! Poliisin kuuluisi tutkia "vakautussopimusta" petoshakuisena talousrikoksena, koska työntekijöiltä pakolla pimitetyt miljoonat eurot (kokonaistavoite oli 13 900 000€!!) eivät näy Konsernin virallisessa kirjanpidossa, tilinpäätöksissä eikä tase-erittelyissä (pitäisi olla n. 1600 kpl. varauksia!!) v. 2009-13! Talousrikosta pitäisi vahvasti epäillä pelkästään senkin takia, että koko megaluokan vedätystä on pyörittänyt ainoastaan Henkilöstöhallinto, HR, vaikka Finnairilla on kyllä ihan oikea taloushallintokin! Minne ja keiden toimesta ovat kadonneet vakautusmiljoonat, kun ne eivät näy virallisessa kirjanpidossa? Suojeleeko poliisiviranomaiset rikolliseksi epäiltäviä henkilöitä sen takia, että paljastukset osoittaisivat rakenteellisen korruption uskonveljineen rehottavan Suomessa kautta koko hallintorakenteen? Kyllähän tässä maassa oikeuslaitos ja poliisi toimivat ihan kohtuullisesti, jos on kyse korkeintaan keskisuurista jutuista. Muutoinhan Suomessa tulisi kansannousu EU:n väliintulosta puhumattakaan. Jos liian isot tahot on joutumassa liemeen niin silloin oikeus ei toteudu Suomessa, vaan korruptio astuu kuvaan. Silloin poliisitkin tekeytyvät tyhmiksi vaikka heille rautalangasta vääntämällä osoittaisi näyttötaakan velvoittamana pitäviä kirjallisia todisteita, jotka ovat jopa rikosepäiltyjen itsensä laatimia. EIVÄT SIIS PELKÄSTÄÄN KANTAJAN OMIA VÄITTÄMIÄ!!

Alla siis kantelu, joka on linjassa jo Poliisihallituksellekin lähetetyn kantelun kanssa (kts. aiemmat artikkelit). Vastauskin on jo saapunut Eduskunnasta ja sekin on oma lukunsa... Vastauksen epäkohtineen julkaisemme n. viikon kuluttua.

Kantelu Eduskunnan oikeusasiamiehelle (23. toukokuuta 2017)

