Suomen lentokoneasentajat ja -mekaanikot SLAM ry

  • Suurenna fontin kokoa
  • Fontin oletuskoko
  • Pienennä fontin kokoa
Suomen lentokoneasentajat ja -mekaanikot SLAM ry

SLAM ry:n syyskokous 2018

Sähköposti Tulosta PDF

Ammattiyhdistys SLAM ry:n jäsenistön syyskokous pidetään 21.11.2018 klo 18. Tarjolla on myös perinteiset purtavat juomineen. Kokouspaikasta ilmoittautumisohjeineen tiedotetaan jäsenille myöskin meilitse. Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi myöskin SLAM ry:n oikeudenhaun etenemistä petoshakuista ja salattua Finnair/FTS:n "vakautussopimusta" vastaan sekä sovitaan eteentulleiden haasteiden hoitamismenettelyistä eri instansseissa. Oikeudenhaun perusasia on sinänsä yksinkertainen: jokaisen vapaan EU:n kansalaisen perus- ja ihmisoikeuksiin kuuluu oikeus kieltäytyä tekemästä palkatonta työtä. Tämä koskee jopa Finnairia, vaikka sopimus olisi kuinka salattu myöskin konsernin julkisesta kirjanpidosta. Oikeus tulee vielä voittamaan, vaikka valtion yhtiön kyseessä ollessa Suomen eri viranomaiset eivät sitä haluakaan.

Jari Tiainen, SLAM ry, hallituksen vt. puheenjohtaja

Viimeksi päivitetty 05.11.2018 20:21
 

Rikkooko irtisanomislaki Suomen Perustuslakia? (edit.)

Sähköposti Tulosta PDF

Ammattiyhdistys SLAM ry:n edustajan ominaisuudessa olen muiden työntekijäyhdistysten ja keskusjärjestön edustajien ohella seurannut epäuskoisena hallituksen tragikoomisiakin irtiottoja eduskunnan kosiskeluineen saadakseen  väkisinkin runnottua läpi kuolleeena syntyneen irtisanomislakinsa. Hallitukselle ei riitä se, että he tallaavat raskaasti työntekijöiden etujärjestöjen varpaille lähtiessään sooloilemaan "työllisyysratkaisuja" perinteisen neuvottelutien kolmikannasta täysin vieraantuneena. Sen työnantajaosapuolet ovat toistaiseksi osanneet pitää matalampaa profiilia antaessaan heidänkin intressejään ajavan hallituksen hoitaa likaisen työn. Toisaalta myöskin EK haluaa romuttaa nykyisen järjestelmän irrottautumalla TUPO-sopimisesta. Tällaisessa tilanteessa ammattiyhdistykset nousevat arvoon arvaamattomaan, jottei työntekijöiden "edunvalvonta" luisu täysin hallituksen ja työnantajaosapuolten hallintaan työttömyyskassoineen. Osapuolista AY-liikkeitä on toisaalta syytetty suoraan Demareiden pussiin pelaamisesta poliittisilla lakoillaan. Tällainen vastakkainasettelu on sinänsä täysin naurettavaa, sillä aivan taatusti jokainen suomalainen osaa aivan taatusti ajatella ihan omilla aivoillaan mennessään seuraavan kerran äänestyskoppiin. SDP:ltä on muutenkin kerrassaan nerokas vaalivaltti luvata vesittää nykyisen hallituksen toimia, jos/kun he pääsevät seuraavaksi hallituksen (pääministeri)puolueeksi. Näin on menestyksekkäästi toimittu muuallakin maailmassa paljon alempiarvoistenkin asioiden ajamiseksi. Jälleen kerran istuva hallitus sortui aliarvioimaan äänestäjiään ja heidän poliittista muistiaan. Moiset toistuvat polttomerkkauksethan alkavat terveellä tavalla vaikuttaa jo kannattajalukuihinkin ja siitä on naurettavaa syyttää AY-liikkeitä

.

