Suomen lentokoneasentajat ja -mekaanikot SLAM ry

  • Suurenna fontin kokoa
  • Fontin oletuskoko
  • Pienennä fontin kokoa
Suomen lentokoneasentajat ja -mekaanikot SLAM ry

Törkeän petoksen vanhenemisaika

Sähköposti Tulosta PDF

... on 10 vuotta. Jos petosta on systemaattisesti jatkettu vuosienkin ajan, niin vanheneminen lähtee käyntiin vasta sen jälkeen kun jatkettu petostoiminta on viimeksi päättynyt. "Vakautussopimuksen" kyseessä ollessa petos päättyi koko konsernia koskien tilinpäätösvuoden 2013 lopussa. Tekniikan/Emoyhtiön takaisinmaksuvelvoitehan piteni automaattisesti yhdellä vuodella, kun Finnair/FTS:n yhteisvastuullisten tilinpäätösten kumulaatio oli alle 75% työntekijöiltä pimitettyjen vakautusrahojen = "henkilökohtaisten säästösummien" kokonaismäärästä. Takaisinmaksuvarausten määrä oli pyöreä nolla euroa eli taatusti alle 75% tyhjästä, sillä niitä ole edes asianmukaisilla n. 1600:lla rasitemerkinnällä merkattu konsernin vuosittaisten virallisten tilinpäätösten tase-erittelyihin. Nyt ei siis puhuta ohi virallisen kirjanpidon tehdyistä HR:n sepustuksista tai Jaakko Schildtin laatimasta epämääräisestä kirjelmästä, joka ei perustu mihinkään läpinäkyvästi esitettyyn numeerisiin laskentaperusteisiin. Tekniikan tulosten pumppaamisella emoyhtiöön ei niinikään ollut merkitystä, sillä molemmat olivat takaisinmaksuvelvollisia virallisten tilinpäätöstensä perusteella. "Vakautussopimusta" salataan sen vahvasti laittomaksi epäiltävän sisältönsä takia visusti osakkeenomistajilta ja kaikelta muultakin julkisuudelta. Miksi ihmeessä, jos sitä väitetään täysin lailliseksi ja päteväksi "tessiksi", jolla kaikki laittomuusepäilyt ja vastaväitteet saa ammuttua seulaksi? Esittäkää siis vakautussopimus ja sen läpinäkyvä kytkeytyminen viralliseen kirjanpitoon julkisuudessa, niin pääsette pälkähästä! Työehtosopimukseksi väitettyjen sepustusten kuuluisi muutenkin olla täysin julkisia asiakirjoja työmarkkinoilla.

Nämä faktat on osoitettu kaikille viidelle ammattiyhdistykselle IAU/ITA, PRO, FYT, FIRY... jotka olivat työntekijäpuolen eri ammattikuntien sopijaosapuolina Finnairin Tekniikkaa alistaneessa ja vahvasti rikolliseksi epäiltävässä "vakautussopimuksessa". On tietysti noloa mennä myöntämään keskusjärjestöille, että työntekijäpuolen ammattiyhdistyksiä on näin törkeällä tavalla petetty "säästötalkoiden" nimissä, mutta petoshakuisuus on kuitenkin kaikilla indikaattoreilla selkeästi osoitettavissa olevan lähtöisin työnantajapuolelta -aivan alun alkaenkin! Tehdyille virheille on siis saatavissa synninpäästö siihen osallistuneiden ammattiyhdistyksen osalta, vaikka salaaminen lopetetaankin ja tehdyt laittomuudet tuodaan julkisuuteen. Näyttää muutenkin todella oudolta, kun laittomuustutkinnan julkisuusläpimurto tulee ainoastaan ammattiyhdistys SLAM ry:n jatkuvasti aktiivisen oikeudenhaun tuloksena, vaikka yhdistys ei ollut "vakautussopimuksen" sopijaosapuolenakaan. SLAM ry ajaa siis muidenkin ammattiyhdistysten työntekijöiden etuja näiden omien hallitusten seistessä tumput suorina. Eivätkö hälytyskellot "v-sopimuksen" laittomuudesta soineet heillä  edes siinä vaiheessa, kun "v-sopimusta" pakolla sovellettiin myöskin kolmannen osapuolen eli SLAM ry:n jäseniin vastoin Perustuslain Perusoikeuksien 13 §:ää ja ihmisoikeussopimuksia mm. pakkotyön osalta??