Kantelu koskee Itä-Uudenmaan talousrikostutkinnan komisario Veijo Liukkosen (jäljempänä Liukkonen) sekä Itä-Uudenmaan poliisipäällikkö Kari Rantalan (jäljempänä Rantala) virkavelvollisuuksien laiminlyöntejä erittäin vakaviksi epäiltävien rikosten tutkinnassa.
Liukkoselle on lähetetty useamman eri asianomistajan toimesta rikosilmoituksia koskien Finnair Oyj:ssa elokuussa 2009 solmitun ns. "vakautussopimuksen" soveltamisalaa ja laillisuutta. Nämä ammattiyhdistys SLAM ry:n edustajien tekemät rikosilmoitukset eivät ole päässeet vanhenemaan, sillä niihin liittyvät oikeudenkäynnit on KO:n ja HO:n läpikäytyään odottamassa oikeuskanslerin käsittelyä itse oikeuslaitoksen toiminnan oikeudenmukaisuuden ja puolueettomuuden osalta. Oikeuskanslerihan tutkii vakiintuneen käytännön mukaan tuomioistuimien toimintaa koskevat kantelut vasta sen jälkeen kun varsinaiset oikeusprosessit valitusteineen on käyty läpi ts. tuomion tultua jo lainvoimaiseksi. Edeltävät oikeusprosessit valitusteineen ovat saattaneet kestää useitakin vuosia kuten tässäkin tapauksessa. Juuri tätä kantelua ennen KKO hylkäsi SLAM ry:n ylimääräisen valituslupahakemuksen alempien oikeusasteiden tuomioiden purkuperusteella aiemmin tänä vuonna. Tämä siitä huolimatta, että KKO on ratkaissut vastaavan jutun kantajan eli ammattiyhdistyksen hyväksi Perustuslain Perusoikeuksien 13 §:ää kunnioittaen ns. TEHY-tuomioissa.
"Vakautussopimuksesta" on siis tehty ammattiyhdistys Suomen LentokoneAsentajat ja -Mekaanikot, SLAM ry:n jäsenten ja hallituksen toimesta useampiakin täydennettyjä rikosilmoituksia, joita on ilman jatkotoimenpiteitä tutkinut mm. Liukkonen. Liukkonen ei ole lainkaan reagoinut, vaikka kyseessä on ollut useampiakin erilaisia törkeitä rikosepäilyjä "vakautussopimukseen" ja sen soveltamiseen liittyen valtion omistajaohjauksessa olevassa pörssiyhtiössä. Myöskin näyttötaakan edellyttämä kirjallinen todistusaineisto on henkilötodistelun ohella täysin pitävä ja pääosin vastaajan, Finnair-konsernin itsensä laatimaa. Tästä huolimatta Liukkonen on pitänyt rikosilmoituksia lähinnä mielipiteenilmaisuina ja jättänyt kirjalliset todisteetkin huomioimatta. Rikosilmoituksissa Liukkoselle on tuloksetta selvennetty useaan otteeseen päteviä perusteita törkeille ja tuottamuksellisille rikosepäilyille. Seuraavana niistä pääkohtia:
(1) Finnair Oyj:ssä solmittua ja ainoastaan sen Tekniikkaa, FTS:iä koskevaa "Vakautussopimusta" on sopijaosapuolien toimesta väitetty ilmailualan yleissitovan TES:sin "täydennykseksi", vaikka sitä ei ole tänä päivänäkään julkistettu millään TES-protokollan edellyttämistä tavoista. Työehtosopimusten kuuluu kuitenkin olla täysin julkisia asiakirjoja ja niiden esilläpitovelvoite kuuluu työnantajalle. Näin ei ole tapahtunut. "Vakautussopimus" on siis ainoastaan vain Finnairin Tekniikan sisäinen, salainen sopimus koskien laillisuusepäilyissään korkeintaan sen allekirjoittaneita yhdistyksiä. Kyseessä on siis väitetystä poiketen vain paikallinen sopimus suppealla sitovuudellaan. "Vakautussopimuksestahan" ei saa julkisuudesta mitään tietoa millään hakumenettelyllä, esim finlex. fi:stä. Tämän voi jokainen viranomainen itsekin eri hakumenettelyjä kokeilemalla todeta, mikä osaltaan tukee SLAM ry:n argumentaatiota jatkossa. Toisaalta "vakautussopimuksen" pakottaminen julkisuuteen eri viranomaisten taholta tukee yhtälailla SLAM ry:n argumentaatiota. "Vakautussopimushan" ei vahvasti laittomaksi epäiltävän sisältönsä ja systemaattisen julkisuudelta salaamisen takia täytä oikean TES:sin tunnusmerkistöä. Finnair on jopa itsekin hakenut "vakautussopimukselle" Vantaan KO:lta peräti 10 vuoden salausta "liikesalaisuuksiin" vedoten! Siis salausta julkisuudelta koskien "työehtosopimusta"! "Vakautussopimus" ei laittomaksi epäiltävän sisältönsä, soveltamisensa ja julkisuudelta salaamisen suhteen voi olla ilmailualan yleissitovan työehtosopimuksen väitetty "täydennys".
(2) "Vakautussopimuksen" systemaattinen salaaminen johtuu mm. "vakautussopimuksen" (liite 1) ja siihen kuuluvan "bonusmallin" (liite 2) sisällöstä. Viralliseksi "tessiksi" naamioitu sopimus pakotti Finnairin Tekniikan, FTS:n kaikki työntekijät tekemään mm. täysin palkatonta, ylimääräistä työtä, vapaapäivinäänkin 128 tuntia pääosin v. 2010 aikana sekä luopumaan lomarahoistaan 24:ltä päivältä. Näiden erien pimitys käy ilmi mm. itse "vakautussopimuksessa" sekä henkilöstöhallinnon, HR:n silloisen apulaisjohtajan, Raija-Liisa Aholan henkilökohtaisista kirjeistä (liite 3) jokaiselle Tekniikkalaiselle. Työn palkattomuus reaalisoituu edelleen maksamattomina palkkoina, vaikka palkattomat työtunnit näkyvät jokaisen työntekijän ansioerittelyissä (liite 4) sekä ns. "vakautusraportissa" (liite 5). Sopimuksessa kyseessä ei ole jälkikäteen väitetty "palkanalennus työtunteja lisäämällä", koska sellaista klausuulia ei ole kirjattu "vakautussopimukseen" eikä muuhunkaan siihen liittyvään materiaaliin (pyydettäessä saatavilla). Tämän voi jokainen itsekin yksinkertaisesti todeta lukemalla "vakautussopimuksen bonusmalleineen". Sopimuksesta on myös olemassa Finnairin laatimat 8- ja 16-sivuiset soveltamisohjeet (liite 6 ja 7) samalla revisionumerolla 1. Soveltamisohjeet osoittavat myöskin Finnairin henkilöstöhallinnon, HR:n erittäin arveluttavan roolin vakautussopimuksen toimintajärjestelmien pyörittäjänä virallisesta taloushallinnosta ja siten myöskin kirjanpidosta eriytyneenä.
Palkattoman työn teettäminen on kuitenkin yksiselitteisesti kriminalisoitu kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa, Suomen Perustuslaissa ja työlainsäädännössä. Jo alle TES:sin maksetuista palkoista on langetettu vankeustuomioita yritysjohdoille lukuisissa tapauksissa. Talousrikostutkinnassa työskentelevä Liukkonen tuskin itsekään tekisi päivääkään palkatonta työtä toisen ammattiyhdistyksen tekemän salatun sopimuksen perusteella! Liukkonen ei kuitenkaan huomioinut näitäkään seikkoja. Vastuullisenahan on useat Finnair/FTS:n silloiset tärkeät johtajat. Herää kysymys suojeleeko heitäkin rakenteellinen korruptio uskonveljineen? Jari Aarnion tapaus on tuskin ainoa laatuaan poliisiorganisaatiossa. koska heidän toimintansa tuntuu olevan käsittämättömän passiivista näissä täysin selkeissä rikosepäilyissä. Ainoatakaan rikosilmoitusta ei ole käytetty edes syyttäjillä tai jätetty heidän syyteharkintaansa.
(3) "Vakautussopimus" on siis korkeintaan vain Finnairin Tekniikan sisäinen, salainen sopimus koskien ainoastaan sen allekirjoittaneita yhdistyksiä. Kuitenkin "vakautussopimusta" sovellettiin pakonomaisesti, ilman minkäänlaista suostumusta kysymättä myöskin ammattiyhdistys SLAM ry:n jäseniin! SLAM ry ei ollut "vakautussopimuksen" neuvotteluissa mukana eikä siten esiinny myöskään allekirjoituspöytäkirjassakaan. Tämän on todennut myöskin työ- ja oikeusministeri Jari Lindström SLAM ry:lle suomassaan audienssissa. SLAM ry on ollut ja on edelleen "vakautussopimuksen" suhteen ns. kolmas osapuoli, jota muiden tekemä sopimus ei voi sitoa. Tästä on olemassa mm. Työtuomioistuimen lausunnot: TT:2010-100 ja -120. Suomen Perustuslain Perusoikeuksien 13 §:n mukaan JOKAISELLA ammattiyhdistyksellä on oikeus neuvotella jäsentensä edunvalvomiseksi koskien luonnollisesti TES-neuvottelujakin. Tästä on siis olemassa myöskin KKO:n ennakkopäätös, ns TEHY-tuomioissa. KKO on todennut jokaisen ammattiyhdistyksen suvereenisuuden jäsentensä edunvalvomiseksi TES-neuvotteluissa. SLAM ry tunnustaa ainoastaan ilmailualan yleissitovan työehtosopimuksen turvaamat minimit palkka- ja työaikaraameineen. Paikallisten sopimusten on kunnioitettava yleissitovan TES:sin turvaamia minimejä. Muutoinhan koko TES-järjestelmän antama turva mitätöityy paikallisten sopimusten alttarille! Vakautussopimus on ristiriidassa ilmailualan yleissitovan TES:sin kanssa huomioiden nimenomaan kyseisen ajankohdan edition/revision. Vakautussopimuksen pakonomainen soveltaminen sopijaosapuoleen kuulumattoman ammattiyhdistyksen, SLAM ry:n  jäseniin täytti myöskin pakkotyön tunnusmerkistön (YK ILO:n artikla 29). Jos SLAM ry:n jäsen nimittäin kieltäytyi tekemästä ylimääräistä, palkatonta työtä, Niin Finnair uhkasi kirjallisestikin päättää "niskuroijan" työsuhteen (liite 8). Liukkonen ei nähnyt tällaisessakaan toiminnassa mitään laittomaksi epäiltävää...
(4) Finnair/FTS haki "vakautussopimuksella" 13,9 miljoonan €uron ansaitsematonta suoraa tulonsiirtoa FTS:n työntekijöiltä itselleen. Palkattoman työn teettäminen vääristi Finnairin hyväksi myöskin EU:n sisäistä kilpailua muihin palveluntarjoajiin nähden. Mm. Lufthansa Technik AG Sales and Marketing hävisi FTS:lle tarjouskilpailun Condor-lentoyhtiön ns. Winglet-jälkiasennuksissa. FTS pystyi palkattoman, ylimääräisen työn teettämisen ansiosta tarjoamaan kaksi tuotantolinjaa sekä rekrytoimaan (pimitetyillä palkkasaatavilla?) jopa ulkomaalaisen alihankkijan kymmenine miehineen tekemään tekniikkalaisten kanssa samaa työtä -täysillä palkoilla! Palkanpimitysten lopullinen kohtalo on edelleen hämärän peitossa. Vakautussopimuksen toteutuksen valvonnasta ja kirjanpidosta palkanpimityksineen vastasi nimittäin Finnairin Henkilöstöhallinto eli Human Recources, HR. Finnairilla on tietenkin virallinenkin taloushallinto, mutta "vakautussopimuksen" velvoittama kertymien ja takaisinmaksuvarausten seuranta puuttuu täysin Finnair/FTS:n virallista kirjanpitoa, vuosikertomuksia ja tilinpäätöksiä "rumentamasta". Tämä siitä huolimatta, että "vakautussopimus" koski n. 1600:aa työntekijää! Tämä seikka osaltaan näyttää toteen  "vakautussopimukseen" liittyvän petoshakuisuuden työnantajan toimesta. Jokaisen työntekijän kerryttämiä "henkilökohtaisia säästösummia" ei ollut nimittäin alun alkaenkaan tarkoitusta maksaa työntekijöille takaisin. Toimintaa tuki myöskin heti v. 2011 alussa alkanut FTS:n alasajo massairtisanomisineen. Työntekijöiden "henkilökohtaisten säästösummien" kertymän ja tilinpäätösten maksuvarausten kuuluisi kuitenkin näkyä SEKÄ Finnairin ETTÄ FTS:n tase-erittelyissä v. 2009-13 (julkaisu keväällä -14), sillä sopimus velvoitti molempia "vakautussopimus"materiaalin sisällön mukaisesti. "Vakautussopimus"rasitteiden näkymättömyys virallisessa kirjanpidossa näyttää toteen törkeän petoksen tunnusmerkistön. Tällä tavoin yritetään nykyisen salaamisen ohella kirjanpidollisestikin "häivyttää" koko "vakautussopimuksen" ja sen vaikutusten olemassaolo ja seuraukset. Tämä seikka on osaltaan näyttämässä toteen kanneargumentaatiota samoin kuin toinen vaihtoehto, jossa "vakautus"miljoonat kohdentumisineen kirjanpidollisesti löydetään.
On erittäin outoa, että "vakautussopimuksen" seurantaa on hoitanut HR Konsernin virallisesta taloushallinnosta ja siten osakkeenomistajienkin tietoisuudesta täysin eriytettynä. HR ei ole antanut minkäänlaista "vakautussopimukseen" perustuvaa virallista ja taloushallinnollista numeerista selvitystä työntekijöilleen, minkä perusteella he ovat lopullisesti ottaneet itselleen kaikki työntekijöiltään pimittämät takautuvat palkkasaatavat, lomarahat ja kannustinpalkkion (työntekijöiden vaatimaton vastine johtajien bonusohjelmille). HR:n työntekijöilleen tähän asti antamien virallisen näköisten sepustusten kanssa (liitteet) ei ole mitään tekemistä "vakautussopimuksen" edellyttämän virallisen, julkisen talousselvityksen kanssa jokaiselle työntekijälle, koskien KOKO KONSERNIA eikä vain sen Tekniikkaa. Vieläkään ei konsernin johdon ulkopuolella tiedetä millä tuloutusnimikkeillä ja minne ovat kadonneet työntekijöiden vakautusmiljoonat! Komisario Liukkonen ei näe tällaisessa toiminnassa mitään epänormaalia, vaan yrittää takertua jo aiemmin asiasta jo vuosia tehtyjen rikosilmoitusten määrään sekä niiden hylkäämisiin tai takertuu  ainoastaan aiemmissa kanteluissa olleisiin vähemmän tärkeisiin seikkoihin huomioimatta itse  uusimman rikosilmoituksen pääkohtia asianmukaisesti ja jopa sivuuttaen ne.
Liukkonen keksi lopulta tuoreimmassa vastauksessaan jopa väittää kyseessä olevan yksityisen asianomistajajutun, jonka tutkinta ei edes kuulu poliisiviranomaisille. Outoa puhetta sillä tutkihan syyttäjä, siitä ensin vihjeen saatuaan ja täysin itsenäisesti esimerkiksi Finnairin silloisen toimitusjohtajan Mika Vehviläisenkin asuntokauppajutun, vaikka siitä saatava "hyöty" oli vain parin sadan tuhannen €uron luokkaa. "Vakautussopimuksessa" on kyse 13,9 miljoonan €uron (M€!) petoshausta Suomen Perustuslain, ihmisoikeuksien ja työsopimuslakien rikkomisineen. Kyseessä on myöskin valtion omistajaohjauksessa(??) oleva pörssiyhtiö, jonka kuuluisi läpinäkyvällä ja poliisiviranomaistenkin suorittaman laillisuustarkastelun kestävällä eettisellä toiminnallaan toimia esimerkkinä muillekin yrityksille paikallisissa sopimisissa. Palkattoman pakkotyön teettäminen kolmansilla osapuolilla on kuitenkin laittomuudessaan tosiasia, jota Liukkonen ei suostu ymmärtämään saati tutkimaan.
Liukkosen viimeisin väittämä jutun vanhenemisesta on myöskin absurdi. Tuomioistuimien toimintaa koskeva kanteluhan on tällä hetkellä OKV:ssa. Oikeuskansleri tutkii kantelun vasta sen jälkeen ja siitä huolimatta, että tuomio on jo tullut lainvoimaiseksi, vuosienkin päästä. SLAM ry:n oikeudenhaku on siis edelleen kesken johtuen oikeuslaitoksen vastaajan, Finnair/FTS:n hyväksi puolueelliseksi epäiltävästä toiminnasta. "Vakautussopimus" soveltamisineen täyttää työehtosopimusrikkomusten lisäksi myöskin useammankin eri rikosnimikkeen tunnusmerkistön, joten sen sisällön ja soveltamisen tutkiminen kuuluu myöskin rikospoliisille. Siis kaksi erilaista ja toisistaan riippumatonta tutkintalinjaa. Koska rikospoliisi ei johtaja Rantalaa myöten ole edelleenkään reagoinut SLAM ry:n alullepanemassa oikeuskanteessakin mukana olleiden jäsenten jättämiin rikosilmoituksiin, niin välittömäksi vaihtoehdoksi jää jatkaa kantelua Ammattiyhdistyksemme jäsenten edunvalvonnan nimissä Eduskunnan oikeusasiamiehelle allekirjoittaneen toimiessa edelleen heidän asiamiehenään. On ollut Täysin SLAM ry:n toiminnasta riippumaton seikka, että oikeudenhakumme on kestänyt näinkin monta vuotta. Kyseessähän on yhteiskunnallisesti ja kansainvälisestikin erittäin suuresta ja arkaluontoisesta asiasta, jonka rikosoikeudellisessa vastuussa on merkittäviäkin henkilöitä ja heitä keskenään suojaava mahdollinen rakenteellinen korruptio uskonveljineen. Jopa "riippumaton vapaa media" on vaiennettu olemaan uutisoimasta tästä megaluokan skuupista, jonka rinnalla Jari Aarnionkin valtavaa huomiota saanut tapaus oli vain amatöörimäistä näpertelyä...
Liukkosen virkavelvollisuuden laiminlyönnistä tehtiin siis kantelu virallisessa valitusportaassa seuraavalle tasolle eli Itä-Uudenmaan poliisipäällikkö Kari Rantalalle. Rantala suhtautui kanteluun todisteineen ja Liukkosen toimintaan yhtä vähättelevästi kuin Liukkonen itsekin. Rantala ei lisäksi itse allekirjoittanut vastauslukirjelmää liiteaineistoineen käsitellyksi muutoin kuin "sähköisesti", mistä ei jäänyt mitään tositetta vastaanottajalle kyseessä olleen nimenomaan Rantalan.  Minkä takia Rantalan täytyi kikkailla "sähköisillä" allekirjoituksilla kun alemmatkin viranomaiset käyttivät omia allekirjoituksiaan? Kirjelmässä esiintyi ainoastaan hänen käyttämiensä muiden poliisien allekirjoituksia Liukkonen vastaajana mukaan lukien. Rantalakaan ei ollut lainkaan huomioinut uusimpien kirjallisten todisteiden arvoa mukaan lukien työoikeuden professori. OTT, VTK  Seppo Koskisen asiantuntijalausunto, vaan takertui ainoastaan Liukkosen toistuvasti esille tuomiin vähempiarvoisiin seikkoihin. Näin ollen tämä kantelu koskee yhtälailla Rantalaa.
Ammattiyhdistys SLAM ry edustajineen haluaa, että Eduskunnan oikeusasiamies tutkii Perustuslain Perusoikeuksien 109 §:n mukaisesti tämän kantelun liitteineen ja vahvistaa vastauksensa omalla allekirjoituksellaan. Aiempina vuosina lähettämäni Liikkuvan poliisin komisariota, Tapio Santosta koskeva kantelu Eduskunnan oikeusasiamiehelle oli ainoastaan oikeusasiamiehen sihteerin allekirjoittama. Käsityksemme mukaan hänellä ei ole siihen Perusoikeuksien 109 §:n mukaan valtuutta yksinään.  Ainakaan Oikeuskanslerinvirastossa ei toimita kantelumme suhteen tällä tavalla sovellettaessa vastaavaa 108 1§:ää, vaan kantelut allekirjoittaa joku oikeuskanslerihierarkiasta sihteerin toimiessa ainoastaan esittelijänä.
Jos tämän kantelun myötä ilmenee tarvetta lisätodistelulle, niin se on pyydettävissä ja runsaan määrän vuoksi täysin kattava sekä kirjallisesti sekä henkilötodisteluin. Koskihan "vakautussopimus" n. 1600:aa FTS:n silloista työntekijää, nyttemmin lähes kaikki irtisanottu allekirjoittanut mukaan lukien. Olen myöskin henkilökohtaisesti käytettävissänne, sillä ammattiyhdistyksemme puheenjohtajan luottamustehtävän ominaisuudessa omaan kattavat tiedot "vakautussopimusta" koskien sekä ammattiyhdistyksemme, SLAM ry:n tähänastisista toimista sen suhteen.
Ystävällisi terveisin, Jari Tiainen, SLAM ry, Hallituksen vt.puheenjohtaja