Toinen ongelma Sipilän hallitukselle näyttää olevan Suomen Perustuslaki. Se on juhlallisesta nimestään huolimatta muuhun lakikirjallisuuteen verrattuna erittäin selkokielistä ja helposti luettavaa aivan tavalliselle maallikollekin. Perustuslain Perusoikeuksien 6 §:Yhdenvertaisuus, turvaa sen, että ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Tämän kuuluu ilman muuta tarkoittaa myöskin sitä, että jos ollaan valmistelemassa "irtisanomislakia", joka saattaa ihmiset eriarvoiseen asemaan työpaikan koon/väkiluvun perusteella, niin silloin ko. "laki" rikkoo perustuslain 6 §:ää. Vain aniharvat työntekijät ovat olleet tai ovat lain mahdollisen voimaantulon jälkeen sellaisessa asemassa, että voivat vaikuttaa työpaikkansa kokoon. Laki siis eriarvoistaa työntekijät sellaisen seikan perusteella, johon he eivät itse voi vaikuttaa. Millainen on kansalaisia eriarvoistava laki Perustuslain näkökulmasta? Eriarvoistava rtisanomislaki on ajatuksenakin niin absurdi, että Perustuslaissakaan ei ole osattu ottaa kantaa siihen. Muutenhan Perustuslaissa olisi myöskin maininta mm. uskontoon ja mielipiteeseen perustuvan syrjinnän kieltämisen ohella myöskin syrjintäkielto työpaikan koon perusteella. Millon hallitus keksii kurittaa esim. pienemmillä autoilla ajavia saman logiikan mukaisesti?
Pienemmissä yrityksissä ei koskaan ennestäänkään ole ollut mitään ongelmia irtisanoa työntekijöitä hyvinkin ketterästi ja täysin tuotannollis-taloudellisin perustein -kokemusta on jopa allekirjoittaneellakin. Lisäksi työsopimuksilla voidaan paikallisestikin sopia seuraamuksista, jotka työntekijöiden itsensä aiheuttamat hölmöilyt kuten rattijuopumukset ajokorttia vaativassa työssä voidaan sanktioida. Myöskin pakkolomat on keksitty tällaisiin tapauksiin ja joissakin firmoissa jopa YT-neuvottelut voivat olla osana aktiivista henkilöstönhallintapolitiikkaa, mikä pätee myöskin TES-neuvottelujen jouduttamiseen mahdollisimman pienillä palkkakustannusten nousulla. Jos laki tulisi voimaan, niin alettaisiinko seuraavaksi isompia firmoja pilkkoa pienemmiksi "tytäryrityksiksi/osastoiksi", jotta ne saisi uuden lain piiriin?
Työntekijäosapuolien etujärjestöt ovat tehneet todellisen ryhtiliikkeen ja antaneet irtisanomislaille täystyrmäyksen täysin tarpeettomana, vastakkainasettelevana ja eriarvoistavana kyhäelmänä, joka ei edes ajaisi sen väitettyä tarkoitusta, Hallitus tietää sen ja juuri sen takia kolmikantaiseen neuvotteluun ei edes ryhdytä vaan hallitus lähtee seurauksista välittämättä itse suhmuroimaan "lakia" läpi perustuslaista ja työelämän asiantuntijoista vieraantuneena. Olen itsekin sitä mieltä, että insinööri on yhtä hyvä pääministerinä kuin pääministeri on insinöörinä. Lisäksi Perustuslain Perusoikeuksien 18 §:ssä: Oikeus työhön ja elinkeinovapaus, sanotaan mm. seuraavaa: "Julkisen vallan on huolehdittava työvoiman suojelusta,... Ketään ei saa ilman lakiin perustuvaa syytä erottaa työstä". Hallitus ei todellakaan suojele työvoimaa eriarvoistamalla heitä työpaikkansa koon perusteella ja irtisanomisiin on jo ennestään olemassa lakeihin perustuvat syyt.
Lopuksi Perustuslain Perusoikeuksien 106 §: Perustuslain etusija: "Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle."
Irtisanomislain laatijat kannattaa siis haastaa oikeuteen.