Finnair Oyj:llä menee tällä hetkellä hyvin ja sen ansiosta työntekijöillekin jaetaan täysin ansaitusti ylimääräisiä rahallisia palkkioita ja älypuhelimia työkaluiksi. Niillä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä jokaisen työntekijän "henkilökohtaisen säästösumman" kanssa tai jälkikäteen annettavana osittaisena hyvityksenä esim. pimitetyistä lomarahoista "vakautussopimuksen" aiheuttamista inhimillisistä kärsimyksistä puhumattakaan. Rikosnimikkeenä "vakautussopimus" ei siis todellakaan ole vanhentunut eikä sitä pidä missään tapauksessa unohtaa tai painaa villaisella! "Vakautusrahoista" ei täysin todistettavalla tavalla ole maksettu takaisin tähän päiväänkään mennessä senttiäkään ja sen osoittaa sen näkymättömyys virallisessa kirjanpidossa! Piste. Omissa palkkaerittelyissänikään pakkopimitysten palautuksista ei ole halaistua mainintaa. Tämä osoittaa "vakautussopimuksen" sisällön ohella selkeästi toteen työn palkattomuuden. Olen saanut selville, että useat työntekijät yli ammattiliittorajojen ovat hiljaisesti edelleenkin sitä mieltä, että heiltä laittomasti viedyt palkkasaatavat kuuluu maksaa takaisin Finnair /FTS:n toimesta. Mutta mitä tekevät heidän ammattiyhdistystensä "Besser Wisserit", jotka ainoastaan sivusta seuraavat SLAM:in taistelua heidän laatiman sopimuksen takia ja heidänkin jäsenten todellisen edunvalvonnan puolesta? SLAM ry on myöskin valmis toimimaan kokemuksensa ja kertyneen materiaalin turvin yhteistyössä sopijayhdistysten kanssa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, luottamuksellisestikin. Jo Markku Kaukasen kanssa oli tehty epävirallista yhteistyötä tietojen vaihdossa. KYSE ON KUITENKIN JOKAISEN TYÖNTEKIJÄN TÄYSIN OMISTA RAHOISTA, JOTKA HEILTÄ ON VIETY LAITTOMIN KEINOIN! Kun häkki heilahtaa, niin pidetään huoli, että olemme ovien oikealla puolella.