tel: 044 5668619
Ammattiyhdistys Suomen LentokoneAsentajat ja -Mekaanikot, SLAM ry
ly-tunnus 2201059-2, PRH nro 198.562
Pyökkikuja 11, 01360 VANTAA
Liitteissä esiintyvät salassapitoilmoitukset (mm.CONFIDENTIAL) voi jättää huomioimatta. Ne liittyvät ainoastaan "vakautussopimuksen" salaamiseen julkisuudelta. Väitettyjen "työehtosopimusten" ja niihin liittyvän oheismateriaalin kuuluu kuitenkin olla täysin julkisia asiakirjoja ja kenen tahansa saatavilla esilläpitovelvoitteen kuuluessa nimenomaan työnantajalle! Kaikki liitteet 1-8 ovat Finnair/FTS:n itsensä laatimia (todistusarvo!) ja ovat täysin vapaassa käytössä ja välitettävissä eteenpäin.
LIITE 1: "vakautussopimuksen raakaversio", josta "bonusmalli" vielä erillään,  vastaaja toimitti Vantaan Käräjäoikeudelle, 4 sivua
LIITE 2: Tekniikan kannustin/bonusmalli, joka kuuluu oleellisena osana "vakautussopimukseen", vastaaja EI toimittanut KO:lle, 4 sivua
LIITE 3: HR:n Raija Liisa Aholan paperinen kirje kaikille FTS:n työntekijöille: 128 h ylimääräistä palkatonta työtä, 2 sivua
LIITE 4: Palkkalaskelmanäyte, jonka uudelle sivulle eriytetty pimitetyt "vakautustyön" palkat, 2 sivua
LIITE 5: "vakautusraportti", jossa näkyvät eri palkanpimitykset vaihtelevalla tarkkuudella. HUOM. laskijana Tekniikan HR!, 1 sivu
LIITE 6: "vakautussopimuksen" soveltamisohjeet, HR, Rev. 1 /25.8.2009. 8-sivuinen versio
LIITE 7: "vakautussopimuksen" soveltamisohjeet, HR, Rev. 1 /25.8.2009, 16-sivuinen versio
LIITE 8: Kirjallinen työsuhteen purku-uhkaus palkattomasta työstä kieltäytymisestä, 1 sivu
Viimeksi päivitetty 18.09.2017 21:06
 

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen vastaus viimeisimpään kanteluun