 

Jari Tiainen, SLAM ry, Hallituksen vt. puheenjohtaja
Viimeksi päivitetty 05.11.2018 19:31
 

SLAM ry:n sääntömääräinen kevätkokous ja tilannekatsaus

Sähköposti Tulosta PDF

Ammattiyhdistys SLAM ry:n jäsenkokous pidetään maanantaina 18. kesäkuuta klo 18 alkaen. Kokouskutsu on myös aiemmin lähetetty sähköpostitse kaikille jäsenille. Huomatkaa myös, että kokouspaikkana ei enää ole tutuksi tullut Ravintola Rosso vaan kakkosvaihtoehtomme. Osallistujille on perinteisesti tarjolla myöskin syömiset ja juomiset talon tarjonnasta. Tervetuloa!

Käsiteltävänä on tilinpäätöksen lisäksi myöskin SLAM ry:n oikeudenhaun tämänhetkiset toimenpiteet Finnairin laittoman "vakautussopimuksen" ja sen yhtä laittoman soveltamisen seurauksena. "Vakautussopimuksenhan" tekee laittomaksi yksinkertaisesti se tosiasia, että kaikki palkattomaan/vastikkeettomaaan työhön pakottavat työ(ehto)sopimukset ovat pakottavan työoikeuden ja ihmisoikeussopimusten mukaan mitättömiä sopijaosapuolien statuksesta riippumatta. Erinomaisen laittomaksi "vakautussopimuksen" tekee myöskin se, että sitä on työnantajan toimesta sovellettu sopijaosapuoliin kuulumattoman ammattiyhdistyksen, SLAM ry:n jäseniin jopa työsuhteen päättämisellä kirjallisestikin uhkaamalla (mm. Hannu Purola v/s Jari Tiainen). On siis täysin selvää, että työnantajapuoli haluaa edelleenkin systemaattisesti salata tätä työehtosopimuksen osaksi, "täydennykseksi" tiuleerattua vakautussopimusta julkisuudelta. Pienin syy salaamiseen ei myöskään ole se, että "vakautussopimusta" on pyörittänyt ainoastaan HR ohi Finnair/FTS:n virallisen kirjanpidon. "Vakautussopimuksen" lähinnä kosmeettiseksi tarkoitettu takaisinmaksuklausuuli perustui nimenomaan Finnair/FTS:n kumulatiivisiin tilinpäätöksiin sopimuksen voimassaolovuosina. Miten takaisinmaksu voi toteutua, jos pimitetyt rahat eivät näy Konsernin virallisissa tilinpäätöksissä?! Minne ja keiden toimesta ovat hävinneet vakautusmiljoonat??!!

Edellä mainitun valossa on selvää, että todella merkittävillekin "vakautussopimuksesta" vastuussa oleville ja heitä suojelleille henkilöille olisi tulossa ihan oikeita ja ehdottomia vankeustuomioita. Vastuussa olevien suojeluun ja julkisuudelta varjeluun on sen tähden osallistunut jutun kansainvälisenkin merkittävyyden takia yhä korkeammat viranomaistahot Suomessa heittäytymällä täysin passiivisiksi SLAM ry:n oikeuskanteille ja rikosilmoituksille. Ilmeisestikin viranomaiset tietävät liikaa likaisia asioita toisistaan eivätkä siten tutki yhteiskuntarakenteita ravistelevia juttuja. Tätä kutsutaan kauhun tasapainoksi. Samasta syystä poliitikotkin ja ns. "vapaa" media ovat oudon vaitonaisia megaluokan skandaalin nimeltä "vakautussopimus" esille tuomisessa.