Jari Tiainen, SLAM ry, hallituksen vt. puheenjohtaja

Viimeksi päivitetty 05.01.2018 17:55
 

Kirje kaverille

Sähköposti Tulosta PDF
Morjesta!
Ihan ensiksi sellainen kaino pyyntö, että älkää enää missään tapauksessa puhuko menneestä oikeusprosessista Suomesta pelkästään Jari Tiaisen "keissinä". Silloin kumarratte syvään Finnairin ja oikeuslaitoksen hartaalle pyrkimykselle saada juttu näyttämään vain minun henkilökohtaisena juttuna ja samalla pyllistätte SLAM ry:lle. Siihen ei "pelkästään" minulla olisi ollut mitään taloudellisia edellytyksiä, sillä juttu on tullut maksamaan jo SLAM ry:llekin n. 120 000€ korruptoituneeksi epäiltävän Suomen oikeuslaitoksen takia. Juttu oli TOSIASIASSA jäsenäänestyksen perusteella SLAM ry:n alullepanema ja rahoittama. Kanteessa oli alun perin 38 SLAM ry:n kantajaa! Oikeuslaitoksen toiminta ei kunnioittanut työlainsäädäntöä eikä Perustuslain Perusoikeuksia ja käräjä"oikeus" mitätöi SLAM ry:n kanteen kaikki kannekohdat. KO-tuomari Risto Tikka väitti vieläpä itsepintaisesti minua järjestäytymättömäksi työntekijäksi, koska edustamani SLAM ry ei ollut "järjestäytynyt" v-sopimukseen mukaan!!! Tuomarin toiminta rikkoi räikeästi pelkästään Perustuslain Perusoikeuksien 13 §:ää. Jopa KO-tuomari Tikan jääviysistunnossa oli pöytäkirjaan kirjattu vaatimani status: vakautussopimuksen sopijaosapuoliin kuulumaton järjestäytynyt työntekijä, mutta sitä ei huomioitu. KO ei siis osaa Perustuslain Perusoikeuksia eikä kyseessä ollut ainoa heidän rikkoma pykälä! Riidan pääaiheen eli v-sopimuksen ja sen tes-statuksen Tikka itse muutti väkisin riidattomaksi seikaksi mitätöiden samalla 20-kohtaisen kirjallisen todistelun! TT:ltä Tikan välitoimena pyytämä lausunto perustui Tikan omaan kysymyksenasetteluun: "voiko työehtosopimuksen osaksi hyväksyttyä vakautussopimusta soveltaa järjestäytymättömään työntekijään?" Arvaapa itsekin mikä oli TT:n vastaus! No totta kai voi! Tikan KO-tuomio perustui vieläpä täysin TT:n lausuntoon! Vielä tänä päivänäkin reaalisoitunut työn palkattomuus (ei siis KO:ssa tuomari Tikan ja HO:ssa vastapuolenkin väittämä palkanalennus työtunteja lisäämällä, koska sellaista klausuulia ei ole kirjattu v-sopimukseen!) on vastoin PAKOTTAVAA työlainsäädäntöä ja kaikki sellaisen velvoittavat sopimukset ovat työsopimuslain mukaan mitättömiä! SLAM ry:llä ja siten siihen järjestäytyneillä jäsenilläkin oli alkuperäisen kanteensa mukainen oikeus jäädä v-sopimuksen ja siten sen sitovuudenkin ulkopuolelle niinikään PL 13 §:n turvaamana. Vastaavasta keissistä on jo olemassa KKO:nkin ennakkoratkaisu ns. TEHY-tuomioissa. KO-tuomari Risto Tikka siis totaalisesti manipuloi SLAM ry:n jutun Finnair/FTS:n hyväksi, jolloin se ei menestynyt ylemmissäkään oikeusasteissa. HO:n tehtäviinhän ei kuulu KO-tuomarin toiminnan eettisyyden tarkastelu vaan se kuuluu oikeuskanslerille. Kaikki SLAM ry:n kantelut ovat vuosissa päätyneet apulaisoikeuskanslerin sijaisille, jotka väittävät jo tutkineensa kantelut tai "kirjoitukset" (halventava sanavalinta OKV:lta) mutta ei ole tosiasiassa vastannut AINOAANKAAN 20-kohtaisen kantelun kohtaan, joista yllä on mainittu muutama esimerkki. Aihe on yksinkertaisesti aivan liian suuri ja kauaskantoinen julkisuudessa käsiteltäväksi, kun siihen on vuosien saatossa sekaantunut yhä korkeammat tahot uskonveljiään suojelemaan.