Sähköposti Tulosta PDF

SLAM ry on ammattiyhdistyksenä lähettänyt oikeuskanslerille useita kanteluita koskien tuomari Risto Tikan johtamaa "oikeuden"käyntiä L12/16285. Kaikki kantelut ovat kuitenkin päätyneet apulaisoikeuskanslerin sijaiselle. Apulaisoikeuskanslerin sijainen toimii kuitenkin vasta silloin kun sekä oikeuskansleri että apulaisoikeuskansleri ovat estyneitä hoitamaan tehtäviään. Tilanne on erittäin outo lehmä: olivatko Jonkka ja Puumalainen muka vuosikaudet esim. sairaslomalla? Apulaisoikeuskanslerin sijainen (Hiekkataipale ja myöhemmin Hakonen) ei ole käsitellyt 20-kohtaista pitävin kirjallisin todisten varustettua kantelua "vakiintuneen käytännön" perusteella, että jo KO:ssa Tikan rampauttama oikeuskanne oli vielä muutoksenhaussa ylemmissä oikeusasteissa. Nämä perusteet olivat kuitenkin väistyneet kun OKV:oon lähetettiin viimeisin kantelu, "kirjoitus" keväällä 2017 (tätä edeltävä artikkeli). Siinä Hakonen väittää, että hänen pitäisi tutkia uudelleen(???) OKV:oon lähettämämme kantelu. Ongelmana on Hakosen kannalta vain se tosiseikka, että hän ei ole vielä ensimmäistäkään kertaa tutkinut SLAM ry:n 20-kohtaista kantelua kohta kohdalta ja antanut niihin vastauksia. Myöskin pitävä kirjallinen 12-liitteinen todistelu (EI SIIS PELKKIÄ VÄITÖKSIÄ) on jäänyt Hakoselta täysin huomioimatta.

Hakonen ei esimerkiksi voi väittää, että Tikalla olisi oikeus muuttaa itse riidan pääaihe eli Finnairin "vakautussopimus" riidattomaksi seikaksi vastoin kantajan tahtoa! Tikka ei myöskään voi väittää TÄYSIN PALKATONTA ja SLAM RY:N  JÄSENILLÄ PAKOLLA TEETETTYÄ (ml. oikeuskanteen edustaja) "vakautustyötä" palkanalennukseksi työtunteja lisäämällä. Hakosenkin pitäisi vaivautua lukemaan esim. todistemateriaalissa oleva vakautussopimus oheismateriaaleineen, missä PUHUTAAN YLIMÄÄRÄISESTÄ PALKATTOMASTA TYÖSTÄ JA PALKAN MENETTÄMISESTÄ ("LUOPUMISESTA")  = LAITONTA. Tikka ei voi myöskään vastoin kantajan tahtoa väittää ammattiyhdistys SLAM ry:n alullepaneman ja rahoittaman kanteen yhtä edustajaa järjestäytymättömäksi työntekijäksi rikkomatta Perustuslain Perusoikeuksien 13 §:ää! Jos Hakonen ei näe Tikan toiminnassa mitään oikeudenmukaisuuden,  toimivaltuuksien ja laillisuuden ylityksiä niin hän on kyllä pahasti hakoteillä. Hakosen kannattaisi suosiolla jättää kantelu esimiehensä  eli itse oikeuskanslerin tutkittavaksi. Herää myöskin kysymys mikä on oikeuskanslerin sihteerin, Outi Lehvän rooli kanteiden esittelijänä? Raakkaako hän pidemmät kanteet liitteineen lyhyempään muotoon, jotta oikeuskanslerin sijaisen olisi "helpompaa ja nopeampaa" käsitellä niitä? Siinä tapauksessa kanteen sisällön riski typistyä ja "muokkaantua" esittelijän näkemyksen mukaiseksi on melkoinen! SLAM ry:n kanne ei esittelijää kaipaa, koska sen on laatinut Suomen äidinkielenään Laudaturina kirjoittanut. Kanne kuuluu muutenkin lukea kokonaisuudessaan ja liitteineen, jotta maallikkokin siitä saa oikean kokonaiskuvan!

Edellä mainitut kohdat olivat muutamia esimerkkejä 20-kohtaisesta kantelusta. Oikeuskanslerin. siis varsinaisen sellaisen, tulee Perustuslain 108 §:n velvoittamana valvoa, että mm. tuomioistuimet julkista tehtävää hoitaessaan noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Tehtäväänsä hoitaessaan oikeuskansleri valvoo perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista. Näin ei kuitenkaan ole edelleenkään tapahtunut oikeuskanslerinvirastossa. Pikemminkin päinvastoin: lopussa olevassa vastausliitteessä Hakonen vastaa "käsittelyn oikeuskanslerinvirastossa päättyvän tähän. Mahdolliset samaa asiaa koskevat uudet kirjoituksenne arkistoidaan niihin enää erikseen vastaamatta."

SLAM ry ei siis ole tähän päiväänkään mennessä saanut oikeuskanslerinvirastosta ja itse oikeuskanslerilta asianmukaista vastausta 20-kohtaiseen ja erittäin painavin perustein tehtyihin kanteluihin erittäin suuressa, arkaluontoisessa ja salatussa jutussa. ASIAA EI OLE KÄSITELTY  HAKOSEN VÄITTEISTÄ HUOLIMATTA! MISSÄ MUUSSA TAPAUKSESSA OVAT JÄSENNELLYT VASTAUKSET 20-KOHTAISEEN KANTELUUN? OIKEUSKANSLERINVIRASTO KIELTÄYTYY HOITAMASTA SILLE PERUSTUSLAIN PERUSOIKEUKSIEN 108 §:N MÄÄRÄÄMIÄ TEHTÄVIÄ. Sillä perusteella apulaisoikeuskanslerin sijaisen, Hakosenkin mielestä esim. täysin todistettavissa oleva PALKATON PAKKOTYÖ voidaan tuomarin omalla päätöksellä muuttaa palkanalennukseksi. Tätäkö on 100-vuotista itsenäisyyttään juhliva Suomi? Omien laittomuuksia suojeleva korruptiokerho. Työmme oikeuden saamiseksi jatkuu...

Jari Tiainen, SLAM ry. Hallituksen vt. puheenjohtaja

 

LUE LIITE TÄSTÄ:

Viimeksi päivitetty 01.09.2017 12:10
 

Esa Suokkaalle avoin kirje #2

Sähköposti Tulosta PDF

Saate:

Suokas ei vastannut ensimmäiseen meiliini (#1), joka on alempana näissä artikkeleissa. Sattuneesta syystä hän ei vastannut tähänkään kirjelmään, vaikka oli samoihin aikoihin ollut tämän asian tiimoilta kirjeenvaihdossa muiden "vakautussopimuksella" huijattujen kanssa. Mitä Suokas oikeastaan voisikaan vastata ko. luomuksesta, sillä sanoi hän mitä tahansa, niin hän tulee olemaan "vakautussopimuksen" ja sen pakonomaisen soveltamisen osalta korviaan myöten keltaisessa nesteessä. Mistä lähtien HR on muutoinkaan pimittänyt konsernin tuloja itselleen ohi konsernin VIRALLISEN kirjanpidon? Minne vakautusmiljoonat ovat pimeästi päätyneet? Suokas ei vastaa vaikka yhtenä sopijaosapuolena tietää. Kauanko ja millä hinnalla Suomi vielä uskaltaa suojella valtion yhtiöön pesiytyneitä rikollisia? Eikö poliisikaan oppinut Jari Aarniosta yhtään mitään?SLAM ry. ei aio luopua lakien turvaamista oikeuksistaan pitävine todisteineen osoittaakseen törkeiden rikosten tapahtuneen, vaikka vastassa on jopa korruptoituneita viranomaisia väittämässä, että paska on parfyymiä.