Ammattiyhdistys SLAM ry:tä ei aikanaan todellakaan perustettu turhaan, kun Suomessa rehottaa eliittiä suojeleva rakenteellinen korruptio työntekijöiden kustannuksella sekä "uskonveljiä" suojeleva mafia.  Olisi vain erittäin suotavaa, että yhdistys voisi jälleen keskittyä AY-toimintaankin lähes yhdeksän vuotta kestäneen ja yli 120 000 euroa maksaneen oikeudenhaun sijaan. Emme tule antamaan periksi kun olemme todistusaineistoinemme jo näin lähellä maalia. Onneksi muualla EU:ssa ei turhia kumarrella pikkuvaltion marginaaliryhmiä, jotka kuvittelevat olevansa lain ja edesvastuun ulottumattomissa. Oikeus tulee kuitenkin tapahtumaan, ennemmin tai myöhemmin. "Vakautussopimusta" seuraamuksineen ei saada tekemättömäksi vaikka siitä kuinka vaiettaisiin. On vain äärimmäisen noloa, jos "oikeusvaltio" Suomea joudutaan lätkimään ympäri korvia ruotuun EU:n taholta, kun Suomen oma oikeusjärjestelmä oikeuskanslerinvirastoa myöten ei toimi "liian isoissa jutuissa".

Jari Tiainen

Ammattiyhdistys SLAM ry, hallituksen vt. puheenjohtaja

Viimeksi päivitetty 11.06.2018 22:11
 

SLAM-toimitus palaa kesätauolta

Sähköposti Tulosta PDF

Ennätyspitkä ja lämmin kesä tuli ja meni poikkeuksellisena muistona tilastollisestikin. SLAMry:n hallitus ei ole suinkaan pelkästään lekotellut kesällä vaan saanut merkittäviä tuloksia aikaiseksi. Niistä kerromme hieman myöhemmin, kun aloitammme taas syksyn myötä artikkelit oikeudenhakumme etenemisestä laitonta ”vakautussopimusta” vastaan. Myöskin syyskokouksen koollekutsuminen alkaa olla ajankohtaista.

Jari Tiainen, SLAM ry. Hallituksen puheenjohtaja

 