Jos joku PRO:n "besser wisser" väittää olevansa oikeudenhakumme epätoivoisuudesta tai huonosta valmistelusta paremmin selvillä kuin SLAM ry:ssä, niin tyyppi ei ole silloin tosiasiassa lainkaan perehtynyt faktoihin, jos kuvittelee esimerkiksi käräjäbingon toimineen puolueettomasti manipuloidessaan juttumme kantajineen ja todistajineen torsoksi. Mitäpä itse tuumit siitä, että KO epäsi asiantuntijatodistajamme, työoikeuden professori, oikeustieteen tohtori Seppo Koskisen todistajuuden SLAM ry:n ja sen yksittäisten jäsenten suvereeniteetin puolesta? Koskista ei haluttu oikeussaliin erittäin valonaran v-sopimuksen takia, jota EDELLEENKIN salataan julkisuudelta! Vastapuoli sai sen sijaan marssittaa saliin neljäkin todistajaa ainoaaksi jäänyttämme vastaan! Oikeudenmukaisuus?? Yhdenvertaisuus?? Miksi v-sopimusta systemaattisesti salataan, vaikka tämän väitetyn "tessin" kuuluu olla julkinen asiakirja esilläpitovelvoitteen ollessa NIMENOMAAN työnantajalla! Näin ei ole tapahtunut. Ohjaapa siis ko.tyyppi laiskanläksynä perehtymään SLAM ry:n kotisivuille slam.fi lukemaan ja tallentamaan sieltä faktaa liiteaineistoineen, jotka ovat suurelta osin jopa Finnair/FTS:n itsensä laatimia. Vakautussopimusta pyöritti esimerkiksi vain HR (huomatkaa Esa Suokkaan rooli neuvottelupöydän molemmin puolin!) ohi konsernin taloushallinnon ja VIRALLISEN kirjanpidon! Vakautussopimuksen rahavirrat on siis SALATTU virallisesta kirjanpidosta vaikka v-sopimukseen oleellisena osana kuukuvan bonusmallin ja soveltamisohjeiden (löytyvät slam.fi) mukaan takaisinmaksuperusteet määräytyvät KOKO KONSERNIN (EI siis pelkästään FTS:n) vuosittaisten tillinpäätösten kumulaation (kertymän) mukaan v. 2009-13 painotuksin 80/20 tai 50/50 FTS/Konserni. Tilinpäätöksissä kuuluisi takaisinmaksuvarausten rasitelaskentaa varten olla ehdottomasti mukana myös v-sopimuksen aiheuttamat ansaitsemattomat tulonsiirrot (pimitetyt palkat pakkotyöstä, lomarahat, kannustinpalkkio) työntekijöiltä konsernille! Minne, kenen toimesta ja millä tuloutusnimikkeillä ovat siis työntekijöiltä pimitetyt vakautusmiljoonat päätyneet??! Tilinpäätösten tase-erittelyissä kuuluisi näkyä n 1600 takaisinmaksuvarausten seurantakohtaa erittelyineen FTS:n silloisten työntekijöiden määrän mukaan ennen massairtisanomisia. Vaan eipähän näy! Mitähän  mieltä osakkeenomistajatkin mahtaisivat olla, jos tietäisivät tästä? Miten olisi törkeä petosepäily jatkettuna, jonka vanhenemisaika on 10 vuotta petoksen päättymisestä?
SLAM ry on siis täysin kyllästynyt mm. Suomen oikeus- ja poliisiviranomaisten epäiltävään korruptioon, kun vastaajaksi joutuukin "valtiolliset vaikuttajat". EU:ssa ei kuitenkaan kumarrella suomalaisittainkin hyvin pienessä piirissä pyöriviä "uskonveljiä", jotka suojelevat omiaan jopa rikosoikeudellisilta seuraamuksilta soluttautuessaan ja pönkittäessään "omiaan" maamme viranomaisiin, hallintoelimiin ja muihinkin rahakkaisiin ja vaikutusvaltaisiin pesteihin. Koitapa arvata mihin puolueeseen nämä tyypit ovat pääosin integroituneet?
Suomen Perustuslain Perusoikeudet löytyvät mm. finlex.fi :stä Kokoelma on suhteellisen näppärän kokoinen paketti ja helpposelkoinen luettava. Suosittelen lämpimästi tätä ihmisoikeuksien rautaisannosta, jonka lukemalla erittäin painavat perusteet SLAM ry:n edelleen jatkuvalle oikeudenhaulle aukeavat kenelle tahansa. Ylimpänä lakikokoelmana Perustuslailla on muutenkin etusija jos jokin muu lakisäännös tai "soveltaminen" on ristiriidassa Suomen Perustuslain kanssa. EU:n lainsäädäntö tuomioistuimissaan on hyvin pitkälti samankaltainen.
Tätä kirjettä saa aivan vapaasti jälleenlähettää kaikille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita ihmisoikeuksistaan ja lain turvaamista mahdollisuuksistaan vahvasti laittomaksi epäiltävää, julkisuudelta edelleenkin salattua vakautussopimusta ja sen soveltamista vastaan. Tätä paikallisen sopimisen (kuka suositteleekaan?) irvikuvaa ja sen aiheuttamia seurauksia ei saa tekemättömäksi kirjapidostakaan salaamalla ja seuraamuksia on tulossa 100%:isen varmasti jatkossakin. Ekin kuulutusta siteeratakseni:"Kabiiniryhmä; homma jatkuu."
Haluamme kuitenkin ensin hiljentyä joulurauhaan ja toivottaa kaikille työntekijöille ja heidän puolesta aidosti edunvalvontaa tekeville Hyvää ja Rauhallista Joulua.
Jari, SLAM ry
Viimeksi päivitetty 18.12.2017 13:40
 