Esa Suokas. (avoin kirje)
Olet ollut laatimassa ITA:n pää"luottamus"miehen asemassa "vakautussopimusta" työntekijöiden "edunvalvojana" vaikka et ko. sopimusta uskaltanut itse allekirjoittaakaan. Mikä oli mukamas tärkeämpää tekemistä kuin  diplomityösi saattaminen loppuun eli allekirjoitusvaiheeseen. Sen jälkeen sait pöyristyttävästi pestin suoraan neuvottelupöydän toiselle puolelle eli HR:ään valvomaan luomuksesi täytäntöönpanon toteutumista ja seurantaa. Väitätkö, että perusteet vakautusrahojen takaisinmaksamiselle eivät toteutuneet? Kuitenkin soveltamisohjeen kaksi eri takaisinmaksu"skenariota" ilmaisevat muuta 80/20 tai 50/50-vaihtoehdoilla tilinpäätösten kumulaatioiden mukaan (FTS/Konserni). Oletko jo tyystin unohtanut, että takaisinmaksajana toimii dokumentoidusti myöskin Emoyhtiö, vaikka Tekniikan myyntitulot pumpattiinkin sinne? Samoin emoyhtiön tulokseen lasketaan tulot myöskin esim. Norwegianin osuuden myymisestä, jotka kerryttävät "vakautussopimuksen" takaisinmaksuvarauksia Tekniikan "henkilökohtaisten säästösummien" lisäksi. Missä on siis sopimuksen edellyttämät viralliset selvitykset ja laskelmat, jotka olet väittänyt esitetyn jo sopijaosapuoliammattiyhdistyksille. SLAM ry on Perustuslain Perusoikeuksien 13 §:n nojalla yhtä aito ammattiyhdistys kuin IAU/ITA:kin. Vakautussopimusta sovellettiin laittomasti kolmanteen osapuoleen eli SLAM ry:n jäseniin, joten meillä on TÄYSI OIKEUS saada käyttöömme virallinen selvitys vakautusrahojen maksamattomuusperusteista. Virallinen selvitys ei ole Jaakko Schildtin lähtiessään jättämä epämääräinen kirjallinen sepustus vailla numeerista laskentaa. Virallinen selvitys ei ole myöskään HR:n laatimat sepustukset, jotka eivärt edes näy Finnair/FTS:n virallisessa=julkisessa kirjanpidossa!
Jos kieltäydyt edelleen vastaamasta meileihimme ja yhteistyöstä selvityksen saamiseksi käyttöömme, niin olet yhtenä "vakautussopimuksen" laatijana epäiltynä törkeisiin rikoksiin. SLAM ry aikoo siinä tapauksessa tehdä sinua henkilökohtaisesti koskevan rikosilmoituksen mm. törkeästä petoksesta epäiltynä. Vielähän ei ole mitään tietoa kenen toimesta ja minne vakautusmiljoonat ovat päätyneet, koska ne eivät näy Finnair/FTS:n virallisessa kirjanpidossa. HR ei hoida Finnair/FTS:n virallista taloushallintoa! Satutko myöskin tietämään, että palkattoman työn teettäminen on Suomessa vastoin pakottavaa työlainsäädäntöä ja siten laittomia! Sellaiseen velvoittavat sopimukset ovat niinikään mitättömiä! Tämä erityisesti, jos sopimusta sovelletaan pakkotyönomaisesti siihen osallistumattoman ammattiyhdistyksen jäseniin! Oletko todellakin ollut niin tyhmä, että kuvittelet palkanmaksun "ehdollistamisen" konsernin tulevien vuosien tilinpäätösten mukaan jotenkin muuttavan asiaa juridisesti? Palkat ovat jääneet maksamatta ja ovat vielä tänä päivänäkin maksamatta! Piste. Se on laitonta! Piste. Siitä seuraa syyllisille vankeustuomioita! Piste. On turha jälkikäteen myöskään yrittää lässyttää muka palkanalennuksesta työtunteja lisäämällä, sillä sellaista klausuulia ei ole kirjattu vakautussopimukseen eikä siihen liittyvään oheismateriaaliin, jos Finnair/FTS laistaa työntekijöilleen esittämänsä takaisinmaksumallin. Luuletko tosiaan, että työntekijät olisivat suostuneet moiseen kusetusvaihtoehtoon, koska olisivat heti alusta asti arvanneet palkkasaatavansa menetetyiksi! Olette minullekin velkaa kirjallisesti todistettavia palkkasaatavia lähes 5000€ + viivästyskorot vuodesta 2009 alkaen.
Juttu vain karkasi omahyväisistä näpeistänne ylimielisyytenne ja SLAM ry:n takia. Tee siis viimeinkin jotakin hyödyllistä, koska tiedät, että käry käy kuitenkin. Odotamme edelleen selvitystä, jolla voitte todistaa, että mitään petosta ei ole tapahtunut. Miksi ette tekisi niin, koska pääsette silloin pälkähästä ja kaikki on hyvin ja läpinäkyvää toimintaa?
Jari Tiainen, SLAM ry, Hallituksen vt.puheenjohtaja
Viimeksi päivitetty 04.08.2017 15:02
 

Jatkokantelu oikeuskanslerille

Sähköposti Tulosta PDF

Johdanto 22.8.2016:

Ammattiyhdistys SLAM ry. on heti Vantaan käräjäoikeusfarssin jälkeen tehnyt vuosien aikana useita kanteluita oikeuskanslerille tuomari Risto Tikasta. Emme ole asiamme kanssa liikkeellä edes yksin. Olen saanut yhteydenottoja muiltakin asianomistajilta Tikan jopa laittomiksikin epäiltäviin lainsäädännön "tulkintoihin", joilla hän jyrää ennakkoasenteensa läpi valitsemansa osapuolen hyväksi. SLAM ry:n kaikki tilanteen mukaan päivittyneet 20-kohtaiset kanteet Tikasta ovat poikkeuksetta päätyneet apulaisoikeuskanslerin sijaiselle. Tämä on sikälikin erittäin outoa, sillä apulaisoikeuskanslerin sijainen toimii vasta siinä tapauksessa kun SEKÄ oikeuskansleri ETTÄ apulaisoikeuskansleri ovat estyneitä hoitamaan tehtäviään. Oliko Jaakko Jonkkakin vuosikaudet estyneenä hoitamaan tehtäviään ennen eläköitymistään? Kantelu olisi ehdottomasti kuulunut antaa kanneaiheen asiantuntijan, Jonkan hoidettavaksi, kun kantajana oli ammattiyhdistys ja kantelun kohteena tuomaripeli valtion omistajaohjauksessa olevan pörssiyhtiön, Finnairin ja sen Tekniikan hyväksi. "Vakautussopimus koski lvieläpä n. 1600:aa tekniikkalaista ja sillä haettiin 13,9 miljoonan euron laittomaksi epäiltävää tulonsiirtoa työntekijöiltä ohi konsernin virallisen kirjanpidon tuntemattomaan positioon. Kyseessä on siis käsittämättömän iso juttu. Kuitenkaan tuomari Tikkakaan ei voi väittää palkatonta työtä palkanalennukseksi vastoin vakautussopimuksen edelleen salattua sisältöä! Tikka ei voi myöskään Perustuslain Perusoikeuksien 13 §:ää rikkomatta väittää "vakautussopimukseen" kuulumattoman kantaja-ammattiyhdistyksen edustajaa järjestäytymättömäksi työntekijäksi, johon "vakautussopimusta" saa soveltaa! Tikkakaan ei voi väkisin muuttaa itse kanteen pääaihetta eli "vakautussopimusta" ja sen tes-statusta riidattomaksi seikaksi vastoin kantajan 20-kohtaista todistelua! Tikkakaan ei voi evätä kantajalta tämän asiantuntijatodistajan käyttöä!

Muun muassa nämä kohdat on vuosien varrella tapahtuneilla päivityksillä höystettynä päätyneet ainoastaan apulaisoikeuskanslerin sijaisen Risto Hiekkataipaleen ja myöhemmin Kimmo Hakosen pöydälle. Näin kävi myöskin suoraan Jaakko Jonkalle henkilökohtaisesti osoitetulle kirjeelle, jonka päältä ei ilmennyt kyseessä olevan kanneasia. Miten on kirjesalaisuuden laita? Oikeuskanslerinvirasto ei kuitenkaan "vakiintuneen käytyännön" mukaisesti ota käsittelyyn juttuja, jotka ovat vielä tuomioistuinasteen käsittelyssä ja johon voi hakea muutosta valittamalla ylempiin oikeusasteisiin. Tämä siis siitä huolimatta, vaikka virhe tapahtui jo KO-vaihessa ja SEN käsittely on PÄÄTTYNYT. Oikeuskanslerin kuuluu ylimpänä laillisuusvalvojana valvoa nimenomaan tuomioistuinten tuomarien toiminnan lainmukaisuutta ja valvoa ihmisoikeuksien toteutumista. Näin ei ole toistaiseksi tapahtunut. Sen vuoksi on äärimmäisen outoa, että jo KO:n tuomari saa rauhassa rampauttaa kanteen ja se pitää ensin kalliisti ja aikaa vievästi ajaa ensin ylemmät oikeusasteet läpi, ennen kuin oikeuskansleri "voi" puuttua siihen -KO:n osalta!

Näin tapahtui myöskin SLAM ry:n jäsenäänestyksellä alullepanemalle ja rahoittamalla kanteelle, jonka kantajat ja lopputulos oli aivan erilainen kuin alun perin oli aiottu -Tikan henkilökohtaisen puuttumisen seurauksena! Apulaisoikeuskanslerin sijaiset eivät siis käsitelleet SLAM ry:n (EI SIIS PELKÄSTÄÄN TIAISEN!) valituksia KO:n osalta "vakiintuneen käytännön" mukaisesti, kun SLAM ry. joutui valittamaan ylempiin oikeusasteisiin. KKO:n viimeisin hylkypäätös ylimääräiseen valituslupaan alempien oikeusasteiden (KO!) tuomioiden purkuperusteella saapui kevättalvella 2017. Heti tämän jälkeen SLAM ry lähetti alla olevan viimeisimmän kantelun oikeuskanslerille 1.3.2007,koska tämä ei ollut enää "estynyt" hoitamaan tehtäviään ja voi siten viimeinkin  ottaa 20-kohtaisen kantelun kohta kohdalta käsiteltäväkseen...