Vuosien vaietuin rikosdraama: keisari Finnair

Sähköposti Tulosta PDF
-Uudella oikeuskanslerillakin pää pensaassa
Jokaisella Suomen/EU:n kansalaisella on täysi oikeus kieltäytyä tekemästä vastoin tahtoaan palkatonta/vastikkeetonta työtä =pakkotyötä. Sen turvaa PAKOTTAVA lainsäädäntö, jota ei siis voida tapauskohtaisestikaan "sivuuttaa". Näiden heikomman osapuolen eli työntekijän (ihmis)oikeuksien turvaksi säädettyjen (perustus)lakien mukaan KAIKKI palkattomaan työhön velvoittavat sopimukset ovat EU:n kansainvälistenkin lakien nojalla mitättömiä. Sopijaosapuolien yhteiskunnallisella asemalla tai sopimuksen itsensä statuksella ei silloin merkitystä, vaan sopimus on lakien nojalla MITÄTÖN. Tämän voi jokainen itsekin todeta tutkimalla lakikirjallisuutta Suomen Perustuslain Perusoikeuksista ja työsopimuslaista alkaen.
Edellä mainitusta huolimatta Finnairilla solmittiin kaikesta huolimatta ihmisen perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia räikeästi loukannut ns. "vakautussopimus" kaikessa hiljaisuudessa. Tätä ilmailualan yleissitovan työehtosopimuksen =(täysin julkinen asiakirja) "täydennykseksikin" härskisti nimitettyä sopimusta salataan kuitenkin edelleenkin systemaattisesti julkisuudelta, nimenomaan sen sisällöstä ja soveltamistavasta johtuen. Kaiken huipuksi vahvasti rikolliseksi epäiltävän "vakautussopimuksen" sitovuuden piiriin on pakolla alistettu jopa sopijaosapuoliin kuulumattoman ammattiyhdistyksen, SLAM ry:n jäsenet työsuhteen päättämisellä jopa kirjallisestikin uhkaamalla. "Vakautussopimuksen" ja sen seurausten peittelyyn tai vääristelyyn on Suomessa sekaantunut useat eri viranomaistahot niiden hallintoihin  asti. Tästä syystä ammattiyhdistys SLAM ry:llä on tähän asti ollut mahdotonta saada oikeutta jäsenilleen, vaikka sitä on mm. oikeustoimin ja rikosilmoituksin jatkuvasti yritetty "oikeusvaltio" Suomen rajojen sisäpuolella. Korkeampia tahoja keskenään suojeleva korruptio suojelee kuitenkin tehokkaasti omia uskonveljiään ristiin likaisilta paljastuksilta välttäen jopa rikosoikeudelliset seuraamukset!
Käräjä"oikeuskin" on tulkinnut nostettua oikeuskannetta ottamalla "oikeuden" omiin käsiin kunnioittamatta Kanteen nostaneen ja rahoittaneen SLAM ry:n edustajien oikeutta tulla kuulluksi ja kunnioittamatta pakottavan työlainsäädännön lisäksi myöskään Suomen Perustuslain Perusoikeuksia. Tuomari Risto Tikan väittämien mukaan yksi SLAM ry:n jäsenkantaja, Jari Tiainen on mm. järjestäytymätön työntekijä ja SLAM ry:n nostaman oikeuskanteen syynä oleva  "vakautussopimus" on riidaton seikka... Tikan välitoimena lähettämä lausuntopyyntö Työtuomioistuimelle, TT:lle perustui näihin hänen omiin väittämiinsä, johon TT sinänsä otti oikeanlaisen kannan (vrt. TT:2010-100 ja -120 SLAM ry:n kantelulle), mutta sillä ei ollut MITÄÄN TEKEMISTÄ SLAM ry:n oikeudenhaun kanssa!! Tikan tuomio perustui hänen omia väittämiään tukevaan TT:n lausuntoon, jolla hän sai langettamansa tuomion (L12/16285) näyttämään "oikeutetulta".
Varsinainen oikeuskansleri eli OKV:n  juuri valittu tuore laillisuusvalvoja on viimeinkin ensimmäistä kertaa sijaistensa asemesta ITSE vastannut ammattiyhdistys SLAM ry:n viimeisimpään kantelukirjeeseen, joka löytyy myöskin SLAM ry:n kotisivujen artikkeleista. Ko. kirjeen sisällöstä ja yllä mainituista seikoista huolimatta hänelläkään ei ole hälytyskellot soineet täysillä vahvasti korruptoituneeksi epäiltävän oikeuslaitoksen mädännäisyydestä, kun rikosoikeudelliseen edesvastuuseen on toiminnallaan sotkeutuneet yhä korkeammat viranomaiset ja vaikuttajat, OKV mukaan lukien! Jo lapsikin ymmärtää että ketään