Kantelu oikeuskanslerille Dnro OKV/424/1/2017 hoidosta

Sähköposti Tulosta PDF
Oikeuskanslerinvirastossa ei ole käsitelty asianmukaisesti ammattiyhdistys SLAM ry:n lähettämiä kanteluita eikä niitä ole tosiasiassa käsitelty ollenkaan. 20-kohtaiset kantelut koskivat Vantaan käräjäoikeuden tuomari Risto Tikan toimintaa jutun L12/16285 tuomaroinnissa. Kaikki päivitetyt kanteet viimeisintä v. 2017 lähetettyä myöten ovat aina päätyneet apulaisoikeuskanslerin sijaisen Risto Hiekkataipaleen ja lopuksi Kimmo Hakosen pöydälle. Olivatko oikeuskansleri Jaakko Jonkka ja apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen todellakin estyneitä hoitamaan tehtäviään useita vuosia näinkin laaja-alaisen ja oikeuslaitoksen korruptioepäilyä koskevan jutun hoidossa? Aluksi sijainen ei käsitellyt SLAM ry:n kanteluita sillä perusteella, että "vakiintuneen käytännön mukaan" OKV ei tutki vielä kantelua, jos siitä on valitettu ylempiin oikeusasteisiin. Käytäntö on siis tällainen, vaikka tuomarin epäillyt väärinkäytökset ja toimivallan ylitykset ovat tapahtuneet jo päättyneessä KO:n "käsittelyssä" estäen siten rampautetun kanteen menestymisen ylemmissäkin oikeusasteissa. KO:n tuomarin toiminnan eettisyys ei muutenkaan kuulu ylemmille oikeusasteille vaan nimenomaan oikeuskanslerille Suomen Perustuslain Perusoikeuksien 108 §:n velvoittamana. Jos kannetta "esikäsitellään" esim. sihteerin toimesta ennen oikeuskanslerille esittämistä, niin kanteen alkuperäinen tarkoitus ja sisältö eivät saa muuttua!
Kun SLAM ry:n, edustajanaan Jari Tiainen, valitustie oli sitten käyty läpi HO:ssa eikä KKO myöntänyt valituslupaa kahdellakaan eri perusteella, niin OKV ei ollut viimeinkään "estynyt" tutkimaan KO:een kohdistunutta, päivitettyä 20-kohtaista kannetta, jonka SLAM heti alkuvuodesta 2017 lähetti todistemateriaaleineen. Apulaisoikeuskanslerin sijainen, Kimmo Hakonen käsitteli ammattiyhdistyksen mandaatilla tehtyä kannetta sen laatijan yksittäisenä "kirjoituksena". Kyseessä ei kuitenkaan ollut mikään pamfletti tai pakina, vaan täysin virallinen kantelu erittäin vakavasta ja laajasta aihepiiristä, jossa ovat vastaajina valtion omistajaohjauksessa oleva pörssiyhtiö Finnair Oyj sekä itse Suomen valtion oikeuslaitos. Hakosen 29.06.2017 päiväämä "ratkaisu" uusimpaan SLAM ry:n kanteluun on seuraavanlainen (korostukset lisätty jälkikäteen):
"Uudesta kirjoituksestanne ja sen liiteaineistosta ei käy ilmi sellaista, että asiaa olisi syytä ryhtyä tutkimaan oikeuskanslerinvirastossa uudestaan.
Asian käsittely oikeuskanslerinvirastossa päättyy tähän. Mahdolliset samaa asiaa koskevat uudet kirjoituksenne arkistoidaan niihin enää erikseen vastaamatta.
Kirjoituksenne liitteet palautetaan ohessa."
Edellä mainitun "ratkaisun" erittäin vakavana ongelmana on vain se tosiseikka, että SLAM ry:n 20:stä kannekohdasta ainoatakaan ei ole käsitelty lainopillisesti vielä ensimmäistäkään kertaa saati "uudestaan" OKV:ssa. Perusteenahan aiemmille käsittelemättä jättämiselle oli juuri korkeammissa oikeusasteissa jatkuva aikaa ja rahaa haaskaava, KO:n rampauttama prosessi! Valaistaanpa muutamilla OKV:n kannekohdalla päivänvaloa kestämätöntä tuomaritoimintaa: Oikeuskansleri on varmasti kantajan kanssa samaa mieltä, että KO:n tuomari Risto Tikka ei saa muuttaa oikeuskanteen riidan pääaihetta eli "vakautussopimusta" riidattomaksi seikaksi jo valmisteluistunnon jälkeen vastoin kantajan ehdotonta tahtoa ja 20-kohtaista todistelua! Tikka ei myöskään saa itse alkaa väittämään "vakautussopimukseen" kuulumattoman SLAM ry:n yhtä kantajajäsentä järjestäytymättömäksi työntekijäksi rikkomatta Perustuslain perusoikeuksien 13 §:ää! Samainen pykälä turvaa myöskin "vakautussopimukseen" kuulumattoman ammattiyhdistyksen ja siten sen yksittäisen jäsenenkin jäämisen sopimuksen sitovuuden ulkopuolelle. Tikan jääviysistunnossakaan tätä seikkaa ei huomioitu! Tikka ei myöskään saa itse alkaa väittämään palkattoman työn teettämistä palkanalennukseksi "työtunteja lisäämällä"! Tällaista klausuulia ei ole itse "vakautussopimuksessa", joka siis päätyi Tikan seurauksena riidattomaksi ja pois kannemateriaaleista! Oikeuskansleri on varmasti kantajan kanssa samaa mieltä siitäkin, että Perustuslain yhdenvertaisuuden ja kuulluksi tulemisen nimissä Tikka ei voi mennä epäämään kantajalta riitaan perehtynyttä asiantuntijatodistajaansa, joka on vieläpä työoikeuden professori, OTT, VTK Seppo Koskinen! Kantajalle jäi jäljelle vain yksi todistaja kun vastaajalle Tikka salli niitä peräti neljä! Kantaja kuitenkin itse parhaiten tietää mistä aiheesta, millä todisteilla ja todistajuuksilla aikoo kanteensa nostaa! Tikka ei kuitenkaan sallinut kantajan tulla kuulluksi haluamallaan tavalla ja sen seurauksena kantaja hävisi varmana voittona pidettävän juttunsa. Vai onko joku eri mieltä, että Suomessa saa teettää kolmansillakin osapuolilla palkatonta työtä työsuhteen päättämisellä uhkaamalla sellaisen salatun "tessin" perusteella, jota pyörittää ainoastaan henkilöstöhallinto, HR ohi taloushallinnon ja virallisen kirjanpidon?
Yllämainittujen seikkojen perusteella oikeuskanslerin kuuluisi ryhtyä välittömästi toimiin Perustuslain Perusoikeuksien 108 §:n velvoittamana. Miksi näin ei ole kuitenkaan tapahtunut kun vastassa onkin valtion enemmistöomistama pörssiyhtiö, Finnair Oyj ja oikeuslaitos? Eikö laki olekaan Suomessa sama kaikille? Taistelivatko suomalaiset turhaan itsenäisyytemme puolesta, kun uhka tuleekin nyt maamme rajojen sisäpuolelta rakenteellisen korruption muodossa, joka suojelee "uskonveljiään" jopa rikosoikeudelliselta edesvastuulta?
SLAM ry vaatii edelleen Oikeuskanslerinvirastoa täyttämään virkavelvollisuutensa ja ottamaan alkuvuodesta 2017 lähetetyn 20-kohtaisen KANTELUN (ei siis "kirjoituksen") pitävine kirjallisine näyttöineen viivyttelemättä ensimmäiseen käsittelyyn.
Jari Tiainen, SLAM ry, Hallituksen vt. puheenjohtaja