Jatkokantelu oikeuskanslerille

Olen tehnyt edustamani ammattiyhdistys Suomen LentokoneAsentajat ja -Mekaanikot, SLAM ry:n ( www.slam.fi, ly-tunnus 2201059-2, PRH nro 198.562. osoite: Pyökkikuja 11, 01360 VANTAA) hallituksen nimissä viime vuosien aikana useita kanteluita oikeuskanslerille koskien Vantaan Käräjäoikeuden tuomarin, Risto Tikan toimivaltuudet ylittävää ja puolueelliseksi epäiltävää toimintaa ns. vakautussopimusoikeudenkäynnissä (L 12/16285). Aiemmat kantelut pl. tätä kantelua edeltävä kantelu ovat päätyneet apulaisoikeuskansleri Risto Hiekkataipaleelle. Hiekkataipale ei ole kuitenkaan tähän mennessä ottanut kanteluihin niiden perustuslain ja yhteiskunnallisestikin merkittävän painoarvon edellyttämää kantaa perusteenaan se, että Jari Tiainen/SLAM ry on valittanut KO:n tuomiosta korkeampiin oikeusasteisiin. KKO on kuitenkin pitänyt KO:ta seuranneen HO:n päätöksen voimassa keskityttyään ilmeisimmin vain HO:n käsittelyvirheisiin. Vakavat prosessivirheet olivat tapahtuneet kuitenkin jo KO:ssa, mitä HO ei juurikaan kyseenalaistanut. Koska käsittelylle ei enää ollut estettä, valmistelin tätä päivitettyä kantelua edeltävän kantelun oikeuskanslerille 13.05.2016. Apulaisoikeuskansleri Risto Hiekkataipale oli kuitenkin ilmeisesti estynyt hoitamaan tehtäviään tänä aikana, koska kanteluun vastasi apulaioikeuskanslerin sijainen Kimmo Hakonen 30.09.2016.