ei voi pakottaa ilman rikosoikeudellisia seuraamuksia tekemään palkatonta työtä! Miksi Suomen oikeusjärjestelmä ei kunnioita omia perustuslakejaan, kun kyseessä on vaikutusvaltaisemmat tahot? Suomen oikeusjärjestelmä toki toimii kohtuullisen hyvin alemman tason jutuissa kuten Jari Aarnion ja Matti Nissisen yksittäisissä jutuissa -muutenhan kaltaisiamme syrjittyjä oikeudenhakijoita olisi äänessä tuhansia muitakin kansainvälisenkin negatiivisen huomion ollessa taattu. Kylmä tosiasia on vain se, että "omat koirat eivät pure", jos rikosoikeudellisessa edesvastuussa onkin riittävän suuressa vaikutusasemassa olevat "uskonveljet". Mikähän uskonlahko mahtaa olla kyseessä ja mihin puolueeseen pääosin integroituneena?. Onneksi EU:n kokoluokan elimiin  yhden pienen jäsenmaan väkisinkin salassapidettävä korruptio ei pääse vaikuttamaan. Näin ollen Suomessa tapahtuneet julkisuudelta salatut ihmisoikeusloukkauksetkin täysin pitävine ja raskauttavine todisteineen tullaan tutkimaan EU:ssa asioita salaamatta ja vääristelemättä täsmälleen sellaisina kuin  ammattiyhdistys SLAM ry on alusta alkaen halunnutkin. Oikeuden on viimeinkin tapahduttava!
Alla on tuoreen oikeuskansleri Tuomas Pöystin vastaus SLAM ry:n viimeisimpään kanteluun. Jos kantelu on esitetty hänelle esittelijäneuvos Marjo Mustosen toimesta puuttumatta kantekun alkuperäisen sisältöön ja sitä riisumatta, niin on täysin käsittämätöntä, että Pöysti ei puutu alaistensakaan toimintaan. OKV:n aiemmilla vastauskirjeillä voidaan todistaa heidän syyllistyneen suoranaiseen valehteluun! SLAM ry:n 20-kohtaista kantelua KO-tuomari Risto Tikan toiminnasta ei nimittäin ole koskaan tutkittu OKV:n toimesta! Kaikki OKV:n lähettämät vastauskirjeet näyttävät sen toteen!! SLAM ry:n saamien yhteydenottojen perusteella Tikan kyseenalainen toiminta jatkuu edelleenkin!Oikeuskanslerin pitäisi kuitenkin olla ylin laillisuusvalvoja Suomessa ja omaksua erityisen huolellisesti mm. Perustuslain Perusoikeuksien 108 §:n sisältö. Täältä tullaan, Venäjä?
Jari Tiainen, Ammattiyhdistys SLAM ry, Hallituksen vt. puheenjohtaja
VASTAUS
VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERI 13.03.2018 Dnro OKV/414/1/2018
Jari Tiainen, SLAM ry
Pyökkikuja 11
01360 VANTAA
KANTELU
Arvostelette oikeuskanslerille 28.2.2018 osoittamassanne kantelussa käräjätuomari Risto Tikan, apulaisoikeuskanslerin sijaisen Kimmo Hakosen ja esittelijäneuvos Markus Löfmanin menettelyä.
RATKAISU
Olette kannellut käräjätuomari Risto Tikan menettelystä ja Vantaan käräjäoikeuden antamasta tuomiosta L12/16285 useita kertoja aikaisemmin ja Teille on 5.1.2018 päivätyssä vastauksessa OKV/21/1/2018 ilmoitettu, että asian käsittely oikeuskanslerin virastossa on päättynyt ja mahdolliset samaa asiakokonaisuutta koskevat kirjoituksenne arkistoidaan niihin enää erikseen vastaamatta. Asiaan kantaa ottamatta ja mainittuun viitaten kirjoituksenne on tältä osin arkistoitu oikeuskanslerinvirastossa.
Siltä osin kuin kantelunne koskee apulaisoikeuskanslerin sijaista Kimmo Hakosta ja esittelijäneuvos Markus Löfmania, totean, että kantelustanne ei ilmene sellaista, että minulla olisi aihetta epäillä lainvastaista menettelyä tai velvollisuuksien laiminlyöntiä. Kantelunne ei siten ole aiheuttanut toimenpiteitäni.
(allekirjoitus)
Oikeuskansleri                      Tuomas Pöysti
(allekirjoitus)
Esittelijäneuvos                     Marjo Mustonen

 

Viimeksi päivitetty 15.04.2018 22:21
 


Sivu 1 / 25

Liittyneet

38 Yhteensä
Sivustolla on 16 vierasta 
Kävijälaskuri [+/-]
Tänään:
Eilen:
Toissapäivänä:
101
128
120

+8

Yhteensä
Alkaen... 17.12.2008 230 779