 

Viimeksi päivitetty 13.12.2017 12:13
 

SLAM ry:n jäsenkokous

Sähköposti Tulosta PDF

Slam ry:n jäsenkokous pidetään 11.12.2017 klo 18 alkaen vakiintuneeksi kokoustilaksii muodostuneessa ruokapaikassamme. Kaikille jäsenille on jo aiemmin lähetetty kutsut sähköpostitse. Tarjolla on perinteisen tavan mukaan kokouslistan lisäksi myöskin ruokalistan tarjoama anti. Kokouksessa käsittelemme vakioasioiden lisäksi Finnairin "vakautussopimuksen" riitautusten ja valitusten vaiheista Suomessa ja maailmalla. Tervetuloa!

Samalla haluan aktiviteettieni johdosta hieman jälkikäteen toivottaa uskollisille jäsenillemme hyvää itsenäisyyspäivää! Isoisämme eivät taistelleet turhaan sen eteen. Ammattiyhdistys SLAM ry sen sijaan joutuu edelleenkin taistelemaan itsenäisyytensä ja suvereenisuutensa puolesta Suomen sisällä. Oikeuslaitokselle ja poliisiviranomaisille on edelleen ylivoimaisen vaikeaa ymmärtää Suomen Perustuslain Perusoikeuksien 13 §:n merkitys tällaisessa harvinaisessa tapauksessa, kun ei ole tyydytty ainoastaan eroamaan korruptoituneesta ammattiyhdistyksestä vaan on perustettu aivan uusi jo toukokuussa 2008! Ammattiyhdistys Suomen LentokoneAsentajat ja -Mekaanikot, SLAM ry:n perustamisen huutavan tarpeen osoitti pelkästään sen nopeasti kasvava jäsenmääräkin. Tarvetta oli ja on edelleen nuorekkaalle ja kevyt(halpa)organisaatioiselle todellisen edunvalvonnan ammattiyhdistykselle, joka on oikeasti jäsentensä tahtotilan mukaisesti ja kustannustehokkaasti toimiva TES-neuvottelija paikallisissakin sopimuksissa. Tämä näkyy myöskin erittäin kohtuullisina jäsenmaksuina. SLAM ry:n hallituksen on  mahdotonta toimia jäseniensä tahtoa vastaan kuten on toimittu esimerkiksi perumalla aiottu jäsenäänestys edelleen riidanalaisen "vakautussopimuksen" hyväksymisestä. Kaikki vähänkään tärkeämmät päätökset SLAM ry:ssä tehdään jäsenäänestyksen mandaatilla. Sen tähden työnantajapuolen SLAM ry:n hallitukseen kohdistamat painostusyrityksetkin jäävät tehottomiksi. Esimerkiksi Jäsenäänestyksellä perusteella SLAM ry:n aloittamat oikeustoimet ovat edelleen voimassa, koska niitä ei ole kenenkään esityksestä uudella jäsenäänestyksellä peruttu.

Suomessa TES-aloilla ei ole yleistä perustaa kilpailevaa ammattiyhdistystä protestiksi  alalla aiemmin "hallinneen" suuremman ammattiyhdistyksen harjoittamalle työntekijöiden lahjotulle edunvalvonnalle. Se on kuitenkin Perustuslain Perusoikeuksien 13 §:n turvaamana täysin mahdollista ja suorastaan nerokas idea, jos uudelle yhdistykselle on oikeasti tarve kuten SLAM ry:nkin tapauksessa. Tällainen uuden neuvotteluosapuolen ilmaantuminen työmarkkinoille tuntuu kuitenkin tulevan täysin puun takaa työnantajapuolelle, joka ylimielisesti on tottunut neuvottelemaan ainoastaan "suurimman" ammattiyhdistyksen kanssa, mutta haluaa soveltaa sopimusta muihinkin. Myöskin Vantaan Käräjäoikeudessa SLAM ry:n alullepanemaa ja rahoittamaa oikeudenhakua vääristeltiin ja käsiteltiin suorastaan amatöörimäisesti, kun sen yhtä kantajajäsentä väkisin nimitettiin järjestäytymättömäksi työntekijäksi! Ko. seikkaa seuraamuksineen ei huomioitu edes ko. tuomarin jutun käsittelyn esteellisyyttä (jääviyttä) käsittelevässä istunnossa, vaikka se on kirjattu pöytäkirjaan!

Tosiasia on kuitenkin, että SLAM ry on aivan yhtä täysiverinen ammattiyhdistys kuin mikä muu tahansa "vanhempi" tai "isompi" ammattiyhdistys. SLAM ry. on siten oikeutettu istumaan samassa neuvottelupöydässä, jossa syntyvää sopimusta halutaan sovelletaan sen jäseniin! Tämän turvaa Suomen Perustuslain Perusoikeuksien 13 §, jota kunnioittaa vastaava Korkeimman Oikeuden, KKO:n ennakkopäätöskin. Tämän luulisi olevan päivänselvä seikka kaikille Suomen viranomaistahoille! Vaan ei edelleenkään ole, sillä jutun käsittelyä pakoillaan, koska vastassa ovat liian suuret ja käsittelyn halvaannuttavat tekijät sekä erittäin negatiivinen julkisuus.

On hälyttävää, jos tavallisen maallikon täytyy nykyään opettaa työmarkkinaosapuolille ja oikeusoppineille Suomen Perustuslakiakin, joka on koko lainsäädäntömme kulmakivi ja pitäisi olla selkokielisyydellään jokaisen selkäytimessä. Lisäksi "jos tuomioistuimessa käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen  olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle" (106 §!). Näin ei todellakaan tapahtunut käräjäbingossa! Pääseekö nykyään joka virkaan pelkästään uskonveljien jäsenkirjalla? Heille muistinvirkistykseksi lisäksi Perusoikeuksien 13 §:

Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus

Jokaisella on oikeus lupaa hankkimatta järjestää kokouksia ja mielenosoituksia sekä osallistua niihin. Jokaisella on yhdistymisvapaus. Yhdistymisvapauteen sisältyy oikeus ilman lupaa perustaa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen ja osallistua yhdistyksen toimintaan. Samoin on turvattu ammatillinen yhdistymisvapaus ja vapaus järjestäytyä muiden etujen valvomiseksi.

Tarkempia säännöksiä kokoontumisvapauden ja yhdistymisvapauden käyttämisestä annetaan lailla.

Jari Tiainen, SLAM ry:een järjestäytynyt jäsen ja sen hallituksen vt. puheenjohtaja


Viimeksi päivitetty 07.12.2017 15:09
 

Eduskunnan oikeusasiamiehen sihteerin vastine 21.8.2017 SLAM ry:n kanteluun.