Hakonen oli kuitenkin sivuuttanut tätä kantelua edeltävän 20-kohtaisen kantelun (liite 1) keskeisimmät työoikeudelliset ja perustuslailliset kysymykset, joiden vastaisesti tuomari Tikkakaan ei voi toimia. Hakonen viittaa vastauksessaan vain yleisellä tasolla täsmälleen samoihin oikeuskanslerin toiminnan perusteisiin kuin itsekin haluamme kanteessamme puututtavan! Hakonen ei ole yksilöinyt vastauksessaan kanteemme ainoatakaan kohtaa ja ilmaissut lakeihin perustuvaa kantaansa niihin. Hakonen myös väitti, että hänen tiedossaan olevilla seikoilla ei ole aihetta olettaa tuomari Tikan ylittäneen toimivaltansa. Kantelussa oli kuitenkin tehty selväksi, että oikeuskanslerilla on tarvittaessa käytössään kirjalliset todisteet kantelun eri kohtien perusteluiksi. Kirjallisia todisteita ei ollut niiden runsaan määrän vuoksi liitetty itse kantelun liitteiksi. Ne olivat joka tapauksessa pyydettäessä saatavilla 20:n kannekohdan toteennäyttämiseksi näyttötaakan velvoittamana. Hakonen ei pyytänyt näitä todisteita osittainkaan nähtäväkseen. Vastaavan tilanteen välttämiseksi osa kirjallisesta todistusaineistosta sekä uusin työoikeuden professori OTT, VTK Seppo Koskisen kannetta puoltava asiantuntijalausunto on nyttemmin liitetty tähän kanteeseen liitteeksi (liite 2), jotka on toimitettu OKV:n kirjaamoon. Pelkästään tämä aineisto osoittaa tuomari Tikan ylittäneen toimivaltuutensa lakeihin nähden.
Hakonen ei ollut vastauksessaan lainkaan huomioinut tuomari Tikan laiminlyöntiä, että oikeuskanteen nostaja SLAM ry ja sen kantajien edustaja Jari Tiainen tietävät itse parhaiten, mistä asiasta ovat tuomioistuinkanteensa nostamassa. Tuomari Tikka muutti valmisteluistunnon jälkeen kanteen pääaiheen eli Finnairin "vakautussopimuksen" (liite 3) soveltamisineen riidattomaksi vastoin kantajan ehdotonta tahtoa (liite 4). Kantaja myönsi riidattomaksi ainoastaan  "vakautussopimuksen" allekirjoitustapahtuman ja että sopimuspaperissa oli sopijayhdistysten nimet! SLAM ry ei ollut sopijaosapuolena (liite 5). Kantaja ei halunnut riidattomaksi seikaksi "vakautussopimuksen" TES-statusta (20-kohtainen todistelu tes-statuksettomuudesta) ja sen pakonomaista soveltamista kantajaan! Nimenomaan "vakautussopimuksen" ja sen soveltamisen takia Finnair/FTS haastettiin oikeuteen, koska sopimusta sovellettiin sen sitovuuden ulkopuolelle jääneeseen SLAM ry:een ja sen kaikkiin yksittäisiin jäseniin Tiainen mukaanluettuna. Tuomarilla ei ole mitään toimivaltaa manipuloida  oikeuskannetta mieleisekseen ja vastaajallekin edulliseksi rikkomatta Perustuslain Perusoikeuksien 21 §:ää eli tässä tapauksessa kantajan oikeutta tulla kuulluksi (oikeuskanslerin kanteen kohdat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11).
Hakonen ei vastauksessaan lainkaan huomioinut sitä seikkaa, että tuomari Tikka käytti SLAM ry:n nostaman oikeuskanteen yhdestä edustajasta, Tiaisesta nimitystä järjestäytymätön työntekijä vastoin hänen ehdotonta tahtoa (oikeuskanslerin kanteen kohta 10). Tikka perusteli järjestäytymättömyyden sillä, että Tiainen ei tässä tapauksessa ollut järjestäytynyt mihinkään "vakautussopimuksen" sopijayhdistykseen. Tiainen painotti kuitenkin 20.08.2013 päivätyssä tuomari Jukka Huunosen johtamassa Tikan esteellisyyskäsittelyn pöytäkirjassa 13/18569 (liite 6) olevansa sopijaosapuoliin kuulumaton järjestäytynyt työntekijä -tuloksetta! Käyttämällä termiä järjestäytymätön työntekijä Tikka johti harhaan Työtuomioistuinta lausuntopyynnön sisällön osalta ja johdatteli Tiaisen erilleen kanteen nostaneesta ammattiyhdistysyhteydestäänkin, SLAM ry:stä. TT:llähän oli täysin erilainen kanta SLAM ry:n laatimaan kanteeseen "vakautussopimuksen" soveltamisesta yhdistyksen jäseniin (TT: 2010-100 ja 120).  Tuomari Tikan johtama KO:n tuomio perustui TT:n lausuntoon. Näin toimien tuomari Tikka on tietoisesti rikkonut myöskin Perustuslain Perusoikeuksien 13 §:ää, joka turvaa ammattiyhdistyksen perustamisen sen jäsenten edunvalvomiseksi sekä järjestäytymisen siihen! Työoikeuden professori Seppo Koskisenkaan mukaan työntekijä ei muutu järjestäytymättömäksi, jos hänen ammattiyhdistyksensä ei ole mukana muiden osapuolten laatimassa sopimuksessa (liite 2).
Hakonen ei vastauksessaan lainkaan huomioinut tuomari Tikan laiminlyöntiä, että Suomen Perustuslain Perusoikeuksien 13 § turvaa niinikään TES-neuvotteluoikeuden. SLAM ry jäsenineen on katsonut olevansa paikallisen, vain yhtä firmaa koskeneen, sekä edelleenkin julkisuudelta salatun (vrt. TES-julkaisuprotokolla), palkatonta työtä (liite 7) teettävän "vakautussopimuksen" sitovuuden ulkopuolella, koska ei ole kuulunut sen sopijaosapuoliinkaan. Näitäkin seikkoja tukee myöskin työoikeuden professori Seppo Koskisen uusi asiantuntijalausunto (liite 2). Palkattoman työn teettäminen tai palkanmaksun ehdollistaminen yrityksen taloudelliseen tilanteeseen sitoen on yksiselitteisesti kriminalisoitu Suomessa ja EU:ssa. Oikeuskanslerikin on varmasti kanssamme samaa mieltä, vaikka KO:ssa on yritetty muuta keksiä.  Suomessa on yritysjohdoille annettu vankeustuomioita jo alle TES:sin maksetuista palkoista (LIITE 8). Esimerkeissä oli maksettu edes jotakin. "Vakautustyö" oli täysin palkatonta! Mistään tuomari Tikan väittämästä palkanalennuksesta työtunteja lisäämällä ei ollut kyse koska sitä ei ole kirjattu itse "vakautussopimukseen", siihen kuuluvaan "bonusmalliin" (liite 9) eikä sen soveltamisohjeisiin (liite 10 ja 11). Lisäksi "vakautussopimuksen" edellyttämät rasitteet puuttuvat täysin Finnair-konsernin virallisesta kirjanpidosta. Vieläkään ei ole tiedossa, millä tuloutusnimikkeillä ja minne ovat hävinneet työntekijöiltä pimitetyt vakautusmiljoonat.
Hakonen ei vastauksessaan lainkaan huomioinut tuomari Tikan laiminlyöntiä, että tullakseen kuulluksi perustuslain 21 §:n edellyttämällä tavalla kantajalla on oikeus haluamanlaisensa kanteen lisäksi nimetä siihen sopivat todistajat. Kantajalla oli kohtuulliset 2 todistajaa, joista toinen oli "vakautussopimukseen" jo vuosia perehtynyt työoikeuden professori Seppo Koskinen. Tuomari Tikka eväsi Koskisen todistajuuden (oikeuskanslerin kanteen kohta 2) vastaajan voimakkaan kampanjoinnin myötävaikutuksella. Finnairille Tikka salli kuitenkin peräti neljä (4!), todistajaa, joista Jarkko Ruohoniemen pakinointi muun toimialan tes-käytännöistä vain viivytti jutun käsittelyä. Vastaaja itse oli kuitenkin vedonnut mahdollisimman vähäiseen todistajamääriin jutun jouduttamiseksi, mutta toimi päinvastoin! Tuomari Tikka ei sallinut yhdenvertaista todistajuutta riidan osapuolille jolloin Perustuslain Perusoikeuksien 6 §: yhdenvertaisuus, ei toteutunut.
Hakonen ei vastauksessaan lainkaan huomioinut, että KO-vaiheessa oli ainoastaan tuomari Tikan oman mielikuvituksen tuotetta väittää "vakautussopimusta" palkanalennukseksi sen palkattomuuden asemesta (oikeuskanslerin kanteen kohta 14). "Vakautussopimuksessa" ei ole mitään mainintaa sen manipuloitumisesta palkanalennukseksi, kun Finnair/FTS ei ole maksanut työntekijöidensä takautuvia palkkasaatavia, ns. "henkilökohtaisia säästösummia". Itse "vakautussopimuksessa" (liite 3 ja 9) ja muussakin Finnair/FTS:n itsensä julkaisemassa materiaalissa (liite 7) on yksiselitteisesti kirjoitettu palkan menettämisestä ja palkattomasta työstä. Palkatoman/vastikkeettoman työn teettäminen on yksiselitteisesti vastoin työntekijää suojelevaa pakottavaa työlainsäädäntöä ja "paikallisestikin" sopimalla sellaiset sopimukset ovat mitättömiä ja vailla lainsäädännön suojaa (liite 8). "vakautustyön" palkattomuus näkyi kirjattuina työtunteina mm. työntekijöille maksettavien palkkojen ansioerittelyissä, mutta niitä ei ole edelleenkään maksettu.
Vantaan KO:n tuomari Risto Tikka on todistettavasti rikkonut perustuslakeja ja työlainsäädäntöä ylittäessään toimivaltansa tuomarina. Ammattiyhdistys SLAM ry vaatii, että suomalainen oikeusjärjestelmä noudattaa maan perustuslakeja ja sen alaisuudessa olevaa muuta lainsäädäntöä. Tuomari Tikan vahvasti puolueelliseksi epäiltävä toiminta Finnair/FTS:n hyväksi aiheutti ammattiyhdistys SLAM ry:n alullepaneman ja rahoittaman oikeuskanteen riisumisen ja vääristämisen oleellisilta osin. Sen seurauksena SLAM ry. hävisi perustuslakien ja työoikeuden tukemana varmana voittona pidettävän oikeuskanteensa KO:ssa. HO:kin jatkokäsitteli ainoastaan KO:n "muokkaamaa" kannetta. Jari Tiainen/SLAM ry:n varman voiton menetyksen osoittaa myöskin työoikeuden professori Seppo Koskisen uusin asiantuntijalausunto (liite 2). Siinä on mm. Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisu KKO 2013:10-11 (ns. TEHY-tuomiot), jonka mukaan työnantajan on neuvoteltava työehtosopimuksesta, tässä "vakautussopimuksesta" kaikkien sen sitovuuden piiriin haluamensa ammattiyhdistysten kanssa. Ko. tuomio on annettu eri aikaan kuin Jari Tiainen/SLAM ry vs. Finnair/FTS (L12/16285), mutta siinä käy yksinkertaisella ja selkeällä tavalla ilmi oikeusjärjestelmämme yhdistymisvapautta ja perusoikeuksia kunnioittava lähtökohta. Tuomari Tikan johtamassa KO-käsittelyssä näin ei tapahtunut, mikä on siis näyttötaakan velvoittamana kirjallisin ja henkilötodisteluin todistettavissa. KKO:n lisäksi HO:kin on antanut "vakautussopimuksen" kanssa vastaavanlaisessa ns. "erillisjakelu-tessissä" (Kantajina Nico Roiha/PAU) tuomion (S14/841) kantajan hyväksi . Erona PAU/Roiha tapauksessa SLAM ry/Tiainen verrattuna on ollut vain se, että Roiha on saanut esittää kanteensa haluamanlaisenaan eli on tullut kuulluksi!
Ammattiyhdistys SLAM ry edustajanaan Jari Tiainen haluaa, että oikeuskansleri tutkii tämän kanteen  liitteineen kaikilta osin ja ottaa tuomari Tikkaa koskevan 20-kohtaiseen kantelunkin (liite 1) kaikkiin kohtiin kantaa.
Onhan lainsäädännön näkökulmasta päivänselvää, että Suomessa ei saa teettää palkatonta työtä varsinkaan sellaisella ammattiyhdistyksellä jäsenineen, joka ei ole ko. palkattomuuteen pakottavassa paikallisessa sopimuksessa edes sopijaosapuolena! Lisäksi jokaisella ammattiyhdistyksellä on neuvotteluoikeuden kautta oikeus olla kuulumatta paikallisiin sopimuksiin eikä se seikka tee ko. ammattiyhdistyksen jäsentä järjestäytymättömäksi ja siten sopimuksen sitovuuden alaiseksi. Suomen oikeuslaitoksen kuuluu lähestyvän itsenäisyyspäivän 100-vuotisjuhlankin kunniaksi noudattaa omia perustuslakejaan jo käräjäoikeustasollakin eikä vasta KKO:ssa tai oikeuskanslerin käsittelyssä, vaikka vastassa olisikin "valtiollinen vaikuttaja" ja rakenteellinen korruptio. Työ(ehto)sopimuslainsäädäntökin on laadittu nimenomaan heikomman osapuolen eli työntekijän turvaksi. Tuomari Tikka ei saa seuraamuksitta jakaa oman käden oikeuttaan lainsäädäntöä huomioimatta. Tämän kantelun ja alustavan todistusaineiston tarkoituksena on osoittaa, että tuomari Tikka on alusta alkaen toiminut kantajalle erittäin vahingollisella tavalla aiheuttaen kantajalle langettavan tuomion. Kantajalla on kuitenkin Suomen lainsäädäntö argumentaationsa tueksi, Tikalla ei. Muussa tapauksessa ammattiyhdistys SLAM ry joutuu viemään kanteen perustuslakirikkomuksista Suomen ulkopuolellekin EU:n tuomioistuimeen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen (EIT). Täyttihän palkattoman "vakautustyön" pakonomainen soveltaminen kolmanteen osapuoleen, SLAM ry:een järjestäytyneisiin ml. Tiainen työsuhteen päättämisellä kirjallisestikin uhkaamalla (liite 12) myöskin pakkotyön tunnusmerkistön! Pakkotyö on kielletty itsenäisen Suomen Perustuslaissa ja Suomenkin ratifioimissa ihmisoikeussopimuksissa, mm. ILO artikla 29.
Lisää aineistoa tähänastisista kanteluista vastauksineen sekä todisteliitteitä vapaassa käytössä: www.slam.fi


Jari Tiainen
SLAM ry. Hallituksen vt.puheenjohtaja
Juhannustie 16 B, 00750 HELSINKI
p: 044 5668619

 