Sähköposti Tulosta PDF

SAATE:

Tätä artikkelia edeltävässä artikkelissa oli erittäin painavin perusteluin tehty kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle. Nythän näyttää vahvasti siltä, että koko poliisiorganisaatio poliisihallitusta myöten on luisumassa korruption tielle suojellessaan rikolliseksi epäiltäviä ylemmän tason uskonveljiään rikosepäilyiltä, joista on aiemmissa, huomattavasti pienemmissäkin tapauksissa annettu suoraan vankeustuomioita. Nyt jostakin syystä Suomen lakikirjallisuuden sisällön noudattaminen ja toimeenpaneminen Perustuslaeista alkaen tuntuu olevan ylivoimaisen vaikeaa, kun kyseessä onkin yhteiskunnan kerma, jotka tietävät liikaa likaisia asioita toisistaan, jotta ketään voi mennä saattamaan edesvastuuseen itse samalla joutumatta käräytetyksi. Poliisikaan ei ole oppinut mitään Jari Aarnion tapauksesta, pikemminkin päinvastoin. Tehdään tällainen "ulkopuolisen" "mallikäräytys", ja esitetään, että kyseessä oli vain yksittäistapaus joten tulevaisuudessa poliisiin voi ilman muuta luottaa. Tämä pitäneekin paikkansa ns. "pienemmissä jutuissa" Aarnio mukaan lukien. Vakavienkin rikosepäilyjen tutkinnan halvaantuminen on ammattiyhdistys SLAM ry:n kaikkien tähänastisten kokemusten mukaan kuitenkin tosiasia, jos kyseessä on isompia yhteiskunnallisia instansseja ja henkilöitä. Toisin sanoen, jos yhteiskunta joutuu tarkastelemaan itseään kriittisesti.

Jo lapsikin ymmärtää, että kyseessä on ilman muuta vakava rikosepäily, jos julkisuudelta salatun sopimuksen ulkopuolisetkin työntekijät pakotetaan potkuilla kirjallisestikin uhkaamalla tekemään ylimääräistä palkatonta työtä 128 h (!!!) runsaan vuoden aikana ja menettämään 24:n päivän jo ansaitut lomarahansa! Jo lapsikin ymmärtää, että jos Finnair yrittää tällä tavoin kupata Tekniikkansa n. 1600:lta työntekijältään n. 13 900 000 € ansaitsemattomasti itselleen, niin kuppausten edellyttämästä kirjanpidosta huolehtii Konsernin virallinen taloushallinto eikä pelkästään henkilöstöhallinto, HR OHI KONSERNIN VIRALLISEN KIRJANPIDON! MINNE JA KENEN TOIMESTA OVAT KADONNEET  FINNAIRIN TEKNIIKAN TYÖNTEKIJÖILTÄ PIMITETYT MILJOONAT???! Jos poliisorganisaatio a:sta ö:hön ei näe tällaisessa toiminnassa mitään rikolliseksi epäiltävää lukuisista ja täysin kattavista rikosilmoituksista ja poliisihallitukseen asti tehdyistä kanteluista huolimatta, niin mikä mahtaa olla heidän älykkyysosamääränsä? Jari Aarnio näyttää tässä valossa olevan fiksuimmasta päästä. Tällä tavallako poliisiviranomaiset kuvittelevat säilyttävänsä kansalaisluottamuksensa?

Viimeisessä vaiheessa Suomen rajojen sisäpuolella poliisien virkavelvollisuuksien laiminlyönneistä  voi kannella heidän päinvastaisista väittämistä huolimatta eduskunnan oikeusasiamiehelle. SLAM ry teki jo vuosia aiemmin kantelun oikeusasiamiehelle koskien silloisen Liikkuvan poliisin komisariota, Tapio Santosta Helsinki-Vantaan lentoasemalla (rikospaikan poliisipiiri). Jumalan terve vaan hänellekin! Santonen ei nähnyt mitään rikokseen viittaava SLAM ry:n edustajan kantelussa "vakautussopimuksesta". Hänestä tehdyssä kantelussa Eduskunnan oikeusasiamiehelle oli erittäin merkillepantavaa, että sen sinänsä virallisen näköiseksi kuorrutetun vastauksen vailla jatkotoimenpiteitä oli allekirjoittanut ainoastaan sihteeri. Kuitenkin Suomen Perustuslain Perusoikeuksien 109 §:n mukaan kanteluiden käsittelijän mandaatti on annettu AINOASTAAN Eduskunnan oikeusasiamiehelle. Sihteeri ei voi yksinään käsitellä oikeusasiamiehelle kuuluvia tehtäviä ja vain "väittää", että myöskin oikeusasiamies on tutkinut kantelut. Kantelun ratkaisussa kuuluu ilman muuta olla myöskin oikeusasiamiehen allekirjoitus sihteerin toimiessa korkeintaan muokkaamattoman kanteen esittelijänä. Näin toimien oikeusasiamies ottaa henkilökohtaisen vastuun käsittelemättömistä asioista. Näinollen myöskin varmistuu, että kantelu on oikeastikin käynyt oikeusasiamiehen työpöydällä hänen toimenkuvansa velvoittamalla tavalla. Perustuslain vastaavaa 108 §:ää noudatetaan ainakin Oikeuskanslerin virastossa allekirjoitusvaltuuden edellyttämällä tavalla, elleivät sekä oikeuskansleri että apulaisoikeuskansleri ole jatkuvasti estyneitä hoitamaan tehtäviään, niin kuin SLAM ry:n sinne lähetetyissä kanteluissa on tähän mennessä käynyt...

SLAM ry. oli Santosenkin kantelustakin viisastuneena tullut skeptisemmäksi tehdessään uuden kantelun Eduskunnan oikeusasiamiehelle koskien poliisiorganisaation toimintaa nyt paljon laajemmin. Uusimmassa kantelussa on jopa mainittu aiemmasta valtuuksien ylityksestä Eduskunnan oikeusasiamiehen sihteerin osalta. Vaan miten kävi?? Edelleenkin sihteeri Juho Martikainen vain väittää kantelun esitellyksi apulaisoikeuasiamies Jussi Pajunojalle. Miksi Pajuoja ei siinä tapauksessa ole edelleenkään allekirjoittanut toteamuksiaan Perusoikeuksien 109 §:n valtuuttamalla ja edellyttämällä tavalla toimenkuvansa mukaisesti?? Tämän artikkelin lopussa liitteenä olevaan vastuksen alaosaan ei ole edes varattu tilaa oikeusasiamiehen allekirjoitukselle. Jos kyseessä on sihteerin itsensä tekemä virhe, niin asia on helposti korjattavissa lähettämällä SLAM ry:lle 109 §:n valtuuttamalla allekirjoituksella täydennetty versio vastauksesta. Näin saamme vastauksen kytkettyä oikeaan ja riittävän auktoritääriseen vastuuhenkilöön jatkokanteita silmällä pitäen.

Vastauksessa ei ole lainkaan yksilöllisesti huomioitu itse kanten sisältöä eikä siihen liittyvää raskauttavaa todistusaineistoa, jonka totuusarvo on kiistaton pelkästään sen perusteella että ne on rikollisesta toiminnasta epäiltävien itsensä laatimia. Niillä voidaan kumota kaikki poliisiviranomaisten hatarat vastaväitteet ja perustelut toimimattomuudelleen ja virkavelvollisuuksiensa laiminlyönneille. Todisteiden osalta kyseessä EI siis ollut pelkästään rikosilmoituksen tekijän "väittämät"! Todistusaineiston täytyisi vain edes jonkun vaivautua ensiksi lukemaan eikä niiden ymmärtämiseenkään tarvita Einsteinia...  Pelkästään Finnairin HR:n pyörittämän rikoksen näyttää toteen jo se fakta, että "vakautussopimuksen" seurantalaskenta puuttuu täysin Finnair-konsernin virallisesta kirjanpidosta, vaikka vakautussopimus oli täyttä totta! Kyseessä oli siis heti alusta alkaen petoshakuisuus! Näille tosiseikoille on pelkästään n.  1600:n hengen valaehtoinen todistajapotentiaali, joka ovat jäänyt nuolemaan näppejään täysin oikeutettujen palkkasaataviensa suhteen jo pelkästään pimitettyjen lomarahojen osalta... On rikollista teettää palkatonta työtä työsuhteen päättämisellä uhkaamalla, mikä täyttää pakkotyönkin tunnusmerkistön.

LIITTEENÄ olevassa vastauksessa on siis pelkästään referoitu itse kanteen kohteen vastineeseen jättäen itse kanteen sisältö huomioimatta ITSE oikeusasiamiehen toimesta! Vastauksessa  on luotettu ja vastaus perustuu ITSE KANTEEN KOHTEENA OLEVIEN POLIISIVIRANOMAISTEN ANTAMIIN LAUSUNTOIHIN!!! Mihin ihmeeseen Eduskunnan oikeusasiamiestä sitten ylipäänsä tarvitaan, koska hän antaa kanteluiden kohteiden itsensä ratkaista jutut??! Onko hän vain jonkinlaisena kulissina oleva joo-joo-nukke, jotta Suomen oikeusasiat näyttäisi ainakin virallisesti olevan kunnossa valitusteiden osalta?? Jos lukee Suomen Perustuslain Perusoikeuksien 109 §:n, niin lapsikin ymmärtää, että oikeusasiamiehelle ITSELLEEN on annettu järeät työkalut käyttöön, jotta voidaan varmistua siitä, että Perustuslakia aletaan viimeinkin noudattaa, jolloin tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus OIKEASTI toteutuvat Suomessa ja vieläpä vailla ylimääräisiä viiveitä. Ammattiyhdistys SLAM ry on alkanut hakea tyvestä puuhun-menetelmällä oikeutta jo elokuusta 2009 alkaen eikä ole vieläkään saanut sitä Suomen rajojen sisäpuolella! Tuskinpa arvoisa oikeusasimies itsekään suostuisi tekemään päivääkään palkatonta työtä sellaisen salatun sopimuksen velvoittamana, jossa hän ei ole edes osallisena -puhumattakaan 16:tta työpäivää! Verratkaapa tätä uskonveljien KIKY-sopimukseen ja millaiset vastareaktiot pelkästään se on saanut aikaan oikeutta haluavien kansalaisten keskuudessa "säästöjen" kohdistuessa vain heikompiosaisiin!

Lukekaa siis alla oleva LIITE itsekin niin tiedätte miten kansaa "edustetaan".

Jari Tiainen, SLAM ry, Hallituksen vt. puheenjohtaja

LIITE:

Viimeksi päivitetty 29.09.2017 13:57
 


Sivu 3 / 25

Liittyneet

38 Yhteensä
Sivustolla on 19 vierasta 
Kävijälaskuri [+/-]
Tänään:
Eilen:
Toissapäivänä:
101
128
120

+8

Yhteensä
Alkaen... 17.12.2008 230 779