Viimeksi päivitetty 22.08.2017 17:38
 

Poliisihallituksen vastaus SLAM ry:n kanteluun

Sähköposti Tulosta PDF
Tämän artikkelin lopussa on liitteenä Poliisihallituksen vastaus heille 8.6.2017 toimitettuun kanteluun (kirjeeseen?), joka löytyy paria artikkelia aiempana näillä sivuilla. Tuoreeltaan on todettava, että poliisihallituksen toiminta on yhtä munatonta kuin alemmillakin poliisiorganisaation tahoilla. He sössöttävät samaa mantraa uuden selvityksen puutteellisuudesta, vaikka sitä kuinka heille tarjotaan, kuten esimerkiksi työoikeuden professori, OTT, VTK, Seppo Koskisen uusi asiantuntijalausunto, jota tukee jopa Korkeimman oikeuden; KKO:n ennakkopäätös Perustuslaista puhumattakaan! Jos Firma pakolla pimittää julkisuudelta salatulla sopimuksella työtekijöiltään miljoonia euroja HR:n toimesta ohi konsernin virallisen kirjanpidon ja pakottaa palkattomaan työhön, niin silloin on taatusti kyseessä vakavat rikosepäilyt! Jos poliisiviranomaiset eivät tätä tajua, niin silloin he ovat äärettömän tyhmiä, korruptoituneita tai molempia! Jo vuosien saatossa annettu Finnair/FTS:n  itsensä laatima, näinollen pitävä ja kattava todistusaineistokin on jäänyt poliisiviranomaisilta yksilöidysti tutkimatta ja antamatta niihin minkäänlaista lakeihin perustuvaa kantaa! Kuitenkin kehdataan olla vinkumassa vielä lisäselvityksiä. jotta juttua tutkittaisiin ylemmillä tahoilla! SLAM ry pystyy osoittamaan rikoksen tapahtuneen mutta Finnair/FTS ja poliisi taasen EIVÄT PYSTY todisteisiin vihdoinkin perehtyessään osoittamaan, että rikosta ei olisi tapahtunut! Juttua on tähän asti tutkittu amatöörimäisesti ja kyläpoliisimaisesti eikä sitä ole kertaakaan käytetty edes syyttäjillä, vaikka kyseessä on n. 1600:n asianomistajaan kohdistunut 13,9 miljoonan euron petosepäily -ohi konsernin virallisen kirjanpidon (pelkkä HR!)! Palkattoman työn teettäminen on laitonta Suomessa. Piste! Palkattoman työn teettämisestä ja vieläpä työsuhteen päättämiselläkin uhkaamalla seuraa vankeustuomioita. Piste! (ESIMERKKITAPAUKSIA ON!) Palkattomaan työhön velvoittava sopimus on jo pelkästään työoikeudellisesti mitätön. Piste! Ko. sopimus koskee muutoinkin vain korkeintaan sopijayhdistyksiä jäsenineen sekä järjestäytymättömiä, ei siis sen ulkopuolelle jääneitä ammattiyhdistyksiä koskien myöskin sen jokaista yksittäistä jäsentä allekirjoittanut mukaan lukien. Piste! Kukaan täysijärkinen ei  halua tehdä pakolla palkatonta työtä oman normaalin työaikansa päälle sidottuna sellaisen paikalliseen sopimukseen, jossa oma ammattiyhdistys ei ole edes sopijaosapuolena!! VAI KEHTAAKO ARVOISA POLIISIHALLITUS OLLA ERI MIELTÄ NÄISTÄ LAINSÄÄDÄNTÖJEN TURVAAMISTA FAKTOISTA?? Muussa tapauksessahan esim. SLAM ry voinee siis heti laatia omaa alaanne ja ammattiyhdistystänne sitovan tessin, joka velvoittaa poliisijohtoa luopumaan vaikkapa 1/4 bruttopalkastaan SLAM ry:n itsensä määrittelemiin, salassapidettäviin intresseihinsä. Veroviranomaisiakaan ei tarvitse turhaan informoida asiasta. Ai niin, sopimushan on niinikään julkisuudelta salattu, ettei se rumenna virallista kirjanpitoanne ja herätä vastatoimia. Jos näiden suhteen on jotakin kritisoitavaa, niin annetaanpa kirjallinen varoitus työsuhteen purku-uhkauksella terästettynä! Omalla ammattiyhdistyksellänne haistatamme pitkät! Tämä ei kuulu sille. Miltä em. skenario kuulostaa, arvoisa poliisihallitus, vai taivutetaanko vielä rautalangastakin? KAIKKI ammattiyhdistyksethän ovat koosta riippumatta Suomen Perustuslain Perusoikeuksien 13 §:n turvin samanarvoisia ammattiyhdistyksenä ja neuvotteluoikeuksiltaan. Finnair/FTS omine ammattiyhdistyksineen ei siten voi pakolla soveltaa muiden tekemää sopimusta kolmanteen osapuoleen rikkomatta useampiakin lakeja. Luulisi olevan poliisillekin päivänselvä asia vaikka joutuisikin puremaan ruokkivaa kättä. Jossakin vaiheessa tämän maan korruption aiheuttamalle köyhtymiselle on kuitenkin saatava loppu.
Poliisiviranomaiset joutuvat myöntämään olevansa samaa mieltä kanssani, jos mielivät noudattaa Suomen sinänsä kattavaa lainsäädäntöä, joka turvaa yksilön perusoikeudet -myöskin työntekijänä! Miksi he eivät kuitenkaan toimi, kun kyseessä onkin valtion "omistajaohjauksessa" oleva pörssiyhtiö sisäänpäinlämpiävine uskonveljineen? Eikö Poliisihallituksen  poliisitarkastaja Klaus Geigerilläkään lainkaan säteile näiden faktojen edessä? Poliisihallitus ei ole lausunnossa muutoinkaan kommentoinut kanteluun kuuluneiden 9 kirjallisen liitteen sisällöstä yhtään mitään, vaikka ne sisältävät kiperiä ja pitäviä todisteita itse kantelun rakenteeksi. Poliisissakin näyttää juttumme käsittelyssä olevan muotia se, että liian kiperät tosiasiat kylmästi sivuutetaan käsittelemättä niitä ollenkaan! Mikä on myöskin tämä uusi ilmiö "sähköisistä" allekirjoituksista poliisijohdossa joiden oikeellisuuden voi todeta ainoastaan menemällä paikan päälle poliisihallituksen kirjaamoon? Pelkäävätkö Kari Rantala ja Klaus Geigerkin identiteettivarkautta kun eivät allekirjoita laatimiaan lausuntoja läpinäkyvästi omakätisesti tai "kumileimasimella"? Suomi alkaa pikku hiljaa ottaa mallia Puolasta, jossa oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja kansalaisten tasa-arvoa ollaan rapauttamassa jopa EU:n vastatoimenpiteiden arvoisesti. Pitäisikö Suomen hallituksen hutaista jälleen kerran laastariksi asiantuntijoita kuulematta vaikkapa Perustuslakiin vastaavanlainen salainen "vakautussopimusesitys", jossa rikosoikeudellinen edesvastuu ei koskisi valtion pörssiyhtiöitä eikä sen vastuuhenkilöitä? Toisaalta lieneekö se edes tarpeen. Eihän Suomi ole muutenkaan noudattanut tiettyjä perustuslakeja enää vuosiin, minkä osoittaa pelkästään Vantaan käräjä"oikeuden" ryvettämä SLAM ry:n alullepanema ja rahoittama kanne, jonka yhtenä edustajana toimin. Suoja kalakerhojen pyörittämille yhtiöille saadaan siten, että samaan kerhoon soluttautuneet viranomaiset eivät ollenkaan tutki tai vääristävät ja viivyttävät "omiensa" toimien  tutkintaa. Myöskin "vapaata" mediaa estetään uutisoimasta, vaikka yksittäiset toimittajat olisivat kuinka innostuneita megaskuupista nimeltä "vakautussopimus". Puolan ja Venäjän ei tarvitse yhtään hävetä Suomelle ihmisoikeusasioistaan. He eivät yksikertaisesti vain tiedä, eikä muuallakaan EU:ssa vielä tiedetä Suomen todellista tilannetta, koska kulissit ovat vielä pystyssä yhä korkeampien tahojen sekaannuttua "vakautussopimuksen" ja sen seurausten salaamiseen. Aiheesta saisi aikaiseksi todella paksun ja mehevän kirjankin rönsyilevine juonenkäänteineen sekä oheismateriaaleineen. Kopin ottava haamukirjoittaja tulee saamaan myöskin tekijänoikeudet ja kaiken tarvittavan materiaalin käyttöönsä selustansa turvaamiseksi sekä tietenkin työrauhan.
SLAM ry:n oikeudenhaku tulee edelleen jatkumaan keskeytyksettä näiden kotisivujen ulkopuolellakin.
Jari Tiainen, SLAM ry, Hallituksen vt. puheenjohtaja
Viimeksi päivitetty 25.07.2017 10:07
 


Sivu 4 / 25

Liittyneet

38 Yhteensä
Sivustolla on 9 vierasta 
Kävijälaskuri [+/-]
Tänään:
Eilen:
Toissapäivänä:
101
128
120

+8

Yhteensä
Alkaen... 17.12.2008 230 779